Zagraj za 30$ – Warunki i postanowienia

Poniżej przedstawiono warunki i postanowienia dotyczące promocji „Play30 Promotion” (dalej „Promocja”) dla www.888poker.com („888poker”). Promocja jest organizowana przez odpowiednią firmy z grupy 888, jak określono w Warunkach usługi (dalej „Firma”).

 1. Promocja rozpocznie się 30/3/2017 i potrwa do 05/04/2017 („Okres promocji”). Niezależnie od powyższych postanowień, Firma może zakończyć Promocję przed końcem Okresu promocji lub może przedłużyć Okres promocji, zazwyczaj ze względu na nadużycia, ograniczony zasięg oferty lub błąd.
 2. Żadna osoba poniżej 18 roku życia ani żadna osoba poniżej wieku pozwalającego na korzystanie z usług 888poker w danej jurysdykcji (w zależności od tego, który wiek jest wyższy) nie może wziąć udziału w tej promocji. Firma może w dowolnym momencie zażądać, aby uczestnicy promocji przedstawili oficjalny dokument potwierdzający ich tożsamość i wiek.
 3. Ze względów bezpieczeństwa i w celu weryfikacji zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia udziału w tej promocji do: (I) jednego uczestnika na gospodarstwo domowe; (Ii) jednego uczestnika na terminal komputerowy; lub (iii) jednego uczestnika na urządzenie mobilne.
 4. Udział w tej promocji jest dostępna tylko dla członków: (i) którzy otrzymali od 888poker e-mail dotyczący niniejszych warunków i postanowień; oraz (ii) którzy zarejestrowali się w 888poker, ale muszą jeszcze dokonać wpłaty na swoje konto w 888poker, zanim będą mogli wykorzystać kod promocyjny (zgodnie z definicją poniżej).
 5. Z zastrzeżeniem pkt. 2, 3 i 4, jeżeli użytkownik dokona pierwszej wpłaty o wartości co najmniej 10$ na swoje konto w 888poker w Okresie promocji, podając prawidłowy kod promocyjny „Play30” w kasie, to może on otrzymać bonus oczekujący o wartości 20$, który może być wykorzystany na gry pokerowe i w turniejach na 888poker („Pokerowy bonus gotówkowy”).
 6. Pokerowy bonus gotówkowy można wypłacić dopiero, gdy gracz zgromadzi 3,5 punktu bonusowego na każdy 1$ z otrzymanej kwoty bonusu. Na przykład, gracz musi najpierw zgromadzić 35 punktów bonusowych, zanim będzie mógł wypłacić Pokerowy bonus gotówkowy. Gdy wymóg ten zostanie spełniony, Pokerowy bonus gotówkowy i uzyskaną z niego wygraną będzie można wypłacić.
 7. Gracze mogą zdobywać punkty bonusowe:
  • Grając w gry pokerowe typu ring – odbierz 2 punkty bonusowe (w stosownych przypadkach) za każdego 1$ wniesionego w ramach prowizji rake.*
  • Grając w turniejach – odbierz 2 punkty bonusowe (w stosownych przypadkach) za każdego 1$ wniesionego w opłatach turniejowych.
  • Pobrana prowizja rake oznacza kwotę wpłaconą jako rake w oparciu o procentowy udział w puli stołu. Na przykład: Jeżeli postawiono 25$ do puli 100$ (25%) a ze stołu pobrana została prowizja rake w wysokości 4$, to za wpłacony przez Ciebie 1$ prowizji rake (25%) otrzymasz 2 punkty bonusowe (w stosownych przypadkach).
 8. Pokerowy bonus gotówkowy oraz powiązane z nim wygrane muszą spełnić wymagania dotyczące gromadzenia punktów w 888poker w ciągu trzydziestu (30) dni od ich przelania na konto użytkownika. W przeciwnym razie Pokerowy bonus gotówkowy oraz wszystkie wygrane uzyskane przy jego użyciu, które nie zostaną wykorzystane w ciągu tego okresu, zostanie anulowane i usunięte z konta gracza.
 9. Niewykorzystany Pokerowy bonus gotówkowy zostanie usunięty z konta gracza przez Firmę po zakończeniu Okresu promocji.
 10. Gracze mogą wziąć udział w tej promocji tylko raz.
 11. Członkowie, którzy skorzystają z Promocji, nie będą mogli skorzystać z żadnej innej promocji związanej z pierwszą wpłatą.
 12. Biorąc udział w tej promocji każdy użytkownik w pełni akceptuje niniejsze warunki i postanowienia, które regulują Promocję wraz z „Warunkami korzystania”, Regulaminem wypłat oraz Warunkami i postanowieniami dotyczącymi 888poker Club.
 13. Decyzja firmy w odniesieniu do wszystkich spraw związanych z tą promocją są ostateczne i wiążące.
 14. Firma może zmienić niniejsze warunki i postanowienia, w tym, bez ograniczeń, tam gdzie wymagane będzie to ze względów bezpieczeństwa, w wyniku wyjątkowych okoliczności niezależnych od Firmy lub w wyniku zmian przepisów prawa. Jeżeli Firma dokona istotnych zmian w niniejszych warunkach i postanowieniach, to powiadomi o zmianach w odpowiednim czasie.
 15. Firma zastrzega sobie prawo do anulowania, zmiany lub zawieszenia promocji w dowolnym momencie, jeżeli – w jej ocenie – promocja nie może być przeprowadzona zgodnie z ustaleniami.
 16. Firma może wycofać, zmienić lub zawiesić promocję w dowolnym czasie, w tym bez ograniczeń, jeżeli jest to wymagane ze względów bezpieczeństwa, w celu spełnienia obowiązujących przepisów prawa lub tam, gdzie Promocja nie może zostać przeprowadzona w sposób określony, w wyniku wyjątkowych okoliczności poza kontrolą Firmy.
 17. Niniejsze warunki i postanowienia zostały sporządzone w języku angielskim. W przypadku rozbieżności znaczeń, między wersją angielską a innymi wersjami językowymi, wiążąca pozostaje wyłącznie wersja anglojęzyczna.
     

Copyright 2002 - 2017 Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited., spółka zależna należąca w całości do 888 Holdings plc.
Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited jest spółką zarejestrowaną na Gibraltarze , który jest częścią Unii Europejskiej.
888 Holdings PLC jest spółką notowaną na London Stock Exchange.
Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited posiada licencje i zezwolenia na oferowanie usług w zakresie gier internetowych, według prawa Gibraltaru (licencje na gry zdalne o numerach 022 oraz 039), i nie udziela żadnych gwarancji co do legalności takich usług w innych państwach.
W Wielkiej Brytanii nasze usługi oferowane są przez 888 UK Limited, firmę zarejestrowaną na Gibraltarze oraz licencjonowaną i regulowaną przez Brytyjską Komisję ds. Hazardu.
Nasze usługi w państwach członkowskich Unii Europejskiej (z wyjątkiem państw, w których nasze usługi świadczone są na podstawie lokalnej licencji) oraz w państwach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu są obsługiwane przez Virtual Digital Services Limited, spółkę zarejestrowaną na Gibraltarze, który jest częścią Unii Europejskiej.
Virtual Digital Services Limited działa na podstawie licencji na gry wydanej zgodnie z prawem Gibraltaru.
W Irlandii nasze produkty związane z zakładami oferowane są przez 888 Ireland Limited, spółkę zarejestrowaną w Gibraltarze, która jest licencjonowana i regulowana przez irlandzkie władze podatkowe i celne.
Nasz adres: 601-701 Europort, Gibraltar.
Zachęcamy do odpowiedzialnej gry i wspieramy GamCare.