Warunki i postanowienia – promocja „Summer ChampionChips”


Ogólne warunki


 1. Poniżej przedstawiono warunki i postanowienia dotyczące promocji „Summer Championships” (dalej „Promocja”). Organizatorem promocji jest Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited (dalej „Organizator promocji”), właściciel i operator serwisu 888poker.
 2. Promocja rozpocznie się w dniu 06/08/2016 i potrwa do 21/08/2016 („Okres promocji”). Niezależnie od powyższych ustaleń, organizator promocji może, wedle własnego uznania, podjąć decyzję o zakończeniu promocji w dowolnym momencie.
 3. W promocji mogą wziąć udział tylko osoby, które ukończyły 18 lat. Organizator może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających wiek i tożsamość potencjalnych graczy.
 4. Pracownicy organizatora, ich krewni oraz wszelkie osoby związane z organizatorem nie mogą wziąć udziału w promocji. Do krewnych, którzy nie są uprawnieni do wzięcia udziału w promocji, należą: żona/mąż, partner(-ka), rodzice, dzieci, rodzeństwo.
 5. Oferta promocyjna dotyczy tylko jednego konta, jednego domostwa oraz jednego terminalu sieciowego.
 6. W niektórych przypadkach 888 może zakończyć promocje i wycofać bonusy lub oferty specjalne przed podanym terminem zakończenia, może również przedłużyć okres promocji i ważność bonusu lub oferty specjalnej, zazwyczaj ze względu na wykryte nadużycie, ograniczone zainteresowanie lub błąd.
 7. Biorąc udział w promocji, jej uczestnicy wyrażają zgodę na warunki korzystania z promocji oraz przyznawania biletów turniejowych (BT). Warunki te obowiązują w połączeniu ze standardową umową licencyjną (EULA) dla użytkowników serwisów obsługiwanych przez Grupę 888. W razie konfliktu między warunkami promocji a warunkami zawartymi w EULA, wiążące pozostają warunki promocji.
 8. Decyzje Organizatora są ostateczne we wszystkich sprawach związanych z przyznawaniem biletów turniejowych i nie mogą być przedmiotem rewizji ani odwołań ze strony uczestników ani stron trzecich.
 9. Obowiązują wszystkie warunki i postanowienia 888poker.
 10. Obowiązują wszystkie warunki i postanowienia dotyczące biletów turniejowych w 888poker.
 11. Niniejsze warunki i postanowienia zostały sporządzone w języku angielskim. W przypadku rozbieżności znaczeń, między wersją angielską a innymi wersjami językowymi, wiążąca pozostaje wyłącznie wersja anglojęzyczna.
 12. Niniejsze warunki i postanowienia oraz wszelkie sprawy z nimi związane podlegają prawu Anglii i Walii oraz wyłącznej jurysdykcji Royal Courts of Justice, London, England.
 13. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany daty zakończenia promocji oraz ilości turniejów w dowolnym momencie.
 14. Jeżeli wedle własnego uznania Organizator promocji stwierdzi, że dany uczestnik promocji naruszył niniejsze warunki i postanowienia, włączając w to wielokrotną rejestrację w promocji, lub w złej wierze wykonał jakiekolwiek inne działanie z nią związane, to zostanie on wykluczony z udziału w promocji, co oznacza, że nie będzie mógł wygrać w turniejach.
 15. Ze względu na przepisy prawne w poszczególnych krajach niektórzy gracze nie będą mogli skorzystać z promocji.


Warunki turnieju


 1. W dniach 06/08/2016 – 13/08/16 888poker będzie oferował Summer ChampionChips’ Qualifiers (zwane dalej „Kwalifikacjami”) trzy razy dziennie, przedSummer ChampionChips (zwane dalej „Turniejami finałowymi”).
 2. Kwalifikacje są dostępne tylko graczy, którzy dokonali przynajmniej jednej wpłaty w kasie 888poker.
 3. Turnieje finałowe odbędą się między 14/08/2016 a 21/08/2016.
 4. Szczegóły dotyczące struktury i podziału nagród w turniejach Letnie Mistrzostwa mogą zostać zmienione w dowolnym momencie trwania promocji, wedle uznania 888poker.


Tabela rankingowa w Letnich Mistrzostwach


 1. Aby uzyskać więcej informacji na temat tabeli rankingowej i struktury punktowej w Letnich Mistrzostwach, należy odwiedzić stronę: http://www.888poker.com/poker-promotions/888poker-leaderboard/how-it-works.htm.
 2. W przypadku gdy dwóch lub więcej graczy zgromadzi dokładnie taką samą liczbę punktów, nagroda zostanie podzielona po równo pomiędzy tych graczy. Nagrody przyznawane przez tabelę rankingową w Letnich Mistrzostwach będą przydzielane w ciągu 7 dni od daty zakończenia Promocji.
 3. Bilety turniejowe przyznane poprzez tabelę rankingową będą ważne przez 60 dni.
     

Copyright 2002 - 2017 Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited., spółka zależna należąca w całości do 888 Holdings plc.
Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited jest spółką zarejestrowaną na Gibraltarze , który jest częścią Unii Europejskiej.
888 Holdings PLC jest spółką notowaną na London Stock Exchange.
Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited posiada licencje i zezwolenia na oferowanie usług w zakresie gier internetowych, według prawa Gibraltaru (licencje na gry zdalne o numerach 022 oraz 039), i nie udziela żadnych gwarancji co do legalności takich usług w innych państwach.
W Wielkiej Brytanii nasze usługi oferowane są przez 888 UK Limited, firmę zarejestrowaną na Gibraltarze oraz licencjonowaną i regulowaną przez Brytyjską Komisję ds. Hazardu.
Nasze usługi w państwach członkowskich Unii Europejskiej (z wyjątkiem państw, w których nasze usługi świadczone są na podstawie lokalnej licencji) oraz w państwach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu są obsługiwane przez Virtual Digital Services Limited, spółkę zarejestrowaną na Gibraltarze, który jest częścią Unii Europejskiej.
Virtual Digital Services Limited działa na podstawie licencji na gry wydanej zgodnie z prawem Gibraltaru.
W Irlandii nasze produkty związane z zakładami oferowane są przez 888 Ireland Limited, spółkę zarejestrowaną w Gibraltarze, która jest licencjonowana i regulowana przez irlandzkie władze podatkowe i celne.
Nasz adres: 601-701 Europort, Gibraltar.
Zachęcamy do odpowiedzialnej gry i wspieramy GamCare.