Warunki i postanowienia – promocja „Oko na nagrodę”

 1. Poniżej przedstawiono warunki i postanowienia dotyczące promocji „Oko na nagrodę” (dalej „Promocja”) organizowanej w serwisie www.888poker.com (dalej „Serwis”). Organizatorem promocji jest Firma (zgodnie z definicją w Warunkach korzystania z usługi).
 2. Promocja rozpocznie się w dniu 3/1/2017 oraz zakończy w dniu 5/7/2017 (dalej „Okres promocji”). Niezależnie od powyższych postanowień, Firma może zakończyć Promocję przed końcem Okresu promocji lub może przedłużyć Okres promocji, zazwyczaj ze względu na nadużycia, ograniczony zasięg oferty lub błąd.
 3. Promocja jest dostępna tylko dla osób, które zarejestrowały się w Serwisie w okresie trwania promocji lub przed jej rozpoczęciem, ale muszą jeszcze dokonać wpłaty w Serwisie (dalej „Uczestnicy”).
 4. Ze względów bezpieczeństwa i w celu weryfikacji zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia udziału w tej promocji do: (I) jednego uczestnika na gospodarstwo domowe; (Ii) jednego uczestnika na terminal komputerowy; lub (iii) jednego uczestnika na urządzenie mobilne.
 5. Aby otrzymać bonus błyskawiczny w wysokości 10$, Uczestnik musi wprowadzić kod promocyjny PRIZE10 (dalej „Kod promocyjny”) w kasie Serwisu podczas wpłaty co najmniej 10$ na jego konto ( dalej „Bonus z kodem promocyjnym”). Aby uzyskać dostęp do tego bonusu, gracz musi zostać przekierowany do Serwisu za pośrednictwem strony docelowej lub baneru w Serwisie, z którymi niniejsze warunki są powiązane.
 6. Uczestnik może w Okresie promocji wziąć udział w grze Oko na nagrodę, który działa w następujący sposób: Na ekranie w urządzeniu Uczestnika promocji wyświetlane będą 3 poruszające się pudełka w wyskakującym okienku, a po ich zatrzymaniu się Uczestnik musi wybrać pudełko w celu ujawnienia jego zawartości.

  Jeżeli Uczestnik dokona odpowiedniej wpłaty w Serwisie wykorzystując odpowiedni kod promocyjny w kasie Serwisu, otrzyma on stosowny bonus ( dalej „Bonus Oko na nagrodę”). Po odkryciu odpowiedniej oferty bonusowej rozpocznie się odliczanie 45 sekund, po których oferta zniknie.

 7. Gracze mogą grać w grę Oko na nagrodę w wersji do pobrania na komputer osobisty, w wersji na urządzenia mobilne oraz przez aplikację internetową.
 8. Szanse na otrzymywanie ofert związanych z wpłatą w grze Oko na nagrodę nie są równe. Prawdopodobieństwo wygranej zmienia się.
 9. Udział w tej Promocji może być ograniczony do określonych jurysdykcji. Ponadto niektóre z bonusów przyznanych w ramach tej Promocji mogą nie być dostępne w niektórych jurysdykcjach (nawet jeśli są one widoczne dla takiego gracza).
 10. Jeżeli Uczestnik otrzyma Bonus z kodem promocyjnym, nie będzie on mógł otrzymać Bonusu Oko na nagrodę, natomiast jeżeli Uczestnik otrzyma Bonus Oko na nagrodę, nie będzie on mógł otrzymać Bonusu z kodem promocyjnym.
 11. Bonus z kodem promocyjnym i Bonus Oko na nagrodę przyznawane podczas trwania Promocji można wypłacić dopiero, gdy zgromadzi się 3,5 punktu bonusowego na każdy 1$ z otrzymanej kwoty bonusu. Gdy wymóg ten zostanie spełniony, właściwy bonus i uzyskaną z niego wygraną będzie można wypłacić.
 12. Udział w Promocji jest ograniczony do jednego razu.
 13. Jeśli którekolwiek z obowiązujących warunków nie zostaną w pełni spełnione, wszystkie bonusy przyznane w ramach tej Promocji oraz wszelkie wygrane uzyskane po ich postawieniu zostaną anulowane przy wypłacie.
 14. Bez naruszenia wszelkich innych praw lub środków prawnych Firmy, wynikających z Umowy użytkownika lub innych przepisów, jeżeli Firma ma uzasadnione podstawy, aby sądzić, że uczestnik: (iii) korzysta lub próbuje korzystać z Promocji w niewłaściwy sposób; (ii) wykonuje operacje prowadzące do oszustwa lub działalność przestępczą w odniesieniu do promocji; (iii) wykorzystuje nieuczciwe zewnętrzne czynniki lub jest w zmowie z inną osobą lub kontem w związku z Promocją; i/lub (iv) narusza którekolwiek z następujących postanowień Umowy użytkownika w związku z Promocją, Firma ma prawo:
  1. unieważnić i usunąć z konta uczestnika wszystkie przyznane bonusy i powiązane z nim wygrane;
  2. zablokować lub zamknąć konto/konta Uczestnika, a także zatrzymać w całości lub w części jego saldo i/lub odzyskać z kont kwoty wpłat, wypłat, bonusów lub wygranych, na które miały wpływ zdarzenia opisane w niniejszym punkcie 13 lub które są w jakikolwiek sposób z nimi powiązane; i/lub
  3. uniemożliwić uczestnikowi zarejestrowanie konta w Firmie w przyszłości.
 15. Wykonując swoje prawa wynikające z punktu 13 powyżej, Firma dołoży wszelkich starań, aby prawa te były egzekwowane w taki sposób, który jest uczciwy w danych okolicznościach i dla wszystkich innych uczestników i klientów Firmy.
 16. Niniejsze warunki i postanowienia zostały sporządzone w języku angielskim. W przypadku rozbieżności znaczeń między wersją angielską a innymi wersjami językowymi wiążąca pozostaje wyłącznie wersja anglojęzyczna.
 17. Obowiązują wszystkie warunki i postanowienia dotyczące Pakietu bonusowego za zarejestrowanie się dla nowych członków w odniesieniu do Bonusu z kodem promocyjnym.
 18. Promocja ta jest prowadzona niezależnie od Pakietu powitalnego, który gracze otrzymują po dokonaniu pierwszej wpłaty.
 19. Firma może zmienić niniejsze warunki i postanowienia, w tym, bez ograniczeń, tam gdzie wymagane będzie to ze względów bezpieczeństwa, w wyniku wyjątkowych okoliczności niezależnych od Firmy lub w wyniku zmian przepisów prawa. Jeżeli po przystąpieniu gracza do udziału w promocji oraz przed zakończeniem korzystania z niej, Firma dokona zmian w niniejszych warunkach i postanowieniach, to powiadomi ona gracza o zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem.
 20. Poprzez udział w tej Promocji każdy użytkownik akceptuje niniejsze warunki i postanowienia regulujące promocję, wraz z „Umową użytkownika” Serwisu.
     

Copyright 2002 - 2017 Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited., spółka zależna należąca w całości do 888 Holdings plc.
Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited jest spółką zarejestrowaną na Gibraltarze , który jest częścią Unii Europejskiej.
888 Holdings PLC jest spółką notowaną na London Stock Exchange.
Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited posiada licencje i zezwolenia na oferowanie usług w zakresie gier internetowych, według prawa Gibraltaru (licencje na gry zdalne o numerach 022 oraz 039), i nie udziela żadnych gwarancji co do legalności takich usług w innych państwach.
W Wielkiej Brytanii nasze usługi oferowane są przez 888 UK Limited, firmę zarejestrowaną na Gibraltarze oraz licencjonowaną i regulowaną przez Brytyjską Komisję ds. Hazardu.
Nasze usługi w państwach członkowskich Unii Europejskiej (z wyjątkiem państw, w których nasze usługi świadczone są na podstawie lokalnej licencji) oraz w państwach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu są obsługiwane przez Virtual Digital Services Limited, spółkę zarejestrowaną na Gibraltarze, który jest częścią Unii Europejskiej.
Virtual Digital Services Limited działa na podstawie licencji na gry wydanej zgodnie z prawem Gibraltaru.
W Irlandii nasze produkty związane z zakładami oferowane są przez 888 Ireland Limited, spółkę zarejestrowaną w Gibraltarze, która jest licencjonowana i regulowana przez irlandzkie władze podatkowe i celne.
Nasz adres: 601-701 Europort, Gibraltar.
Zachęcamy do odpowiedzialnej gry i wspieramy GamCare.