Słownik pokera

Teraz, gdy już postanowiłeś nauczyć się grać w pokera online, musisz zapoznać się z pokerowym żargonem! Niektóre terminy pokerowe są proste, podczas gdy inne są mniej oczywiste. Właśnie dlatego stworzyliśmy pełną listę terminów pokerowych, które pomogą Ci opanować unikalny język gry i grać jak profesjonalista!

A   B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

A

Aces Full:

Układ pokerowy pięciu kart zawierający fula składającego się z trzech asów i dowolnej pary.

Ace-High:

Układ pięciu kart zawierający jednego asa, bez strita lub koloru.

Aces Up:

Układ pięciu kart zawierający dwie pary, gdzie jedna z nich jest parą asów.

Action (zagranie):

Termin oznaczający wniesienie zakładu. Wniesienie zakładu można określać jako „rozpoczęcie akcji”.

Active Bet (zakład aktywny):

Zakład (tj. ciemne, zakłady, podbicia).

Active Player (gracz aktywny):

Gracz, który uczestniczy w bieżącym rozdaniu.

All-In:

Sytuacja, w której graczowi kończą się żetony lub gdy został rozłączony, ale pozostaje graczem aktywnym.

American Airlines:

Dwa asy.

Ante:

Początkowa suma pieniędzy umieszczana w puli przez wszystkich graczy uczestniczących w rozdaniu. Ante używane są w pokerze Stud i Draw (dobieranym), ale nie w Holdem czy Omaha.

B

Bad Beat:

Sytuacja, w której dany układ kart przegrywa z powodu niesamowitego szczęścia innego gracza.

Belly Buster:

Ułożenie wewnętrznego strita po dojściu odpowiedniej karty.

Bet (zakład):

Umieszczenie żetonów w puli.

Bet the Pot (postawienie puli):

Postawienie kwoty równej puli.

Betting Round (runda licytacji):

Runda licytacji, podczas której gracze mogą wykonać następujące zagrania: pas, postawienie, czekanie lub podbicie. Każda runda kończy się, gdy ostatnie postawienie zakładu lub podbicie zostało sprawdzone lub gdy wszyscy gracze oprócz jednego spasowali.

Bicycle:

Strit składający się z A-2-3-4-5.

Big Blind (duża w ciemno):

Obowiązkowy zakład w pokerze Hold'em i Omaha, wnoszony przez gracza siedzącego na drugim miejscu po lewej stronie od Dealera, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Duża w ciemno jest równa dolnemu limitowi zakładów dla danego stołu. Na przykład przy stole z limitami 10-20$ duża w ciemno równa jest 10$.

Big Slick:

układ kart zawierający asa i króla.

Blind (ciemna):

Początkowy obowiązkowy zakład, który wpłacają dwaj pierwsi gracze znajdujący się po lewej stronie od Dealera, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, w pokerze Hold'em i Omaha. Patrz Small Blind (mała w ciemno) i Big Blind (duża w ciemno).

Blind Raise (przebicie w ciemno):

Przebicie w ciemno to sytuacja, w której gracz podbija bez patrzenia w swoje karty.

Bluff (blef):

Blef to sytuacja, gdy gracz kontynuuje stawianie zakładów pomimo słabego układu kart. Gracz, który blefuje, pragnie wprowadzić w błąd lub zastraszyć swoich przeciwników, w nadziei, że ci spasują, pozwalając mu na wygranie puli.

Board (stół z kartami wspólnymi):

Stół z kartami współdzielonymi (patrz "Karty wspólne") w pokerze Hold'em i Omaha. Patrzenie na stół oznacza patrzenie na karty wspólne, umieszczane na jego środku. Karty te są odkryte i współdzielone przez wszystkich graczy przy stole. W pokerze Stud każdy z graczy ma swój własny "board", czyli stół.

Bottom Pair:

Sytuacja, gdy gracz wykorzystuje najniższą kartę we flopie do utworzenia pary z jedną ze swoich kart.

Broadway:

Strit od 10 do asa (10-J-Q-K-A).

Bring-in:

Przymusowy pierwszy zakład stawiany tylko w pierwszej rundzie licytacji w pokerze Stud. Zakład bring-in stawiany jest zwykle przez gracza z najniższą kartą; chociaż w niektórych grach jest to gracz z najwyższą kartą. We wszystkich dodatkowych rundach gracz, który ma układ kart o najwyższej wartości na stole, może stawiać zakład jako pierwszy lub nie.

Bring It In:

Rozpoczęcie stawiania zakładów w pierwszej rundzie licytacji.

Broomcorn's Uncle:

Gracz, który wchodząc ante, wykorzystuje wszystkie swoje żetony.

Bullets:

Para asów.

Bump:

Podbicie.

Button (przycisk):

Plastikowy krążek z literką D, wykorzystywany do wskazania rozdającego w poszczególnych rozdaniach. Po każdym rozdaniu przycisk jest przekazywany w lewo do kolejnego aktywnego gracza przy stole.

Buy-In (wpisowe):

Minimalna kwota pieniędzy, wymagana, aby dołączyć do danego stołu pokerowego.

C

Call (sprawdzenie):

Postawienie takiej samej kwoty, jaka została postawiona w ostatnim zakładzie.

Cap:

Wykorzystanie maksymalnej liczby podbić w danej rundzie licytacji, dozwolonej w danej grze.

Case Chips:

Ostatnie żetony gracza.

Cash Out:

Opuszczenie gry i zamiana żetonów na gotówkę.

Check (czekanie):

Odmowa wniesienia pierwszego zakładu w danej rundzie licytacji i pozostawienie tej opcji kolejnemu aktywnemu graczowi. Jeżeli pierwszy zakład został już wniesiony, gracze nie mogą czekać, a jedynie sprawdzać, podbijać lub pasować (patrz poniżej).

Check-Raise (czekanie-podbicie):

Sytuacja, gdy gracz najpierw czeka, a następnie podbija w rundzie licytacji.

Chop:

Zwrot ciemnych graczom, którzy je postawili, w sytuacji gdy żaden z graczy nie sprawdza w pierwszej rundzie licytacji. W tym wypadku następuje przejście do następnego rozdania. Sytuacja ta nazywana jest również Splitting the Pot (podział puli).

Collusion (zmowa):

Sytuacja, gdy dwóch lub więcej graczy działa w zmowie, aby uzyskać nieuczciwą przewagę.

Community Cards (karty wspólne):

Odkryte karty umieszczone na środku stołu, współdzielone przez wszystkich graczy w pokerze Holdem i Omaha.

Cowboys:

Para króli.

D

Dead Bet (nie-aktywny zakład):

Nieaktywny zakład, opłata karna umieszczana w puli. Pozostali gracze nie muszą na nią reagować (w sytuacji, gdy gracz uniknie postawienia ciemnych, po ponownym dołączeniu do stołu musi postawić Live Bet (zakład aktywny) równy dużej w ciemno oraz zakład nieaktywny równy małej w ciemno).

Dead Man's Hand (śmiertelna ręka):

Dwie pary – asy i ósemki (taki układ kart miał Wild Bill Hickock, gdy został zastrzelony).

Dealer (rozdający):

Gracz, który fizycznie lub wirtualnie rozdaje karty pozostałym graczom przy stole.

Door Card:

Pierwsza odkryta karta, którą gracz dostaje w pokerze Stud.

Down Card:

Hole cards (karty zakryte)- karty nieodkryte.

Doyle Brunson:

Układ kart w pokerze Holdem zawierający 10-2 (z takim układem kart Brunson wygrał mistrzostwo świata dwa lata z rzędu).

Drawing Hand:

Mało wartościowy układ kart, który wymaga dobrania kart, aby zwiększyć jego wartość. Najbardziej typowymi układami Drawing Hand są strity i kolory z niepasującą jedną kartą.

Drop:

Pas.

Ducks:

Para dwójek.

Deuces:

Para dwójek.

E

Early Position (pozycja wczesna):

Pozycja gracza przy stole w danej rundzie licytacji, podczas której wykonuje zagranie przed pozostałymi graczami (zwykle odnosi się to do dwóch graczy siedzących po lewej stronie, którzy stawiają ciemne).

F

Fifth Street:

Piąta odkryta karta wspólna, umieszczana na stole w pokerze Hold'em lub Omaha. Karta ta często nazywana jest też riverem. Może również oznaczać piątą kartę otrzymywaną w pokerze 7-card Stud.

Flat Call:

Sprawdzenie zakładu bez podbicia.

Flop:

Pierwsze trzy odkryte karty wspólne, wykładane razem na środku stołu w pokerze Hold'em lub Omaha Poker.

Flop Games (gry z flopem):

Odmiany pokera (Hold'em i Omaha), w których wykorzystywane są odkryte karty wspólne, wykładane na środku stołu.

Flush (kolor):

Układ składający się z 5 dowolnych kart w jednym kolorze, na przykład 3-4-8-10-K pik.

Flush Draw:

Układ składający się z 4 kart tego samego koloru, np. 3-4-8-10 trefl, z nadzieją na dobranie piątej i ułożenie koloru

.

Fold (pas):

Odłożenie swoich kart w trakcie gry i utrata żetonów wpłaconych do puli do tego momentu.

Forced Bet:

Zakład przymusowy, który rozpoczyna pierwszą rundę w danym rozdaniu (patrz Ciemne).

Four of a Kind (kareta):

Cztery karty o tej samej wartości (Quads).

Fourth Street:

Czwarta odkryta karta wspólna, umieszczana na stole w pokerze Hold'em lub Omaha. Karta ta często nazywana jest też turnem. Może również oznaczać czwartą kartę otrzymywaną w pokerze 7-card Stud.

Full:

Układ składający się z trzech kart o jednakowej wartości i dwóch kart również o jednakowej wartości, np. 7-7-7-5-5.

G

Gut Shot:

Ułożenie wewnętrznego strita po dojściu odpowiedniej karty

U

Hand (układ):

Pięć najlepszych kart gracza.

Heads-up Play:

Sytuacja, gdy o pulę walczą tylko dwaj gracze, którzy pozostali w grze.

High Card (wysoka karta):

Najwyższa karta na stole, która jednocześnie stanowi wygrany układ kart o najniższej wartości.

High-Low Poker (poker high-low):

Gry z podziałem puli pomiędzy graczy z najwyższym i najniższym układem kart. Możliwe jest, aby jeden gracz wygrał obie części, np. w przypadku strita A-2-3-4-5, który (w większości odmian pokera high-low) uważany jest również za najniższy możliwy układ kart. W niektórych odmianach pokera high-low najniższy możliwy układ kart to A-2-3-4-6, a w pozostałych (zwykle tylko w grach low) – 2-3-4-5-7 (jako że układ ten nie zawiera asa).

Hold'em:

Gra zwana również Texas Hold’em, w której gracze dostają dwie karty zakryte, a pięć odkrytych kart wspólnych wykładanych jest na stole. Zobacz pełne zasady gry w dziale Zasady gry w 888poker Poker.

HoleCards (karty zakryte):

Są to karty zakryte – własne karty gracza.

I

Inside Straight Draw (wewnętrzny strit):

Układ czterech kart, który wymaga jednej określonej karty środkowej do ułożenia strita (np. 4-6-7-8, z brakującą w środku 5). W przeciwieństwie do układu Open-ended Straight Draw, w którym do ułożenia strita potrzebne są karty pasujące na końcu lub na początku układu.

J

Jackpot Poker:

Wersja pokera polegająca na tym, że kasyno lub sala gier karcianych wypłaca pulę skumulowaną graczowi, który przegrał pulę mając naprawdę silny układ kart (zwykle fulla z 3 asami lub lepiej).

K

Key Card:

Odpowiednia karta, która uzupełnia układ.

Key Hand:

W sesji lub turnieju rozdanie będące dla gracza punktem zwrotnym, w sensie pozytywnym lub negatywnym.

Kicker:

  1. W pokerze Draw pojedyncza karta trzymana razem z parą w nadziei na ułożenie dwóch par. Na przykład gdy gracz posiada 3-3-K i otrzymuje dwie karty dodatkowe, w nadziei na jeszcze jedną trójkę (aby ułożyć trójkę) lub jeszcze jednego króla (aby ułożyć dwie pary).
  2. W pokerze Holdem jest to najwyższa pojedyncza karta nie do pary w układach dwóch graczy, którzy mają po dwie pary o równej wartości. Na przykład:
    1. Na stole wyłożone są następujące karty A-10-8-5-2.
    2. Gracz #1 ma w swoim układzie A-J.
    3. Gracz #2 ma w swoim układzie A-Q.

Każdy z graczy ma również parę asów, jednak gracz #2 ma wyższą kartę nie do pary (kickera) i dlatego wygrywa pulę.

Kick It:

Przebicie.

Knock:

Czekanie.

Kojak:

Ręka zawierająca króla i waleta.

L

Ladies:

Dwie damy.

Late Position (pozycja późna):

Pozycja gracza przy stole w danej rundzie licytacji, podczas której wykonuje zagranie po większości pozostałych graczy (zwykle odnosi się to do dwóch graczy siedzących po prawej stronie rozdającego).

Lay Down Your Hand:

Gdy gracz pasuje.

Lead:

Gracz stawiający pierwszy zakład w rundzie licytacji.

Limit Poker (poker z limitem):

Powszechna wersja pokera z ustalonymi limitami zakładów. Na przykład w grze z limitami 10-20$ zakłady oraz podbicia ograniczone są we wczesnych rundach do 10$ oraz do 20$ w późniejszych.

Limper:

Pierwszy gracz, który w pierwszej rundzie licytacji sprawdza postawione ciemne.

Limp In:

Dołożenie żetonów do puli przez sprawdzenie, a nie podbicie. (Najczęściej rozumie się przez to sytuację, w której pierwsza osoba sprawdza dużą w ciemno.)

Live Bet (zakład aktywny):

Zakład aktywny, na który pozostali gracze przy stole muszą zareagować (tj. ciemne, wejścia, podbicia).

Live Blind:

Sytuacja, w której gracz stawia zakład w ciemno i wolno mu podbić, nawet jeśli nie zrobi tego żaden inny gracz. Zwany również opcją.

Live Card(s):

W pokerze Stud karty, które jeszcze nie zostały odkryte, więc zakłada się, że są nadal w grze.

Live Hand:

Układ kart, który wciąż może wygrać pulę.

M

Main Pot:

Główna pula. Wszystkie pozostałe zakłady umieszczane są w oddzielnych pulach, o które grają pozostali gracze. Oddzielne pule występują, gdy gracz wchodzi all-in.

Make:

Tasowanie kart.

Maniac (maniak):

Agresywny gracz, który rozgrywa dużo rozdań.

Meet:

Inna nazwa sprawdzenia.

Middle Pair:

W grach z flopem , w których gracz układa parę złożoną z jednej z jego kart własnych i środkowej karty we flopie.

Middle Position:

Pozycja gracza przy stole w danej rundzie licytacji, gdzieś pomiędzy pozycją wczesną a późną (zwykle jest to piąte, szóste i siódme miejsce po lewej stronie Dealera).

Miss:

Otrzymanie karty, która nie zwiększa wartości układu kart, który wymaga dobrania. Na przykład otrzymanie karty w kolorze kier, gdy do ułożenia koloru potrzebna jest karta w kolorze pik.

Muck:

Odłożenie swoich kart. Oznacza również stos kart, które nie są już używane w grze.

Minimum Buy-In (minimalne wpisowe):

Najmniejsza kwota, z którą można zacząć grę.

Monster:

Bardzo silny układ kart. W turniejach nazywa się tak gracza, który zaczyna gromadzić dużą liczbę żetonów, mimo że wcześniej miał ich mało.

Multi-hand:

Sytuacja, gdy gracz gra przy kilku stołach jednocześnie.

N

Narrowing the Field:

Stawianie zakładów lub podbijanie mające na celu wyeliminowanie graczy, których układy mogłyby się polepszyć, jeśli pozostaliby w grze.

No Limit Poker (poker bez limitu):

Ryzykowana odmiana pokera, w której gracze mogą stawiać dowolną ilość żetonów w każdej rundzie licytacji.

Nuts, The:

Najlepszy możliwy układ w danym rozdaniu. Na przykład w pokerze Holdem gracz mający K-J miałby najlepszy układ, jeżeli flop wyszedłby na 9-10-Q. W kontekście zakrytych kart gracza strit 9-10-J-Q-K jest najlepszym możliwym układem.

O

Offsuit:

Karty różnego koloru.

Omaha Poker:

Poker z kartami wspólnymi, podobny do Texas Hold'em. W pokerze Omaha każdy z graczy otrzymuje cztery karty własne (w przeciwieństwie do dwóch w Texas Hold'em). W odróżnieniu od Holdem, w którym gracze muszą zagrać jedną lub dwoma kartami własnymi, w Omaha gracze muszą użyć dwóch kart własnych. Poker Omaha grany jest często w wersji high-low.

Open (otwarcie):

Postawienie pierwszego zakładu w rundzie licytacji.

Open-ended Straight Draw:

Układ czterech kolejnych kart, 5-6-7-8, przy którym do ułożenia strita potrzebna jest dodatkowa karta z jednej lub drugiej strony układu (w tym przypadku 4 lub 9).

Open Card:

Karta wykładana na stół jako odkryta.

Open Pair:

Para wyłożona na stół jako odkryta.

Option (opcja):

Opcja to zakład Live Blind postawiony przed rozdaniem kart. Jeśli nikt nie podbije podbije, gracz, który postawił opcję może podbić stawkę.

Out Button:

Przycisk umieszczany przed graczem, który nie uczestniczy w rozdaniu, ale pozostaje w grze.

P

Paints:

Figury (walet, dama i król).

Pair (para):

Dwie karty o tej samej wartości, np. dwie siódemki lub para króli.

Pass:

Czekanie czyli przepuszczenie możliwości postawienia zakładu/podbicia w danej rundzie licytacji.

Pat Hand:

Kompletny układ kart, który nie będzie podzielony w celu zwiększenia jego wartości. Strity, kolory, Fule, karety oraz strity w kolorze nazywane są kompletnymi układami kart (ang. Pat Hands).

Pay Off:

Sprawdzenie w końcowej rundzie licytacji, kiedy sądzisz, że masz duże szanse na wygraną.

Picture Cards:

Figury (walet, dama i król).

Play Back:

Podbicie lub powtórne przebicie zakładu innego gracza.

Playing the Board:

W grach z flopem sytuacja, w której Twoje najlepsze pięć kart to wszystkie karty wspólne.

Pocket:

Karty gracza rozdawane jako zakryte. Inna nazwa Karty zakryte

.

Pocket Rockets:

Para asów w kartach zakrytych (ang. Pocket lub Hole Cards).

Miejsce:

Ważna strategia pokerowa, biorąca pod uwagę fakt, że w większości odmian pokera gracz, który wykonuje zagranie jako ostatni, ma wyraźną przewagę. Bycie ostatnim pozwala graczowi zebrać więcej informacji potrzebnych do wykonania zagrania (sprawdzenia, postawienia zakładu, podbicia czy spasowania).

Post:

Umieszczenie żetonów w puli (tzn. postawienie ciemnych.)

Pot (pula):

Zgromadzone na stole żetony, o które walczą gracze aktywni w danym rozdaniu.

Pot Limit Poker (poker z limitem puli):

Odmiana pokera, w której gracze mogą stawiać zakłady nie większe niż bieżąca wartość puli.

Pot Odds:

Podejmując decyzję o sprawdzeniu zakładu, warto oszacować, jaka suma znajduje się w puli. W grach, w których w puli znajduje się duża suma, nawet średni układ wart jest sprawdzenia, jeżeli istnieje nawet mała szansa ulepszenia najlepszego układu. Z drugiej strony, jeżeli pula jest mała, nawet całkiem dobry układ kart może nie być warty sprawdzenia, ponieważ ryzykowana suma, względem potencjalnych zysków, nie jest wystarczająco duża.

Push:

Sytuacja, gdy rozdający przesuwa żetony z puli w kierunku wygranego. Również, gdy rozdający zamieniają stoły.

Put Down:

Pas.

Q

Quads:

Kareta.

Qualifier:

W grach high-low wymaganie, które musi spełnić niski układ, aby wygrać pulę.

R

Raise (Podbicie):

Zwiększenie poprzedniego zakładu.

Rake:

Mała prowizja, którą z puli pobiera kasyno za zorganizowanie gry. Kwota prowizji rake oparta jest na całkowitej sumie puli po każdej rundzie licytacji.

Rank:

Wartość każdej karty i układu.

Rap:

Stuknięcie przez gracza w stół w celu wskazania, że czeka.

Razz:

Gra Seven Card Stud, w której pięć najniższych kart wygrywa pulę.

Re-Raise (powtórne podbicie):

Podbicie poprzedniego podbicia.

River:

Piąta odkryta karta wspólna, umieszczana na stole w pokerze Hold'em lub Omaha. Nazywana również Fifth Street.

Rock:

Gracz pasywny, który stawia zakłady lub podbija, tylko gdy ma bardzo silny układ.

Rounders:

Zawodowi hazardziści, oszuści. Jest to również tytuł znanego filmu, w którym grają Matt Damon i Ed Norton.

Poker królewski:

Układ z pokerem składającym się z A-K-Q-J-10. Jest to układ pokerowy o najwyższej wartości.

S

Satellite Tournament (turniej satelicki):

Turniej wstępny oferowany za niskie (względem turnieju głównego) wpisowe lub całkowicie za darmo. Zwycięzcy turniejów satelickich otrzymują darmowe miejsce w większych turniejach lub w turnieju głównym.

Scoop:

Wygranie całej puli.

Seating List:

Kolejka oczekujących, w której gracze umieszczają swoje imię, aby zagrać przy stole, przy którym w danej chwili nie ma wolnych miejsc. Gracze są powiadamiani, gdy zwalnia się dla nich miejsce przy danym stole.

Second Pair:

W grach z flopem ułożenie pary z użyciem drugiej pod względem wartości karty wspólnej oraz jednej z kart własnych.

See:

Sprawdzenie poprzedniego zakładu.

Seven Card Stud:

Znana gra pokerowa, w której gracze otrzymują trzy karty zakryte i cztery odkryte. Z siedmiu kart należy ułożyć najlepszy układ pięciokartowy.

Seventh Street:

Ostatnia runda licytacji w grach Seven Card Stud oraz Stud8 or Better.

Showdown (pokazanie kart):

Koniec ostatniej rundy licytacji, czyli moment, w którym wszyscy aktywni gracze odwracają swoje karty, żeby zobaczyć, kto wygrał pulę . W pokerze online zwycięzcy wyłaniani są automatycznie.

Side Pot (pula dodatkowa):

Oddzielna pula o którą walczą pozostali aktywni gracze, gdy przynajmniej jeden z graczy wszedł All-in.

Sit In:

Dołączenie do gry jako aktywny gracz.

Sit Out:

Przerwa w grze podczas danego rozdania, ale pozostanie przy stole.

Sixth Street:

W pokerze Seven Card Stud jest to czwarta karta odkryta wykładana przed graczem (jego szósta karta). Jest to również czwarta runda licytacji.

Slow-play:

Strategia polegająca na udawaniu słabego układu kart, w nadziei na zwabienie innych graczy. Mając silny układ, agresywna licytacja i podbijanie może spowodować, że pozostali gracze szybko spasują, zostawiając pulę o małej wartości. Powolna gra i ograniczenie się do czekania lub sprawdzania może sprawić, że pozostali gracze łatwiej uwierzą w szanse własnych układów, pozostając dłużej w grze i zwiększając pulę.

Solid:

Konserwatywny, ale dobry gracz.

Small Blind (mała w ciemno):

Obowiązkowy zakład w pokerze Hold'em i Omaha, wnoszony przez gracza siedzącego na drugim miejscu po lewej stronie od Dealera, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Mała w ciemno jest równa połowie dolnego limitu zakładów dla danego stołu. Na przykład przy stole z limitami 10-20$ mała w ciemno równa jest 5$.

Speed Limit:

Para piątek.

Split (rozłożenie jednakowych kart):

Remis.

Stack:

Stos żetonów.

Stay:

Gdy gracz pozostaje w grze przez sprawdzenie a nie podbicie.

Steel Wheel:

Poker od asa do piątki (A-2-3-4-5).

Strit:

Układ składający się z pięciu kolejnych kart w dowolnych kolorach,
np. 9-10-J-Q-K.

Poker

Układ składający się z 5 dowolnych kart w jednym kolorze, na przykład 8-9-10-J-Q pik.

Structure (Struktura):

Limity nałożone na kwoty ciemnych/ante i zakładów oraz limity ilości podbić na rundę licytacji.

Stud Games (gry typu Stud):

Gry, w których gracze otrzymują zarówno karty zakryte, jak i odkryte.

Stuck:

Gracz, który przegrywa w grze.

Suits (kolory):

Kolor w kartach. Trefl, karo, kier lub pik. W większości wersji pokera kolory nie mają znaczenia (z wyjątkiem decyzji o tym, kto ma rozpocząć licytację). Jeżeli na końcu rozdania gracze mają identyczne karty, ich układy uważa się za równe, bez względu na kolor ich kart. Gracze ci dzielą między sobą kwotę znajdującą się w puli.

T

Texas Hold'em:

Najpopularniejsza odmiana pokera, zwana również Holdem.

Third Street:

W pokerze Seven Card Stud oraz Seven Card Stud 8 or Better jest to pierwsza runda licytacji po otrzymaniu przez graczy trzech kart.

Thirty Miles:

3 dziesiątki.

Three of a Kind (trójka):

Trzy karty o tej samej wartości (trójka).

Tight:

Gracz, który nie rozgrywa zbyt wielu pul. Gra, w której nie ma zbyt wielu zagrań.

Top Pair:

Sytuacja w grach z flopem, w której gracz układa parę z jednej karty własnej oraz z najwyższej z kart wspólnych, czyli kart na stole.

Treys:

Para trójek.

Trips:

Trójka.

Turn:

Czwarta odkryta karta wspólna, umieszczana na stole w pokerze Hold'em lub Omaha. Nazywana również Fourth Street.

Dwie pary:

Układ składający się z dwóch różnych par.

U

Up Card:

Karta wykładana na stół jako odkryta.

W

Waiting List (kolejka oczekujących):

Kolejka oczekujących to lista, w której gracze umieszczają swoje imię, aby zagrać przy stole, przy którym w danej chwili nie ma wolnych miejsc. Gracze są powiadamiani, gdy zwalnia się dla nich miejsce przy danym stole.

Walking Sticks:

Para siódemek.

     

Copyright 2002 - 2017 Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited., spółka zależna należąca w całości do 888 Holdings plc.
Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited jest spółką zarejestrowaną na Gibraltarze , który jest częścią Unii Europejskiej.
888 Holdings PLC jest spółką notowaną na London Stock Exchange.
Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited posiada licencje i zezwolenia na oferowanie usług w zakresie gier internetowych, według prawa Gibraltaru (licencje na gry zdalne o numerach 022 oraz 039), i nie udziela żadnych gwarancji co do legalności takich usług w innych państwach.
W Wielkiej Brytanii nasze usługi oferowane są przez 888 UK Limited, firmę zarejestrowaną na Gibraltarze oraz licencjonowaną i regulowaną przez Brytyjską Komisję ds. Hazardu.
Nasze usługi w państwach członkowskich Unii Europejskiej (z wyjątkiem państw, w których nasze usługi świadczone są na podstawie lokalnej licencji) oraz w państwach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu są obsługiwane przez Virtual Digital Services Limited, spółkę zarejestrowaną na Gibraltarze, który jest częścią Unii Europejskiej.
Virtual Digital Services Limited działa na podstawie licencji na gry wydanej zgodnie z prawem Gibraltaru.
W Irlandii nasze produkty związane z zakładami oferowane są przez 888 Ireland Limited, spółkę zarejestrowaną w Gibraltarze, która jest licencjonowana i regulowana przez irlandzkie władze podatkowe i celne.
Nasz adres: 601-701 Europort, Gibraltar.
Zachęcamy do odpowiedzialnej gry i wspieramy GamCare.