7-Card Stud Hi/Lo

Skrócony opis gry 7-Card Stud Hi/Lo

7-Card Stud Hi/Li 8 or Better (w skrócie 7-Card Stud Hi/Lo) to wersja pokera dla 2–8 graczy, która jest obecnie jedną z najpopularniejszych odmian pokera. Gra ta cieszy się powodzeniem nie tylko w USA, ale i w innych krajach, ze względu na klimat prawdziwego pokera i wymagającą rozgrywkę.

Rozdanie w 7-Card Stud Hi/Lo składa się z maksymalnie pięciu rund licytacji. Na początku wszyscy gracze stawiają ante (zakłady otwierające), aby zasilić pulę. Następnie każdy z nich otrzymuje po dwie zakryte karty własne i jedną odkrytą. W trakcie całego rozdania w 7-Card Stud Hi/Lo aktywni gracze (ci, którzy nie spasowali) otrzymują łącznie trzy karty zakryte oraz cztery odkryte.

Po zakończeniu 5 rundy licytacji następuje odkrycie kart. Gracze, którzy za pomocą pięciu spośród siedmiu kart utworzą najwyższy i najniższy (w którym nie będzie karty wyższej niż ósemka) układ, dzielą się pulą 50:50. Jeśli zaś jeden gracz utworzy najwyższy i najniższy układ, wygrywa całą pulę.

7-Card Stud Hi/Lo krok po kroku

Krok 1: Ante

 • Przed pierwszym rozdaniem każdy zasiadający przy stole gracz stawia ante (stawkę wejściową, patrz Limity, ante i prowizje) na środku stołu, zasilając tym samym pulę.

Krok 2: Karty własne i zakryte — pierwsze rozdanie

 • Krupier rozdaje graczom po dwie karty własne i jednej odkrytej. Karty są rozdawane zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zaczynając od gracza siedzącego po lewej stronie krupiera.

Krok 3: Pierwsza runda stawiania zakładów
Limity zakładów: 1/2 stawki niższego zakładu stolika

 • Gracz, który ma kartę odkrytą najniższego koloru, rozpoczyna pierwszą rundę licytacji. Musi postawić co najmniej kwotę otwarcia („bring-in” — połowa stawki niższego zakładu danego stolika), a maksymalnie całą stawkę niższego zakładu. Następnie licytują wszyscy gracze po kolei, zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Krok 4: „Fourth Street” — drugie rozdanie

 • Każdy aktywny gracz (który nie spasował) otrzymuje jedną dodatkową kartę odkrytą.

Krok 5: Druga runda stawiania zakładów
Limity zakładów: *dolny limit stawek

 • Aktywny gracz, który ma najwyższe karty, rozpoczyna drugą rundę licytacji. Następnie licytują wszyscy gracze po kolei, zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
  • W rundzie tej zakłady ustalone są na poziomie dolnego limitu stawek dla danego stołu.
  • Jeśli dwie odkryte karty jednego z graczy układają się w parę, na początku drugiej rundy licytacji gracze mogą postawić wielokrotność dolnej lub górnej stawki. Jeśli jeden z graczy postawi stawkę z górnego limitu, wszyscy pozostali uczestnicy będą musieli również stawiać wyższe stawki.

Krok 6: „Fifth Street” — trzecie rozdanie

 • Każdy aktywny gracz otrzymuje jedną dodatkową odkrytą kartę.

Krok 7: Trzecia runda stawiania zakładów
Limity zakładów: górny limit stawek

 • Aktywny gracz, który ma najwyższe karty, rozpoczyna trzecią rundę licytacji. Następnie licytują wszyscy gracze po kolei, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. W rundzie tej zakłady ustalone są na poziomie górnego limitu stawek dla danego stołu.

Krok 8: „Sixth Street” — czwarte rozdanie

 • Każdy aktywny gracz otrzymuje jedną dodatkową odkrytą kartę.

Krok 9: Czwarta runda stawiania zakładów
Limity zakładów: górny limit stawek

 • Aktywny gracz, który ma najwyższe karty, rozpoczyna czwartą rundę licytacji. Następnie licytują wszyscy gracze po kolei, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. W rundzie tej zakłady ustalone są na poziomie górnego limitu stawek dla danego stołu.

Krok 10: „River” — piąte, ostatnie rozdanie

 • Każdy aktywny gracz otrzymuje jedną dodatkową zakrytą kartę.
  • Zdarza się, że w talii nie starcza kart, aby każdy z graczy mógł otrzymać ostatnią, siódmą kartę w rundzie River. W takim przypadku jedna odkryta karta zostaje umieszczona na środku stołu. Ta karta jest wspólna dla wszystkich aktywnych graczy.

Krok 11: Piąta i ostatnia runda stawiania zakładów
Limity zakładów: górny limit stawek

 • Aktywny gracz, który ma najwyższe karty, rozpoczyna piątą rundę licytacji. Następnie licytują wszyscy gracze po kolei, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. W rundzie tej zakłady ustalone są na poziomie górnego limitu stawek dla danego stołu.

Krok 12: Odkrycie kart

 • Po zakończeniu piątej rundy licytacji następuje odkrycie kart (jeżeli pozostaje więcej niż jeden aktywny gracz — zobacz poniższą część tej sekcji). W trakcie tego etapu partii każdy aktywny gracz w dowolny sposób łączy pięć spośród swoich siedmiu kart, aby utworzyć:
  1. jak najniższy układ, w którym żadna z kart nie będzie wyższa niż ósemka (patrz Tabela z rankingiem układów);
   lub
  2. jak najwyższy układ;
   lub
  3. układ najwyższy oraz najniższy.
 • Dwaj aktywni gracze, którzy utworzyli najwyższy i najniższy układ, dzielą się po połowie pulą pomniejszoną o prowizję (patrz Limity, ante i prowizje, w części opisującej sposoby gry).
  1. Jeżeli jeden aktywny gracz utworzy najwyższy i najniższy układ, wygrywa całą pulę pomniejszoną o wszystkie pule all-in oraz prowizję.
  2. Jeżeli żaden z graczy nie utworzy regulaminowego najniższego układu (w którym żadna karta nie jest wyższa niż ósemka), gracz o najwyższym układzie wygrywa całą pulę pomniejszoną o wszystkie pule all-in oraz prowizję.

Szczegółowy opis gry 7-Card Stud Hi/Lo

1. Wpisowe

Przed dołączeniem do gry 7-Card Stud Hi/Lo w 888.com Poker gracze muszą nabyć minimalną liczbę żetonów (wpisowe).

W 888.com Poker minimalne wpisowe wynosi 10-krotność dolnego limitu stawek dla danego stołu (tzn. przy stołach 1$/2$ gracz musi wpłacić wpisowe w wysokości 10$) (patrz Limity, ante i prowizje w części opisującej sposoby gry).

2. Ante

Przed rozdaniem kart każdy gracz, który chce wziąć udział w partii, musi umieścić ante (stawkę wejściową) na środku stołu (patrz Limity, ante i prowizje w części opisującej sposoby gry).

Po postawieniu ante uczestnicy otrzymują po dwie karty własne i jednej odkrytej. Karty są rozdawane zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zaczynając od gracza siedzącego po lewej stronie krupiera.

Gracz, który ma kartę odkrytą najniższego koloru, rozpoczyna pierwszą rundę licytacji.

3. Rundy licytacji i limity

W 7-Card Stud Hi/Lo w 888.com Poker odbywa się maksymalnie pięć rund licytacji. W każdej z nich kwota stawiana przez graczy jest zależna od dolnego i górnego limitu stawek danego stolika. Dolny limit stawek dla danego stołu wynosi zawsze połowę górnego limitu stawek (np. stół 1$/2$ lub 5$/10$).

 • W pierwszej rundzie licytacji 7-Card Stud Hi/Lo gracze stawiają wielokrotność otwarcia („bring-in” — połowa dolnego limitu danego stolika), ale nie więcej, niż wynosi dolny limit stawek.
 • W drugiej rundzie licytacji 7-Card Stud Hi/Lo gracze stawiają wielokrotność dolnego limitu stawek danego stolika.
  1. Jeśli dwie odkryte karty jednego z graczy układają się w parę, gracze mogą postawić wielokrotność dolnej lub górnej stawki. Jeśli jeden z graczy postawi stawkę z górnego limitu, wszyscy pozostali uczestnicy będą musieli również stawiać wyższe stawki.
 • W ostatnich trzech rundach licytacji 7-Card Stud Hi/Lo gracze stawiają wielokrotność górnego limitu stawek.

W 7-Card Stud Hi/Lo w 888.com Poker obowiązuje standardowa struktura rund licytacji. Aktywni gracze licytują po kolei, w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Każdy z graczy musi wykonać jedno z poniższych działań:

 1. czekać — oddać możliwość działania następnemu graczowi;
  lub
 2. postawić zakład — podnieść początkowy poziom licytacji do kwoty, jaką każdy z graczy musi umieścić w puli, aby pozostać w grze;
  lub
 3. podbić — podnieść 2., 3. lub 4. poziom licytacji do kwoty, jaką każdy z graczy musi umieścić w puli, aby pozostać w grze;
  lub
 4. sprawdzić — dorównać kwocie zakładu poprzedniego aktywnego gracza, aby pozostać w grze;
  lub
 5. spasować — odrzucić układ i nie uczestniczyć w dalszej grze. Gracz traci kwotę postawioną w tym rozdaniu (jeżeli taka była).

Zgodnie ze standardowymi zasadami pokera, w każdej rundzie licytacji może być maksymalnie jeden zakład i 3 dodatkowe podbicia (podbicie, ponowne podbicie i ostatnie przebicie, czyli „cap”). Po ostatnim przebiciu następni gracze będą mogli jedynie sprawdzić lub spasować.

Runda licytacji kończy się, gdy:

 1. wszyscy aktywni gracze po kolei czekali;
  lub
 2. wszyscy aktywni gracze sprawdzili ostatniego gracza, aby ten postawił lub podbił;
  lub
 3. wszyscy aktywni gracze spasowali, zostawiając tylko jednego aktywnego gracza. Pozostały gracz automatycznie wygrywa pulę. Zarówno runda licytacji, jak i cała partia zostają automatycznie zakończone.

Po każdym z kolejnych rozdań kart („Fourth Street”, „Fifth Street”, „Sixth Street” i „River*”) następuje runda licytacji, którą rozpoczyna aktywny gracz mający najniższy układ.

*Zdarza się, że w talii nie starcza kart, aby każdy z graczy mógł otrzymać ostatnią, siódmą kartę w rundzie River. W takim przypadku jedna odkryta karta zostaje umieszczona na środku stołu. Ta karta jest wspólna dla wszystkich aktywnych graczy.

4. Odkrycie kart

Jeśli po zakończeniu piątej rundy licytacji w grze pozostaje więcej niż jeden aktywny gracz, następuje odkrycie kart.

Na tym etapie każdy z aktywnych graczy wybiera pięć spośród siedmiu swoich kart i tworzy z nich jak najwyższy i/lub jak najniższy (nie może zawierać karty wyższej niż ósemka) układ.

888.com Poker korzysta ze standardowych zasad pokera regulujących ranking układów (zobacz Tabela z rankingiem układów).

Dwaj aktywni gracze, którzy utworzą układ najwyższy i najniższy (nie może zawierać kart wyższych niż ósemka), dzielą się po połowie pulą pomniejszoną o pule wygrane przez graczy posiadających wyższe i/lub niższe układy „all-in” (patrz Limity, ante i prowizje w części opisującej sposoby gry).

Jeżeli jeden aktywny gracz utworzy najwyższy i najniższy układ, wygrywa całą pulę pomniejszoną o wszystkie pule all-in oraz prowizję. Ponadto jeżeli żaden z graczy nie utworzy regulaminowo najniższego układu (w którym żadna karta nie jest wyższa niż ósemka), gracz o najwyższym układzie wygrywa całą pulę pomniejszoną o wszystkie pule all-in oraz prowizję.

Karty są tasowane przed każdym rozdaniem.

Jeśli potrzebujesz pomocy w tej lub w innych sprawach związanych z grami, kliknij tutaj, aby się z nami skontaktować.

Uwaga:

Korzystanie z programu i usług firmy możliwe jest tylko przez własne konto, a nie przez konta innych graczy. Jeśli do korzystania z naszych usług spróbujesz użyć konta innego gracza, będziemy mieli prawo zamknąć wszystkie Twoje konta, zatrzymać wszystkie znajdujące się na nich środki oraz zablokować Ci dostęp do naszych usług w przyszłości.

W stosownych przypadkach firma może wedle własnego uznania podjąć decyzję o uniemożliwieniu rejestracji oraz korzystania z więcej niż jednego konta przez członków tej samej rodziny lub osoby mieszkające pod tym samym adresem. Firma nie będzie w żaden sposób odpowiedzialna za uniemożliwienie rejestracji więcej niż jednego konta i może wedle potrzeby podjąć działania obejmujące zatrzymanie wszystkich środków znajdujących się na tych kontach w stosunku do osób otwierających więcej niż jedno konto, w tym między innymi w przypadku gdy konta otwierane są z tego samego adresu, bez względu na dane podane podczas rejestracji tych kont.

     

Copyright 2002 - 2017 Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited., spółka zależna należąca w całości do 888 Holdings plc.
Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited jest spółką zarejestrowaną na Gibraltarze , który jest częścią Unii Europejskiej.
888 Holdings PLC jest spółką notowaną na London Stock Exchange.
Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited posiada licencje i zezwolenia na oferowanie usług w zakresie gier internetowych, według prawa Gibraltaru (licencje na gry zdalne o numerach 022 oraz 039), i nie udziela żadnych gwarancji co do legalności takich usług w innych państwach.
W Wielkiej Brytanii nasze usługi oferowane są przez 888 UK Limited, firmę zarejestrowaną na Gibraltarze oraz licencjonowaną i regulowaną przez Brytyjską Komisję ds. Hazardu.
Nasze usługi w państwach członkowskich Unii Europejskiej (z wyjątkiem państw, w których nasze usługi świadczone są na podstawie lokalnej licencji) oraz w państwach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu są obsługiwane przez Virtual Digital Services Limited, spółkę zarejestrowaną na Gibraltarze, który jest częścią Unii Europejskiej.
Virtual Digital Services Limited działa na podstawie licencji na gry wydanej zgodnie z prawem Gibraltaru.
W Irlandii nasze produkty związane z zakładami oferowane są przez 888 Ireland Limited, spółkę zarejestrowaną w Gibraltarze, która jest licencjonowana i regulowana przez irlandzkie władze podatkowe i celne.
Nasz adres: 601-701 Europort, Gibraltar.
Zachęcamy do odpowiedzialnej gry i wspieramy GamCare.