Warunki i postanowienia – promocja „Poszukiwanie skarbów”

 1. Poniżej przedstawiono warunki i postanowienia dotyczące promocji „Poszukiwanie skarbów” (dalej „Promocja”). Promocja jest organizowana przez spółkę Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited (dalej „Organizator promocji”), właściciela i operatora serwisu 888poker.
 2. Promocja rozpocznie się w dniu 03/01/2017 i potrwa do 25/02/2017 („Okres promocji”). Niezależnie od powyższych ustaleń, Organizator promocji może, wedle własnego uznania, podjąć decyzję o zakończeniu promocji w dowolnym momencie.
 3. W promocji mogą wziąć udział tylko osoby, które ukończyły 18 lat. Organizator może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających wiek i tożsamość potencjalnych członków.
 4. Pracownicy organizatora, ich krewni oraz wszelkie osoby związane z organizatorem nie mogą wziąć udziału w promocji. Do krewnych, którzy nie są uprawnieni do wzięcia udziału w promocji należą: żona/mąż, partner(-ka), rodzice, dzieci, rodzeństwo.
 5. Promocja jest dostępna tylko jednego konta, jednego domostwa oraz jednego terminala sieciowego.
 6. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do anulowania, zmiany lub zawieszenia promocji w dowolnym momencie, jeżeli – w jego ocenie – promocja nie może być przeprowadzona zgodnie z ustaleniami.
 7. Biorąc udział w promocji, jej uczestnicy wyrażają zgodę na warunki i postanowienia dotyczące promocji oraz przyznawania wszelkiego rodzaju nagród. Obowiązują one w połączeniu z 888 Group Operated Sites and Services End-User License Agreement (dalej „EULA”). W razie konfliktu między warunkami promocji a warunkami zawartymi w umowie licencyjnej użytkownika EULA, wiążące pozostają warunki promocji.
 8. Decyzje organizatora promocji pozostają ostateczne we wszystkich sprawach związanych z przyznawaniem wszelkiego rodzaju nagród i nie mogą być podważane przez uczestników promocji ani jakiekolwiek strony trzecie.
 9. Obowiązują wszystkie warunki i postanowienia 888poker.
 10. Obowiązują wszystkie Warunki i postanowienia dotyczące biletów turniejowych w 888poker.
 11. Bonusy gotówkowe przyznawane podczas trwania promocji można wypłacić dopiero, gdy zgromadzi się 3,5 punktu bonusowego na każdy 1$ z otrzymanej kwoty bonusu.
 12. Niniejsze warunki i postanowienia zostały sporządzone w języku angielskim. W przypadku rozbieżności znaczeń między wersją angielską a innymi wersjami językowymi wiążąca pozostaje wyłącznie wersja anglojęzyczna.
 13. Niniejsze warunki i postanowienia oraz wszelkie sprawy z nimi związane podlegają prawu Anglii i Walii oraz wyłącznej jurysdykcji Royal Courts of Justice, London, England.
 14. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany daty zakończenia promocji oraz ilości turniejów w dowolnym momencie.
 15. Jeżeli wedle własnego uznania Organizator promocji stwierdzi, że dany uczestnik promocji naruszył niniejsze warunki i postanowienia, włączając w to wielokrotną rejestrację w promocji, lub w złej wierze wykonał jakiekolwiek inne działanie z nią związane, to zostanie on wykluczony z udziału w promocji, co oznacza, że nie będzie mógł wygrać w turniejach.
 16. Ze względu na przepisy prawne w poszczególnych krajach niektórzy gracze nie będą mogli skorzystać z promocji.
 17. W promocji oferowane jest 1.000.000$ w gotówce i nagrodach. Kwota ta obejmuje łączną wartość bonusów, bonusów FreePlay, darmowych zakładów, biletów turniejowych oraz nagród pieniężnych wypłacanych w okresie trwania promocji.
 18. Wstęp na $1,500 Treasure Quest Tournament jest otwarty dla wszystkich graczy, którzy dokonali przynajmniej jednej wpłaty w kasie 888poker. Dla tego turnieju bilet nie jest wymagany.
 19. Gracze, którzy przynajmniej raz dokonali wpłaty w kasie przed rozpoczęciem promocji, otrzymają 4 darmowe bilety na $6,000 Pirates Prizes Tournament po jej rozpoczęciu. Bilety te będą musieli odebrać poprzez e-mail promocyjny lub wyskakujące okienko w sali głównej 888poker.
 20. W celu wygrania biletów gracze mogą wypełniać codzienne wyzwania. (Patrz sekcja „Mapa skarbów” poniżej).
 21. Podczas trwania promocji gracze będą mogli wygrać dodatkową gotówkę i nagrody dzięki dodatkowym ofertom.
 22. W przypadku gdy gracz wygra więcej biletów, niż można wykorzystać w turniejach w ramach promocji, wszystkie bilety w nadmiarze zostaną uznane jako nie mające wartości.
 23. Wszystkie bilety na turnieje w promocji Poszukiwanie skarbów utracą ważność w dniu 25/2/17.
 24. Biletów turniejowych nie można wymieniać na inne bilety, przekazywać innym graczom ani wymieniać na gotówkę czy inne nagrody.
 25. W każdej chwili Organizator promocji może wedle własnego uznania podjąć decyzję o zakończeniu lub zmianie którejkolwiek z ofert prezentowanych w promocji.

Mapa Poszukiwanie skarbów

 1. Gracze, którzy dokonali co najmniej jednej wpłaty w kasie 888poker i którzy postawili zakład na kwotę 1$ lub więcej w 888poker w ciągu ostatnich 12 miesięcy, mogą wziąć udział w grze Mapa Poszukiwanie skarbów.
 2. Użytkownicy mogą wyświetlić swoje codzienne wyzwania poprzez codzienne wyskakujące okienko / baner w sali głównej 888poker.
 3. Dni liczone są od godz. 00:00 do godz. 23:59 czasu GMT.
 4. Wszystkie nagrody z Mapy skarbów zostaną przyznane w ciągu 72 godzin od wypełnienia wyzwania. Zwycięzcy zostaną powiadomieni za pośrednictwem wyskakującego okienka promocyjnego.
 5. Wszystkie bonusy podlegają regulaminowi bonusów.
  Szanse na wygranie nagród oferowanych w grze Mapa Poszukiwanie skarbów nie są równe i mogą ulec zmianie w dowolnym czasie według uznania Organizatora promocji.
 6. Gracze, którzy dokonają wpłaty po dacie rozpoczęcia Promocji, będą mogli wziąć w niej udział.
 7. Jeżeli wedle własnego uznania Organizator promocji stwierdzi, że dany uczestnik promocji naruszył warunki i postanowienia dotyczące gry Mapa Poszukiwanie skarbów lub też zachowywał się obraźliwie lub w sposób zakłócający spokój, to Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do gry takiemu graczowi.
 8. Gra Mapa Poszukiwanie skarbów może nie być dostępna dla użytkowników w niektórych krajach.
 9. Promocja jest dostępna tylko jednego konta, jednego domostwa oraz jednego terminala sieciowego.
 10. W rzadkich przypadkach mogą wystąpić rozbieżności między danymi przedstawionymi na Mapie Poszukiwanie skarbów gracza a danymi znajdującymi się w bazie 888poker. W takich przypadkach właściwy stan na Mapie Poszukiwanie skarbów zostanie ustalony według danych w bazie 888poker.
 11. Mapa Poszukiwanie skarbów jest wyświetlana jako 25 dniowy kalendarz z datami przedstawionymi w losowej kolejności.
 12. Po ukończeniu Daily Challenge przez gracza, data jego wyzwania będzie oznaczona na mapie Poszukiwanie skarbów jako ukończona i gracz otrzyma jedną z następujących nagród:
 13. Nagroda Szanse
  1 bilet na codzienny $6,000 Pirates Prizes Tournament 80,00%
  2 bilety na codzienny $6,000 Pirates Prizes Tournament 13,00%
  Bonus w wysokości 1$ 5,90%
  Bonus w wysokości 5$ 1,00%
  Bonus w wysokości 50$ 0,10%
 14. Gracze, którzy ukończą rząd lub kolumnę na Mapie Poszukiwanie skarbów, będą mogli wygrać dodatkowo jedną z następujących nagród:
 15. Nagroda Szanse
  Bonus w wysokości 5$ 82,00%
  Bonus w wysokości 10$ 14,99%
  Bonus w wysokości 50$ 2,90%
  Bonus w wysokości 500$ 0,10%
  Bonus w wysokości 5000$ 0,01%
 16. Gracze, którzy ukończą pełną planszę na mapie Poszukiwanie skarbów, będą mogły zdobyć jedną z następujących dodatkowych nagród:
 17. Nagroda Szanse
  Bonus w wysokości 20$ 87,489%
  Bonus w wysokości 100$ 12,00%
  Bonus w wysokości 1000$ 0,50%
  Gotówka w kwocie 10.000$ 0,01%
  Gotówka w kwocie 100.000$ 0,001%
 18. Po ukończeniu rzędu / kolumny gracze muszą odebrać swoją nagrodę poprzez kliknięcie ikony ze skrzynią na końcu danego rzędu / kolumny na Mapie Poszukiwanie skarbów.
 19. Po ukończeniu pełnej planszy gracze muszą odebrać swoją nagrodę poprzez kliknięcie dużej ikony ze skrzynią, która znajduje się w prawym dolnym rogu Mapy Poszukiwanie skarbów.
 20. Wszelkie nieodebrane nagrody zostaną uznane za nieważne po upływie 48 godzin od ukończenia Mapy Poszukiwanie skarbów.

Warunki dotyczące codziennych pirackich wyzwań:

 1. Gracze mogą wypełnić tylko jedno wyzwanie dziennie.
 2. Dni liczone są od godz. 00:00 do 23:59 czasu GMT.
Wyzwanie „Wygraj z ręką w dowolnym kolorze”:
 1. Oferta dotyczy gier gotówkowych w Texas Hold’em na prawdziwe pieniądze, w tym gier gotówkowych SNAP z ciemnymi 2¢-5¢ lub więcej oraz turniejów Sit & Go z wpisowym 1$ lub więcej.
 2. Oferta nie dotyczy freerollów i turniejów Heads Up.
 3. W wyzwaniu polegającym na wygraniu z określoną ręką, ręka oznacza rękę startową gracza.
 4. Zwycięska ręka zapewnia wygranie puli lub jej części w każdej rundzie licytacji. Może to być pojedynczy zdobywca całej puli, podział puli lub pula boczna.
 5. Zwycięska ręka nie musi odkrywać kart i może być liczona przed Flopem.
Wyzwanie „Zagraj w turniejach”:
 1. Oferta dotyczy tylko turniejów Multi-table oraz SNAP.
 2. Oferta dotyczy turniejów z wpisowym w wysokości 1$ lub więcej.
 3. Turnieje są liczone według czasu ich rozpoczęcia
 4. Oferta nie dotyczy freerollów i gier Heads Up
Wyzwanie „Liczba rąk”:
 1. Oferta dotyczy tylko gier gotówkowych na prawdziwe pieniądze, w tym gier gotówkowych SNAP.
 2. Oferta dotyczy tylko gier gotówkowych z ciemnymi w wysokości 2¢-5¢ lub więcej.
 3. Oferta nie dotyczy gier gotówkowych Heads up.
 4. Zwycięska ręka zapewnia wygranie puli lub jej części w każdej rundzie licytacji. Może to być pojedynczy zdobywca całej puli, podział puli lub pula boczna.
 5. Zwycięska ręka nie musi odkrywać kart i może być liczona przed Flopem.

 6. Wyzwanie „Zajmij miejsce in the money”:
  1. Oferta dotyczy turniejów Multi-table oraz SNAP i Sit &Go.
  2. Oferta nie obejmuje turniejów, w których uczestniczy 10 lub mniej graczy.
  3. Oferta dotyczy turniejów z wpisowym w wysokości 1$ lub więcej.
  4. Oferta nie obejmuje turniejów darmowych, zespołowych oraz Sit & Go z liczbą graczy mniejszą lub równą 10.
  5. Zajęcie miejsca premiowanego nagrodą (in the money) liczone jest tylko wtedy, gdy gracz wygra część pieniędzy z gwarantowanej puli nagród. Wygrana liczona jest w promocji niezależnie od jej kwoty.

  Wyzwanie Blast:
  1. Oferta dotyczy tylko turniejów Blast.
  2. Gracze muszą spełnić wymagania dotyczące minimalnego wpisowego określonego w ofercie.
  3. Turnieje są liczone według czasu ich rozpoczęcia.
Bonus gotówkowy:
 1. Bonusy gotówkowe przyznawane podczas trwania promocji można wypłacić dopiero, gdy zgromadzi się 3,5 punktu bonusowego na każdy 1$ z otrzymanej kwoty bonusu.
 2. Bonusy gotówkowe o wartości 5000$ lub więcej nie będą wymagały obstawiania.
 3. Zdobywcy bonusów gotówkowych o wartości 5000$ lub więcej otrzymają swoją nagrodę po przejściu weryfikacji bezpieczeństwa w 888poker.
     

Copyright 2002 - 2017 Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited., spółka zależna należąca w całości do 888 Holdings plc.
Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited jest spółką zarejestrowaną na Gibraltarze , który jest częścią Unii Europejskiej.
888 Holdings PLC jest spółką notowaną na London Stock Exchange.
Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited posiada licencje i zezwolenia na oferowanie usług w zakresie gier internetowych, według prawa Gibraltaru (licencje na gry zdalne o numerach 022 oraz 039), i nie udziela żadnych gwarancji co do legalności takich usług w innych państwach.
W Wielkiej Brytanii nasze usługi oferowane są przez 888 UK Limited, firmę zarejestrowaną na Gibraltarze oraz licencjonowaną i regulowaną przez Brytyjską Komisję ds. Hazardu.
Nasze usługi w państwach członkowskich Unii Europejskiej (z wyjątkiem państw, w których nasze usługi świadczone są na podstawie lokalnej licencji) oraz w państwach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu są obsługiwane przez Virtual Digital Services Limited, spółkę zarejestrowaną na Gibraltarze, który jest częścią Unii Europejskiej.
Virtual Digital Services Limited działa na podstawie licencji na gry wydanej zgodnie z prawem Gibraltaru.
W Irlandii nasze produkty związane z zakładami oferowane są przez 888 Ireland Limited, spółkę zarejestrowaną w Gibraltarze, która jest licencjonowana i regulowana przez irlandzkie władze podatkowe i celne.
Nasz adres: 601-701 Europort, Gibraltar.
Zachęcamy do odpowiedzialnej gry i wspieramy GamCare.