Co to jest M-ratio?

Font Size
A A A

Podczas turniejów gracze czasami czują presję, by wykonać określone zagranie wcześniej niż to wskazane. Taka sytuacja nie jest optymalna, ale nagle może się okazać, że stawki blindów gwałtownie rosną. Jeśli gracz nie wykorzysta aktualnej sytuacji, może się to skończyć radykalnym zmniejszeniem stosu.

Gdyby nie trzeba było martwić się wartością żetonów, być może dałoby się zrezygnować z minimalnej szansy wygranej na rzecz o wiele bardziej korzystnej sytuacji.

Niestety, nie na tym polegają turnieje pokera. Nie ma możliwości rozgrywania poszczególnych układów bez związku z innymi układami. Trzeba zatem uwzględnić element, który nie występuje przy grach na pieniądze — przebieg turnieju.

Najlepszą decyzją przy stole podczas turnieju jest uwzględnienie rzeczywistej wartości stosów i stawek blindów. Celem jest ustalenie relacji między wartością żetonów i wysokością blindów, aby można było określić strategię rozgrywki. Gdyby tylko istniał wzór pozwalający obliczyć ten stosunek...

Na szczęście mamy takie narzędzie. Jest to współczynnik M-ratio (w skrócie M).

M Ratio — obliczenie

Współczynnik M pozwala graczowi określić, ile rund rozgrywki może przetrwać przy uwzględnieniu bieżącego stosu i stawek blindów/ante.

Sprawdźmy, czy uda się obliczyć współczynnik M dla dość prostej sytuacji podczas turnieju.

Pytanie: Stos ma wartość 1000$. Mały blind (SB) wynosi 10$, zaś duży blind (BB) to 20$. Zakład ante wynosi 1$ i rozgrywamy 10 układów. Jaki jest współczynnik M?

Wystarczy tylko podstawić odpowiednie wartości we wzorze. Wartość zakładów ante odpowiada łącznej liczbie ante zagranych w danej rundzie, zatem można ją obliczyć w następujący sposób:

Cena ante * liczba graczy

Interesuje nas kwota, którą płacimy za ante w całym okrążeniu, a nie wartość pojedynczego zakładu ante. Jeśli zatem cena jednego zakładu ante to 1$ i trzeba ją zapłacić 10 razy w ciągu okrążenia, łączna kwota ante w całym okrążeniu będzie wynosić 10$.

M = 1000$ / (10$ + 20$ + 10$)
M = 1000$ / 40$
M = 25

Współczynnik M wynoszący 25 oznacza, że możemy przetrwać przez kolejne 25 okrążeń przy założeniu, że struktura układów nie ulegnie zmianie. Oczywiście tak się nie stanie, ponieważ wkrótce zmieni się poziom następnego blindu i wartość M będzie znacznie niższa.

W związku z tym współczynnik M równy 25 w zwykłym turnieju nie jest tym samym, co wartość M wynosząca 25 w turnieju ultra-turbo. Trzeba bowiem wziąć pod uwagę strukturę blindów.

Podejmowanie decyzji z wykorzystaniem współczynnika M

Obliczyliśmy już współczynnik M, ale wartość ta sama w sobie nie jest szczególnie przydatna. Jak wykorzystać wartość M w celu określenia strategii turniejowej?

Dan Harrington w swojej książce Harrington on Hold'em podaje ogólne wskazówki, które umożliwiają ocenę i wykorzystanie współczynnika M. Autor określił kilka stref wartości M i wskazał, jaka powinna być wynikowa strategia.

M większy niż 20 — strefa zielona: gdy współczynnik M przekracza 20, zazwyczaj można wybrać dowolny preferowany styl rozgrywki (np. ostrożny lub agresywny). Gracz ma wystarczająco dużo czasu, by zachować cierpliwość i zaczekać na mocne karty, ale może również spekulować, postępując bardziej agresywnie. Na tym etapie ponoszone straty nie są wielkim problemem, a rzeczywista wartość stosów jest na tyle duża, że w niektórych sytuacjach można bez obaw rozszerzyć zakres.

M wynosi od 10 do 20 — strefa żółta: na tym poziomie gracz odczuwa pewną presję czasu. Trzeba zatem szukać okazji do zaangażowania i rozgrywać układy. Przy bardziej spekulacyjnych układach rozgrywka jest jak najbardziej możliwa, natomiast w strefie zielonej możliwość gry będzie prawdopodobnie ograniczona. Wynika to z mniejszej rzeczywistej wartości stosu.

M wynosi od 6 do 10 — strefa pomarańczowa: w tym przypadku presja jest większa i trzeba unikać marnowania żetonów. Sprawdzanie po jednym lub kilku podbiciach (cold-calling) staje się ryzykowne. Na tym etapie celem gracza powinno być dołączenie do puli w pierwszej kolejności. Jeżeli gracz podbija w pierwszej rundzie, rośnie prawdopodobieństwo spasowania. Jest to cenna informacja, ponieważ w tej strefie każdy żeton ma znaczenie.

M wynosi od 1 do 6 — strefa czerwona: w pokerze turniejowym jest to etap remis/pas. Gracz ma tylko dwie możliwości: spasowanie lub wejście all-in.

M mniejszy niż 1 — martwa strefa: tej strefy należy unikać niezależnie od kosztów. Tutaj praktycznie wszystko zależy od szczęścia. Warto pamiętać, że kariera turniejowa powinna się opierać na umiejętnościach, a nie sprzyjającym losie. Trzeba szukać okazji do działania i wejść all-in z nadzieją na sukces. Zdarzały się sytuacje, gdy gracze turniejowi osiągali duże wygrane nawet w martwej strefie, zatem nie wszystko stracone. Jednak w większości sytuacji na tym etapie kończy się nasz udział w turnieju.

Dostosowanie do stołów z mniejszą liczbą graczy

Współczynnik M sprawdza się przy stołach z dowolną liczbą graczy. Liczba uczestników nie wpływa znacząco na pozostałe okrążenia. Zmiana jest niewielka, ponieważ liczba zakładów ante jest inna, co oznacza, że liczba okrążeń nieco się zwiększy (przy założeniu, że część graczy odpadnie). (Zazwyczaj liczba graczy zmniejsza się tylko przy finałowym stole. W większości przypadków w turniejach uczestniczy maksymalna liczba zawodników).

Czy jednak współczynnik M równy 5 przy stole z pięcioma graczami ma takie samo znaczenie, jak M wynoszący 5 przy stole z 10 osobami? Nie. Choć pozostała liczba okrążeń nie zmieni się w dużym stopniu, przy stole z 10 graczami będziemy mieli dwukrotnie więcej możliwości rozgrywki.

Aby poradzić sobie z tą sytuacją, możemy zastosować rzeczywisty współczynnik M, który uwzględnia konieczność podejmowania szybszych decyzji po zmniejszeniu się liczby graczy przy stole. Standardowa obliczona wartość jest określana jako prosty współczynnik M.

Relacja między tymi dwiema wartościami jest następująca:

Rzeczywisty współczynnik to odsetek prostego współczynnika M, obliczany na podstawie liczby graczy przy stole (z założeniem, że pełny stół to 10 graczy). Jeśli zatem prosty współczynnik M gracza wynosi 10, a przy stole jest 5 osób, rzeczywisty M jest równy 5.

Spróbujmy podsumować wszystkie te informacje.

Pytanie: Rzeczywista wartość stosów to 1000$. Blindy to 20/40$, a zakłady ante wynoszą 2$. Przy stole jest 5 graczy. Oblicz prosty i rzeczywisty współczynnik M.

Zapewne każdy z czytelników potrafi samodzielnie wykonać to zadanie. Oto sposób obliczenia współczynników:

Prosty M

1000$ / (20$ + 40$ + (2$ * 5))
1000$ / (20$ + 40$ + 10$)
1000$ / 70$

Prosty M = 14,3

Rzeczywisty M

14,3 * (5/10)
14,3 * 0,5

Rzeczywisty M = 7,15

Przy następnej rozgrywce pokerowej warto pamiętać o współczynniku M. Pozwala on określić strategię na dowolnym etapie turnieju.

.

Czy jest to interesujące?    

Dziękujemy za pomoc w ulepszaniu naszego serwisu

     

Copyright 2002 - 2017 Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited., spółka zależna należąca w całości do 888 Holdings plc.
Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited jest spółką zarejestrowaną na Gibraltarze , który jest częścią Unii Europejskiej.
888 Holdings PLC jest spółką notowaną na London Stock Exchange.
Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited posiada licencje i zezwolenia na oferowanie usług w zakresie gier internetowych, według prawa Gibraltaru (licencje na gry zdalne o numerach 022 oraz 039), i nie udziela żadnych gwarancji co do legalności takich usług w innych państwach.
W Wielkiej Brytanii nasze usługi oferowane są przez 888 UK Limited, firmę zarejestrowaną na Gibraltarze oraz licencjonowaną i regulowaną przez Brytyjską Komisję ds. Hazardu.
Nasze usługi w państwach członkowskich Unii Europejskiej (z wyjątkiem państw, w których nasze usługi świadczone są na podstawie lokalnej licencji) oraz w państwach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu są obsługiwane przez Virtual Digital Services Limited, spółkę zarejestrowaną na Gibraltarze, który jest częścią Unii Europejskiej.
Virtual Digital Services Limited działa na podstawie licencji na gry wydanej zgodnie z prawem Gibraltaru.
W Irlandii nasze produkty związane z zakładami oferowane są przez 888 Ireland Limited, spółkę zarejestrowaną w Gibraltarze, która jest licencjonowana i regulowana przez irlandzkie władze podatkowe i celne.
Nasz adres: 601-701 Europort, Gibraltar.
Zachęcamy do odpowiedzialnej gry i wspieramy GamCare.