Seven Card Stud Hi/Lo

Skrócony opis gry Seven Card Stud Hi/Lo

Seven Card Stud Hi/Li 8 or Better (w skrócie Seven Card Stud Hi/Lo, wersja pokera dla 2-8 graczy, jest dzisiaj jedną z najpopularniejszych odmian pokera. Gra ta zyskała popularność zarówno w USA, jak i za granicą, ze względu na klimat prawdziwego pokera i wymagającą rozgrywkę.

Rozdanie w Seven Card Stud Hi/Lo składa się z maksymalnie pięciu rund licytacji. Na początku każdy z graczy stawia ante (zakład otwierający), aby zasilić pulę. Następnie każdy z graczy otrzymuje dwie zakryte karty własne i jedną odkrytą. W trakcie całego rozdania w Seven Card Stud Hi/Lo gracze aktywni (ci, którzy nie spasowali) otrzymają łącznie trzy karty zakryte oraz cztery odkryte.

Po zakończeniu 5 rundy licytacji, następuje odkrycie kart. Gracze, którzy utworzą najwyższy i najniższy (przy czym żadna karta nie będzie wyższej wartości niż osiem) wartością układ pięciu kart, korzystając z dowolnej kombinacji pięciu spośród siedmiu kart, dzielą się pulą 50:50. Jeśli zaś jeden gracz utworzy zarówno najwyższą, jak i najniższą rękę, wygrywa całą pulę.

Seven Card Stud Hi/Lo krok po kroku

Krok 1: Ante

 • Przed pierwszym rozdaniem każdy zasiadający przy stole gracz stawia ante (stawkę wejściową, patrz limity, ante i prowizje) na środku stołu, zasilając tym samym pulę.

Krok 2: Karty „Hole” i „Door” - pierwsze rozdanie

 • Krupier rozdaje po dwie zakryte karty („Hole Cards”) i jednej odkrytej („Door Card”). Karty te są rozdawane zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zaczynając od gracza siedzącego po lewej stronie krupiera.

Krok 3: Pierwsza runda stawiania zakładów
Limity zakładów: 1/2 niższego zakładu stolika

 • Gracz posiadający kartę Door najniższego koloru rozpoczyna pierwszą rundę licytacji. Gracz ten musi postawić co najmniej kwotę otwarcia (tzw. „bring-in”, połowa stawki niższego zakładu danego stolika), a maksymalnie całą stawkę niższego zakładu. Następnie licytacja przebiega zgodnie z ruchem wskazówek zegara, po kolei przez wszystkich graczy.

Krok 4: „Fourth Street” - drugie rozdanie

 • Każdy aktywny gracz (który nie spasował) otrzymuje jedną dodatkową odkrytą kartę.

Krok 5: Druga runda stawiania zakładów
Limity zakładów: *Dolny limit stawek

 • Aktywny gracz posiadający najwyższe karty rozpoczyna drugą rundę licytacji. Następnie licytacja przebiega zgodnie z ruchem wskazówek zegara, po kolei przez wszystkich graczy.
  • W rundzie tej zakłady ustalone są na poziomie dolnego limitu stawek dla danego stołu.
  • W przypadku gdy dwie odkryte karty jednego z graczy układają się w parę, na początku drugiej rundy licytacji gracze mogą postawić wielokrotność dolnej lub górnej stawki. Jeśli jeden z graczy postawi górną stawkę, wszyscy pozostali uczestnicy będą musieli również stawiać wyższe stawki.

Krok 6: „Fifth Street” - trzecie rozdanie

 • Każdy aktywny gracz otrzymuje jedną dodatkową odkrytą kartę.

Krok 7: Trzecia runda stawiania zakładów
Limity zakładów: Górny limit stawek

 • Aktywny gracz posiadający najwyższe karty rozpoczyna trzecią rundę licytacji. Następnie licytacja przebiega zgodnie z ruchem wskazówek zegara, po kolei przez wszystkich graczy. W rundzie tej zakłady ustalone są na poziomie górnego limitu stawek dla danego stołu.

Krok 8: „Sixth Street” - czwarte rozdanie

 • Każdy aktywny gracz otrzymuje jedną dodatkową odkrytą kartę.

Krok 9: Czwarta runda stawiania zakładów
Limity zakładów: Górny limit stawek

 • Aktywny gracz posiadający najwyższe karty rozpoczyna czwartą rundę licytacji. Następnie licytacja przebiega zgodnie z ruchem wskazówek zegara, po kolei przez wszystkich graczy. W rundzie tej zakłady ustalone są na poziomie górnego limitu stawek dla danego stołu.

Krok 10: „River” - piąte, ostatnie rozdanie

 • Każdy aktywny gracz otrzymuje jedną dodatkową zakrytą kartę.
  • Zdarza się, iż w talii brakuje kart, aby każdy z graczy mógł otrzymać ostatnią, siódmą kartę w rundzie River. W takim przypadku jedna odkryta karta zostaje umieszczona na środku stołu. Ta karta jest wspólna („Community Boardcard”) dla wszystkich aktywnych graczy.

Krok 11: Piąta i ostatnia runda stawiania zakładów
Limity zakładów: Górny limit stawek

 • Aktywny gracz posiadający najwyższe karty rozpoczyna piątą rundę licytacji. Następnie licytacja przebiega zgodnie z ruchem wskazówek zegara, po kolei przez wszystkich graczy. W rundzie tej zakłady ustalone są na poziomie górnego limitu stawek dla danego stołu.

Krok 12: Odkrycie kart

 • Po zakończeniu piątej rundy licytacji następuje odkrycie kart (jeżeli pozostaje więcej niż jeden aktywny gracz – zobacz Odkrycie kart poniżej). W trakcie tego etapu partii każdy aktywny gracz w dowolny sposób łączy pięć spośród swoich siedmiu kart, aby utworzyć:
  1. jak najniższą wartościowo pokerową rękę, w której żadna z kart nie będzie warta więcej niż osiem (patrz Tabela z rankingiem układów);
   lub
  2. jak najwyższy wartościowo układ pokerowy;
   lub
  3. zarówno jak najwyższy oraz jak najniższy wartościowo układ pokerowy.
 • Dwoje aktywnych graczy, którzy utworzyli układy o najwyższej i najniższej wartości, dzielą się po połowie pulą pomniejszoną o prowizję (patrz Limity, ante i prowizje, w części opisującej, jak grać). Wszystkie pule obowiązuje Regulamin All-in (patrzRegulamin all-in w części Regulamin kasyna).
  1. Jeżeli jeden aktywny gracz utworzy zarówno najwyższą i najniższą rękę, wygrywa całą pulę pomniejszoną o wszystkie pule all-in oraz prowizję.
  2. Jeżeli żaden z graczy nie utworzy regulaminowej najniższej wartościowo ręki (w której wartość żadnej karty nie przekracza ośmiu), gracz o najwyższej ręce wygrywa całą pulę pomniejszoną o wszystkie pule all-in oraz prowizję.

Szczegółowy opis gry Seven Card Stud Hi/Lo

1. Wpisowe

Przed dołączeniem do stołu z grą Seven Card Stud Hi/Lo w 888.com Poker gracze muszą nabyć minimalną liczbę żetonów (wpisowe).

W 888.com Poker minimalne wpisowe wynosi 10-krotność dolnego limitu stawek dla danego stołu (tzn. przy stołach 1$/2$ gracz musi wpłacić wpisowe w wysokości 10$) (patrz limity, ante i prowizje w części opisującej, jak grać).

2. Ante

Przed rozdaniem kart każdy gracz, który chce wziąć udział w partii, musi umieścić ante (stawkę wejściową) na środku stołu (patrz Limity, ante i prowizje w części opisującej, jak grać).

Po postawieniu ante uczestnicy otrzymują po dwie karty zakryte („Hole Cards”) i jednej odkrytej („Door Card”). Karty te są rozdawane zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zaczynając od gracza siedzącego po lewej stronie krupiera.

Gracz posiadający kartę Door najniższego koloru rozpoczyna pierwszą rundę licytacji.

3. Rundy licytacji i limity

W Seven Card Stud Hi/Lo w 888.com Poker odbywa się maksymalnie pięć rund licytacji. W każdej z nich kwota stawiana przez graczy jest zależna od dolnego i górnego limitu stawek danego stolika. Dolny limit stawek dla danego stołu wynosi zawsze połowę górnego limitu stawek (np. stół 1$/2$ lub 5$/10$).

 • W pierwszej rundzie licytacji Seven Card Stud Hi/Lo gracze stawiają wielokrotność otwarcia (tzw. „bring-in”, połowy dolnego limitu danego stolika), ale nie więcej niż wynosi dolny limit stawek.
 • W drugiej rundzie licytacji Seven Card Stud Hi/Lo gracze stawiają wielokrotność dolnego limitu stawek danego stolika.
  1. Jeśli dwie odkryte karty jednego z graczy układają się w parę, gracze mogą postawić wielokrotność dolnej lub górnej stawki. Gdy jeden z graczy postawi górną stawkę, wszyscy pozostali uczestnicy będą musieli również stawiać wyższe stawki.
 • W ostatnich trzech rundach licytacji Seven Card Stud Hi/Lo gracze stawiają wielokrotność górnego limitu stawek.

W Seven Card Stud Hi/Lo w 888.com Poker obowiązuje standardowa struktura rund licytacji. Licytacje odbywają się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, od jednego aktywnego gracza do drugiego. Każdy z graczy musi albo:

 1. Czekać - oddać możliwość działania następnemu graczowi;
  lub
 2. Postawić zakład - podnieść początkowy poziom licytacji do kwoty, jaką każdy z graczy musi umieścić w puli, aby pozostać w grze;
  lub
 3. Podbić - podnieść 2., 3. lub 4. poziom licytacji do kwoty, jaką każdy z graczy musi umieścić w puli, aby pozostać w grze;
  lub
 4. Sprawdzić - dorównać kwocie zakładu poprzedniego aktywnego gracza, aby pozostać w grze;
  lub
 5. Spasować - odrzucić rękę i nie uczestniczyć w dalszej grze. Gracz traci kwotę postawioną w tym rozdaniu (jeżeli taka była).

Zgodnie ze standardowymi zasadami pokera, w każdej rundzie licytacji nie może być więcej niż jeden zakład i 3 dodatkowe podbicia (podbicie, ponowne podbicie i ostatnie przebicie, czyli tzw. „Cap”). Po ostatnim przebiciu następni gracze będą mogli jedynie sprawdzić lub spasować.

Runda licytacji kończy się, gdy:

 1. Wszyscy aktywni gracze po kolei czekali;
  lub
 2. Wszyscy aktywni gracze sprawdzili ostatniego gracza, aby ten postawił lub podbił;
  lub
 3. Wszyscy aktywni gracze spasowali, zostawiając tylko jednego aktywnego gracza. Pozostały gracz automatycznie wygrywa pulę. Zarówno runda licytacji, jak i cała partia, zostają automatycznie zakończone.

Po każdym z kolejnych rozdań kart („Fourth Street”, „Fifth Street”, „Sixth Street” i „River*”) następuje runda licytacji, którą rozpoczyna aktywny gracz posiadający najniższą rękę.

*Zdarza się, iż w talii brakuje kart, aby każdy z graczy mógł otrzymać ostatnią, siódmą kartę w rundzie River. W takim przypadku jedna odkryta karta zostaje umieszczona na środku stołu. Ta karta jest wspólna („Community Boardcard”) dla wszystkich aktywnych graczy.

4. Odkrycie kart

Po zakończeniu piątej rundy licytacji, jeśli w grze pozostaje więcej niż jeden aktywny gracz, następuje odkrycie kart.

W trakcie odkrycia każdy z aktywnych graczy korzysta z dowolnych pięciu spośród siedmiu kart, aby utworzyć jak najwyższą i/lub jak najniższą (przy czym wartość żadnej z kart nie może przekraczać ośmiu) 5-kartową rękę pokerową.

888.com Poker korzysta ze standardowych zasad pokera regulujących ranking układów (patrz Tabela z rankingiem układów).

Dwoje aktywnych graczy, którzy utworzą układy o najwyższej i najniższej wartości (przy czym wartość żadnej z kart nie przekracza ośmiu) dzieli się po połowie pulą pomniejszoną o pule wygrane przez graczy posiadających wyższe i/lub niższe układy „All-in” (patrz Regulamin stawiania all-in w części Regulamin serwisu) oraz prowizję (patrz Limity, ante i prowizje w części, w której opisane zostało, jak grać).

Jeżeli jeden aktywny gracz utworzy zarówno najwyższą i najniższą rękę, wygrywa całą pulę pomniejszoną o wszystkie pule all-in oraz prowizję. Ponadto, jeżeli żaden z graczy nie utworzy regulaminowej najniższej wartościowo ręki (w której wartość żadnej karty nie przekracza ośmiu), gracz o najwyższej ręce wygrywa całą pulę pomniejszoną o wszystkie pule all-in oraz prowizję.

Karty są tasowane przed każdym rozdaniem.

W celu uzyskania pomocy w tej lub w innych sprawach związanych z grami, kliknij tutaj, aby się z nami skontaktować.

Uwaga:

Korzystanie z programu i usług firmy możliwe jest tylko przez własne konto, a nie przez konta innych graczy. W razie prób korzystania z naszych usług za pomocą konta innego gracza będziemy mieli prawo do zamknięcia wszystkich twoich kont, zatrzymania wszystkich znajdujących się na nich środków oraz uniemożliwienia Ci dostępu do naszych usług w przyszłości.

W stosownych przypadkach firma może wedle własnego uznania podjąć decyzję o uniemożliwieniu rejestracji oraz korzystania z więcej niż jednego konta przez członków tej samej rodziny lub osoby mieszkające w tym samym domu. Firma nie będzie w żaden sposób odpowiedzialna za uniemożliwienie rejestracji więcej niż jednego konta i może wedle potrzeby podjąć działania, obejmujące zatrzymanie wszystkich środków znajdujących się na tych kontach, w stosunku do osób otwierających więcej niż jedno konto, w tym między innymi w przypadku gdy konta otwierane są z tego samego domu, bez względu na dane podane podczas rejestracji tych kont.

     

Copyright 2002 - 2016 Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited., spółka zależna należąca w całości do 888 Holdings plc.
Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited jest spółką zarejestrowaną na Gibraltarze , który jest częścią Unii Europejskiej.
888 Holdings PLC jest spółką notowaną na London Stock Exchange.
Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited posiada licencje i zezwolenia na oferowanie usług w zakresie gier internetowych, według prawa Gibraltaru (licencje na gry zdalne o numerach 022 oraz 039), i nie udziela żadnych gwarancji co do legalności takich usług w innych państwach.
W Wielkiej Brytanii nasze usługi oferowane są przez 888 UK Limited, firmę zarejestrowaną na Gibraltarze oraz licencjonowaną i regulowaną przez Brytyjską Komisję ds. Hazardu.
Nasze usługi w państwach członkowskich Unii Europejskiej (z wyjątkiem państw, w których nasze usługi świadczone są na podstawie lokalnej licencji) są obsługiwane przez Virtual Digital Services Limited, spółkę zarejestrowaną na Gibraltarze, który jest częścią Unii Europejskiej.
Virtual Digital Services Limited działa na podstawie licencji na gry wydanej zgodnie z prawem Gibraltaru.
W Irlandii nasze produkty związane z zakładami oferowane są przez 888 Ireland Limited, spółkę zarejestrowaną w Gibraltarze, która jest licencjonowana i regulowana przez irlandzkie władze podatkowe i celne.
Nasz adres: 601-701 Europort, Gibraltar.
Zachęcamy do odpowiedzialnej gry i wspieramy GamCare.