Rozwiązywanie problemów

Dlaczego nie mogę się połączyć z 888.com Poker?

  1. W niektórych przypadkach nie możesz się połączyć z 888.com Poker, jeżeli Twój komputer wykorzystuje zaporę sieciową lub serwer proxy. Skonsultuj się ze swoim administratorem sieci, NSP (dostawcą usług sieciowych) lub skorzystaj z innego połączenia.
  2. Jeżeli wystąpił błąd połączenia, spróbuj ponownie za kilka minut. Jeżeli problem będzie się powtarzał, skorzystaj z linku Kontakt, aby nas o tym powiadomić.
  3. Twój komputer został czasowo odłączony od naszego serwera, prawdopodobnie ze względu na problemy z połączeniem internetowym.

Dlaczego nie mogę znaleźć ikony 888.com Poker na pulpicie?

Jeżeli ikona 888.com Poker nie pojawia się na pulpicie i nie pamiętasz, gdzie jest zapisana, wykonaj następujące czynności:

  1. Naciśnij przycisk Start, znajdujący się w lewym dolnym rogu ekranu;
  2. Wybierz polecenie Wyszukaj, a następnie Pliki lub foldery.
  3. W polu z nazwą pliku wpisz 888poker.exe i naciśnij przycisk Wyszukaj;
  4. Komputer rozpocznie wyszukiwanie pliku;
  5. Jeżeli w wynikach wyszukiwania wyświetlony zostanie plik o nazwie 888poker.exe, oznacza to, że plik został odnaleziony. Kliknij na niego dwa razy;
  6. Jeżeli komputer zakończył wyszukiwanie i w oknie z wynikami nie pojawił się podany plik, oznacza to, że nie został odnaleziony. W tym wypadku (jeżeli nie ma innych twardych dysków niż [C:]) należy ponownie pobrać program.

Aby uzyskać pomoc lub w każdej innej sprawie związanej z grami, kliknij tutaj w celu skontaktowania się z nami.

     

Copyright 2002 - 2017 Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited., spółka zależna należąca w całości do 888 Holdings plc.
Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited jest spółką zarejestrowaną na Gibraltarze , który jest częścią Unii Europejskiej.
888 Holdings PLC jest spółką notowaną na London Stock Exchange.
Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited posiada licencje i zezwolenia na oferowanie usług w zakresie gier internetowych, według prawa Gibraltaru (licencje na gry zdalne o numerach 022 oraz 039), i nie udziela żadnych gwarancji co do legalności takich usług w innych państwach.
W Wielkiej Brytanii nasze usługi oferowane są przez 888 UK Limited, firmę zarejestrowaną na Gibraltarze oraz licencjonowaną i regulowaną przez Brytyjską Komisję ds. Hazardu.
Nasze usługi w państwach członkowskich Unii Europejskiej (z wyjątkiem państw, w których nasze usługi świadczone są na podstawie lokalnej licencji) oraz w państwach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu są obsługiwane przez Virtual Digital Services Limited, spółkę zarejestrowaną na Gibraltarze, który jest częścią Unii Europejskiej.
Virtual Digital Services Limited działa na podstawie licencji na gry wydanej zgodnie z prawem Gibraltaru.
W Irlandii nasze produkty związane z zakładami oferowane są przez 888 Ireland Limited, spółkę zarejestrowaną w Gibraltarze, która jest licencjonowana i regulowana przez irlandzkie władze podatkowe i celne.
Nasz adres: 601-701 Europort, Gibraltar.
Zachęcamy do odpowiedzialnej gry i wspieramy GamCare.