Umowa użytkownika „BLAST $1,000,000 Special Edition”


Poniżej przedstawiono warunki i postanowienia dotyczące promocji „BLAST $1,000,000 Special Edition” (dalej „Promocja”). Promocja jest organizowana przez odpowiednią firmę z grupy 888 (dalej „Firma”), operatora witryny www.888poker.com (dalej „Witryna”). Udział gracza w niniejszej promocji uznaje się za równoznaczny z pełną akceptacją poniższych przepisów.

 1. Promocja rozpocznie się 29/12/2016 i potrwa do 02/01/17 (dalej „Okres promocji”). Niezależnie od powyższych ustaleń, Firma może w wyjątkowych przypadkach podjąć decyzję o zakończeniu promocji przed upływem jej okresu lub przedłużyć ten okres, na przykład ze względu na problemy z bezpieczeństwem lub nadużywaniem bonusów.
 2. Turnieje BLAST $1,000,000 Special Edition rozpoczną się w dniu 26/12/16 i zakończą się w dniu 02/01/17.
 3. Żadna osoba poniżej 18 roku życia ani żadna osoba poniżej wieku pozwalającego na korzystanie z usług oferowanych w Witrynie w danej jurysdykcji (w zależności od tego, który wiek jest wyższy) nie może wziąć udziału w tej Promocji. Firma może w dowolnym momencie zażądać, aby uczestnicy promocji przedstawili oficjalny dokument potwierdzający ich tożsamość i wiek. Nieprzedstawienie dokumentów potwierdzających wiek i/lub tożsamość wyklucza gracza z Promocji.
 4. Udział w niniejszej promocji jest dostępny tylko dla użytkowników, którzy zarejestrowali się w Witrynie, ale przed użyciem kodu promocyjnego muszą jeszcze dokonać wpłaty na swoje konto w888poker (zgodnie z definicją poniżej).
 5. Promocja jest ograniczona do jednego (1) gracza na gospodarstwo domowe, na terminal i/lub urządzenie przenośne. Gracze mogą wziąć udział w Promocji tylko raz.
 6. Pracownicy organizatora, ich krewni oraz wszelkie osoby związane z organizatorem nie mogą wziąć udziału w promocji. Dla celów tutaj przedstawionych, do krewnych należą: żona/mąż, partner(-ka), rodzice, dzieci lub rodzeństwo.
 7. Firma zastrzega sobie prawo do anulowania, zmiany lub zawieszenia promocji w dowolnym momencie, jeżeli – w jej ocenie – promocja nie może być przeprowadzona zgodnie z ustaleniami.
 8. Z zastrzeżeniem punktów 2- 5, jeśli gracz dokona pierwszej wpłaty na swoje konto w 888poker w Okresie promocji na kwotę co najmniej 10$ oraz podczas wpłaty prawidłowo wprowadzi kod promocyjny „1MBLAST” w kasie, gracz ten może otrzymać 2 bilety turniejowe (dalej „Bilety turniejowe”) o wartości 5$ każdy, które można wykorzystać na grę w dowolnym turnieju z wpisowym w wysokości 5$, oferowanym przez Firmę (dalej „Turniej”).
 9. Firma może w dowolnym momencie i według własnego uznania ograniczyć pulę turniejów, w których można wykorzystać bilety turniejowe.
 10. Bilety turniejowe przyznawane w niniejszej Promocji można wykorzystać wyłącznie do gry w Turnieju.
 11. Biletów turniejowych nie można: (i) i) wymienić na gotówkę; (ii) łączyć w celu uzyskania biletu o wyższej wartości; ani (iii) przekazywać innym graczom.
 12. Bilety turniejowe automatycznie tracą ważność z końcem Okresu promocji.
 13. W przypadku gdy turniej zostanie odwołany przed jej rozpoczęciem, bilet turniejowy nie straci ważności i będzie można go wykorzystać w innym Turnieju oferowanym przez Firmę.
 14. W danym turnieju można wykorzystać tylko jeden bilet turniejowy.
 15. Bonusy gotówkowe przyznane w ramach Promocji można wypłacić dopiero, gdy zgromadzi się 3,5 punktu bonusowego na każdy 1$ z otrzymanej kwoty bonusu.
 16. Ze względu na przepisy prawne w poszczególnych krajach niektórzy gracze nie będą mogli skorzystać z promocji.
 17. Biorąc udział w promocji, jej uczestnicy wyrażają zgodę na warunki i postanowienia związane z promocją oraz na „Warunki i postanowienia” dotyczące Witryny i Warunki i postanowienia dotyczące Biletów turniejowych.
 18. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany daty zakończenia oraz ilości turniejów w dowolnym momencie.
 19. Firma może zmienić niniejsze warunki i postanowienia, w tym bez ograniczeń tam, gdzie wymagane będzie to ze względów bezpieczeństwa, w wyniku wyjątkowych okoliczności niezależnych od Firmy lub w wyniku zmian przepisów prawa. Jeżeli po przystąpieniu gracza do udziału w promocji oraz przed zakończeniem korzystania z niej, Firma dokona zmian w niniejszych warunkach i postanowieniach, to powiadomi ona gracza o zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem.
     

Copyright 2002 - 2017 Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited., spółka zależna należąca w całości do 888 Holdings plc.
Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited jest spółką zarejestrowaną na Gibraltarze , który jest częścią Unii Europejskiej.
888 Holdings PLC jest spółką notowaną na London Stock Exchange.
Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited posiada licencje i zezwolenia na oferowanie usług w zakresie gier internetowych, według prawa Gibraltaru (licencje na gry zdalne o numerach 022 oraz 039), i nie udziela żadnych gwarancji co do legalności takich usług w innych państwach.
W Wielkiej Brytanii nasze usługi oferowane są przez 888 UK Limited, firmę zarejestrowaną na Gibraltarze oraz licencjonowaną i regulowaną przez Brytyjską Komisję ds. Hazardu.
Nasze usługi w państwach członkowskich Unii Europejskiej (z wyjątkiem państw, w których nasze usługi świadczone są na podstawie lokalnej licencji) oraz w państwach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu są obsługiwane przez Virtual Digital Services Limited, spółkę zarejestrowaną na Gibraltarze, który jest częścią Unii Europejskiej.
Virtual Digital Services Limited działa na podstawie licencji na gry wydanej zgodnie z prawem Gibraltaru.
W Irlandii nasze produkty związane z zakładami oferowane są przez 888 Ireland Limited, spółkę zarejestrowaną w Gibraltarze, która jest licencjonowana i regulowana przez irlandzkie władze podatkowe i celne.
Nasz adres: 601-701 Europort, Gibraltar.
Zachęcamy do odpowiedzialnej gry i wspieramy GamCare.