Warunki i postanowienia – Promocja „Daily Super XL Qualifiers”

 1. Poniżej przedstawiono warunki i postanowienia dotyczące promocji „Daily Super XL Qualifiers” (dalej „Promocja”). Organizatorem promocji jest Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited („Organizator promocji”), właściciel i operator serwisu 888poker.
 2. Promocja rozpocznie się 04/08/16 i potrwa do 16/09/16 („Okres promocji”). Niezależnie od powyższych ustaleń, organizator promocji może, wedle własnego uznania, podjąć decyzję o zakończeniu promocji w dowolnym momencie.
 3. W promocji mogą wziąć udział tylko osoby, które ukończyły 18 lat. Organizator może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających wiek i tożsamość potencjalnych graczy.
 4. Pracownicy organizatora, ich krewni oraz wszelkie osoby związane z organizatorem nie mogą wziąć udziału w promocji. Do krewnych, którzy nie są uprawnieni do wzięcia udziału w promocji, należą: żona/mąż, partner(-ka), rodzice, dzieci, rodzeństwo.
 5. Oferta promocyjna dotyczy tylko jednego konta, jednego domostwa oraz jednego terminalu sieciowego.
 6. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do wycofania, zmodyfikowania lub zawieszenia promocji.
 7. Biorąc udział w promocji, jej uczestnicy wyrażają zgodę na warunki korzystania z promocji oraz przyznawania biletów turniejowych (BT). Warunki te obowiązują w połączeniu ze standardową umową licencyjną (EULA) dla użytkowników serwisów obsługiwanych przez Grupę 888. W razie konfliktu między warunkami promocji a warunkami zawartymi w EULA, wiążące pozostają warunki promocji.
 8. Decyzje Organizatora są ostateczne we wszystkich sprawach związanych z przyznawaniem biletów turniejowych i nie mogą być przedmiotem rewizji ani odwołań ze strony uczestników ani stron trzecich.
 9. Obowiązują wszystkie warunki i postanowienia 888poker.
 10. Obowiązują wszystkie warunki i postanowienia dotyczące biletów turniejowych w 888poker.
 11. Niniejsze warunki i postanowienia zostały sporządzone w języku angielskim. W przypadku rozbieżności znaczeń, między wersją angielską a innymi wersjami językowymi, wiążąca pozostaje wyłącznie wersja anglojęzyczna.
 12. Niniejsze warunki i postanowienia oraz wszelkie sprawy z nimi związane podlegają prawu Anglii i Walii oraz wyłącznej jurysdykcji Royal Courts of Justice, London, England.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty zakończenia promocji oraz ilości turniejów w dowolnym momencie.
 14. Jeżeli wedle własnego uznania Organizator stwierdzi, że dany uczestnik promocji naruszył niniejsze warunki i postanowienia, włączając w to wielokrotną rejestrację w promocji, lub w złej wierze wykonał jakiekolwiek inne działanie z nią związane, to zostanie on wykluczony z udziału w promocji, co oznacza, że nie będzie mógł wygrać w turniejach.
 15. Ze względu na przepisy prawne w poszczególnych krajach niektórzy gracze nie będą mogli skorzystać z promocji.

Promocja

 1. W czasie trwania promocji 888poker będzie oferować turniej Daily Super XL Qualifier raz dziennie (dalej „Eliminacje”), pomiędzy 04/08/16 a 16/09/16, przed turniejami głównymi Super XL Series (dalej „Turnieje docelowe”).
 2. Najlepsi gracze w Eliminacjach wygrają wstęp na Turnieje docelowe.
 3. Turnieje docelowe (Super XL Series) będą się odbywać między 17/09/16 a 25/09/16, a łączna gwarantowana pula nagród w tych turniejach wyniesie 3.000.000$. Wszystkie turnieje docelowe można znaleźć w zakładce Super XL w programie 888poker.
 4. Aby wyświetlić pełny harmonogram, w tym godziny rozpoczęcia Eliminacji, podział nagród oraz informacje na temat tego, które codzienne Eliminacje dotyczą którego Turnieju docelowego, kliknij tutaj.
 5. Zwycięzcy eliminacji są automatycznie rejestrowani w odpowiednim turnieju docelowym.
 6. Gracze, którzy są już zarejestrowani w określonym Turnieju docelowym, nie mogą zarejestrować się w powiązanych z nim Eliminacjach.
 7. Wstęp na wszystkie eliminacyjne mają tylko gracze posiadający bilety.
 8. Wszystkim dotychczasowym członkom, którzy zarejestrowali się przed rozpoczęciem promocji, przyznane zostaną 2 darmowe bilety na Eliminacje po rozpoczęciu promocji. Bilety te należy odebrać za pośrednictwem linku promocyjnego wysyłanego pocztą elektroniczną lub poprzez okienko w sali głównej 888poker.
 9. Gracze będą mieli szansę wygrać więcej biletów, wykonując codzienne misje pokerowe (patrz punkt Osobiste misje pokerowe).
 10. Gracze będą mieli również szansę na wygranie większej ilości biletów, grając w grę Wheel w programie 888poker.
 11. Wszystkie bilety na Eliminacje stracą ważność w dniu 16/09/16.
 12. Szczegóły dotyczące struktury i podziału nagród w turniejach Super XL Series mogą zostać zmienione w dowolnym momencie trwania promocji, wedle uznania 888poker.

Osobiste misje pokerowe

 1. Aby otrzymać maksymalnie jeden dodatkowy bilet dziennie na codzienny Daily Super XL Qualifier, gracze muszą wypełnić osobistą misję pokerową. Informacje dotyczące osobistej misji pokerowej będą wysyłane pocztą elektroniczną oraz w wiadomościach w programie 888poker.
 2. Aby otrzymywać codzienne misje pokerowe, gracze, którzy nie dokonali jeszcze wpłaty w 888poker, muszą zagrać co najmniej w jednych codziennych Eliminacjach oraz dokonać pierwszej wpłaty w 888poker. Codzienna misja zostanie wysłana w ciągu 72 godzin od spełnienia tych dwóch warunków.
 3. Gracze, którzy dokonali co najmniej jednej wpłaty w 888poker, otrzymają swoją codzienną misję pokerową, gdy zagrają w co najmniej jednym codziennym Daily Super XL Qualifier. Codzienna misja zostanie wysłana w ciągu 72 godzin od spełnienia tego warunku.
 4. Indywidualna codzienna misja gracza nie zmieni się podczas trwania kampanii.
 5. Gracze otrzymają jeden dodatkowy bilet za każdy dzień, w którym wypełnią swoją misję.
 6. Gracze, którzy otrzymają misję dotyczącą gier gotówkowych, powinni pamiętać, że liczone są tylko rozdania po flopie w grach gotówkowych na prawdziwe pieniądze, z pobraną prowizją rake.
 7. Gracze, którzy otrzymają misję dotyczącą gry w turniejach, powinni pamiętać, że:
  Darmowe turnieje nie są liczone.
  Wpisowe z turniejów będą liczone od daty i czasu ich rozpoczęcia.
 8. Gracze otrzymają bilet na codzienny Daily Super XL Qualifier w ciągu 72 godzin od wypełnienia swojej osobistej misji pokerowej.
 9. Codzienna misja zaczyna się tego samego dnia, w którym gracz otrzyma e-mail z misją.
 10. Ostatni dzień, w którym gracze mogą wypełnić misję, to 14/09/16.
 11. Gracze mogą wygrać maksymalnie 1 bilet na Daily Super XL Qualifier dziennie.
 12. Osobistych misji pokerowych nie można zmieniać.
 13. Dni liczone są od godz. 00:00 do 23:59 czasu GMT.
     

Copyright 2002 - 2017 Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited., spółka zależna należąca w całości do 888 Holdings plc.
Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited jest spółką zarejestrowaną na Gibraltarze , który jest częścią Unii Europejskiej.
888 Holdings PLC jest spółką notowaną na London Stock Exchange.
Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited posiada licencje i zezwolenia na oferowanie usług w zakresie gier internetowych, według prawa Gibraltaru (licencje na gry zdalne o numerach 022 oraz 039), i nie udziela żadnych gwarancji co do legalności takich usług w innych państwach.
W Wielkiej Brytanii nasze usługi oferowane są przez 888 UK Limited, firmę zarejestrowaną na Gibraltarze oraz licencjonowaną i regulowaną przez Brytyjską Komisję ds. Hazardu.
Nasze usługi w państwach członkowskich Unii Europejskiej (z wyjątkiem państw, w których nasze usługi świadczone są na podstawie lokalnej licencji) oraz w państwach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu są obsługiwane przez Virtual Digital Services Limited, spółkę zarejestrowaną na Gibraltarze, który jest częścią Unii Europejskiej.
Virtual Digital Services Limited działa na podstawie licencji na gry wydanej zgodnie z prawem Gibraltaru.
W Irlandii nasze produkty związane z zakładami oferowane są przez 888 Ireland Limited, spółkę zarejestrowaną w Gibraltarze, która jest licencjonowana i regulowana przez irlandzkie władze podatkowe i celne.
Nasz adres: 601-701 Europort, Gibraltar.
Zachęcamy do odpowiedzialnej gry i wspieramy GamCare.