Warunki i postanowienia

Poniżej znajdują się warunki i postanowienia dotyczące „$10 Instant Bonus Promotion” („promocja”). Organizatorem promocji jest Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited („organizator promocji”), właściciel i operator serwisu 888poker.

 1. Obowiązują wszystkie warunki i postanowienia 888poker.
 2. Promocja rozpocznie się 18/2/16 i potrwa do 21/2/16 („Okres promocji”). Niezależnie od powyższych ustaleń, organizator promocji może, wedle własnego uznania, podjąć decyzję o zakończeniu promocji w dowolnym momencie.
 3. W promocji mogą wziąć udział tylko osoby, które ukończyły 18 lat. Organizator może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających wiek i tożsamość potencjalnych członków.
 4. Pracownicy organizatora, ich krewni oraz wszelkie osoby związane z organizatorem nie mogą wziąć udziału w promocji. Do krewnych, którzy nie są uprawnieni do wzięcia udziału w promocji, należą: żona/mąż, partner(-ka), rodzice, dzieci, rodzeństwo.
 5. Kod promocyjny WEEKEND30 jest dostępny tylko dla członków, którzy zarejestrowali się w serwisie, ale nie dokonali jeszcze wpłaty.
 6. Kod promocyjny można wykorzystać w kasie tylko raz i tylko dla jednego konta, w celu otrzymania
  jednego bonusu/biletu na jedno gospodarstwo domowe albo
  jednego bonusu/biletu na jeden terminal sieciowy.
 7. Błyskawiczny bonus gotówkowy o wartości 10$ zostanie automatycznie dodany do konta gracza.
 8. Gracze, którzy zarejestrowali się, ale nie dokonali jeszcze wpłaty, otrzymają, oprócz pełnego pakietu powitalnego, błyskawiczny bonus gotówkowy o wartości 10$
 9. Niewykorzystany bonus gotówkowy oraz niewykorzystane bilety turniejowe zostaną usunięte z konta gracza po utracie ważności.
 10. Wszystkie bonusy dostępne od ręki (nieoczekujące na realizację) można wypłacić dopiero, gdy zgromadzi się 3,5 punktu bonusowego na każdy 1$ z otrzymanej kwoty bonusu.
 11. Biorąc udział w promocji, jej uczestnicy wyrażają zgodę na warunki korzystania z promocji i przyznawania błyskawicznego bonusu gotówkowego o wartości 10$. Warunki te obowiązują w połączeniu ze standardową umową licencyjną użytkownika (EULA) w serwisach obsługiwanych przez Grupę 888 oraz w połączeniu ze standardowym Regulaminem bonusów, który również obowiązuje w niniejszej promocji. W razie konfliktu między warunkami promocji a warunkami zawartymi w umowie licencyjnej użytkownika (EULA) lub w Regulaminie bonusów, wiążące pozostają warunki promocji.
 12. Decyzje organizatora są ostateczne we wszystkich sprawach związanych z przyznawaniem błyskawicznego bonusu o wartości 10$ i nie mogą być przedmiotem rewizji ani odwołań ze strony uczestników ani stron trzecich.
 13. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków korzystania w dowolnym momencie i wedle własnego uznania.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania, zmiany lub zawieszenia promocji w dowolnym momencie, jeżeli – w jego ocenie – promocja nie może być przeprowadzona zgodnie z ustaleniami.
 15. Niniejsze warunki i postanowienia zostały sporządzone w języku angielskim. W przypadku rozbieżności znaczeń, między wersją angielską a innymi wersjami językowymi, wiążąca pozostaje wyłącznie wersja anglojęzyczna.
 16. Niniejsze warunki i postanowienia oraz wszelkie sprawy z nimi związane podlegają prawu Anglii i Walii oraz wyłącznej jurysdykcji Sądu królewskiego w Londynie.
     

Copyright 2002 - 2017 Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited., spółka zależna należąca w całości do 888 Holdings plc.
Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited jest spółką zarejestrowaną na Gibraltarze , który jest częścią Unii Europejskiej.
888 Holdings PLC jest spółką notowaną na London Stock Exchange.
Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited posiada licencje i zezwolenia na oferowanie usług w zakresie gier internetowych, według prawa Gibraltaru (licencje na gry zdalne o numerach 022 oraz 039), i nie udziela żadnych gwarancji co do legalności takich usług w innych państwach.
W Wielkiej Brytanii nasze usługi oferowane są przez 888 UK Limited, firmę zarejestrowaną na Gibraltarze oraz licencjonowaną i regulowaną przez Brytyjską Komisję ds. Hazardu.
Nasze usługi w państwach członkowskich Unii Europejskiej (z wyjątkiem państw, w których nasze usługi świadczone są na podstawie lokalnej licencji) oraz w państwach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu są obsługiwane przez Virtual Digital Services Limited, spółkę zarejestrowaną na Gibraltarze, który jest częścią Unii Europejskiej.
Virtual Digital Services Limited działa na podstawie licencji na gry wydanej zgodnie z prawem Gibraltaru.
W Irlandii nasze produkty związane z zakładami oferowane są przez 888 Ireland Limited, spółkę zarejestrowaną w Gibraltarze, która jest licencjonowana i regulowana przez irlandzkie władze podatkowe i celne.
Nasz adres: 601-701 Europort, Gibraltar.
Zachęcamy do odpowiedzialnej gry i wspieramy GamCare.