Warunki i postanowienia – promocja „Daily Super XL Qualifiers”

 1. Poniżej przedstawiono warunki i postanowienia dotyczące promocji „Daily Super XL Qualifiers” (dalej „Promocja”). Promocja jest organizowana przez spółkę Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited (dalej „Organizator promocji”), właściciela i operatora serwisu 888poker.
 2. Promocja rozpocznie się w dniu 05/12/16 i potrwa do 18/01/17 (dalej „Okres promocji”). Niezależnie od powyższych ustaleń, Organizator promocji może, wedle własnego uznania, podjąć decyzję o zakończeniu promocji w dowolnym momencie.
 3. W promocji mogą wziąć udział tylko osoby, które ukończyły 18 lat. Organizator może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających wiek i tożsamość potencjalnych graczy.
 4. Pracownicy organizatora, ich krewni oraz wszelkie osoby związane z organizatorem nie mogą wziąć udziału w promocji. Do krewnych, którzy nie są uprawnieni do wzięcia udziału w promocji należą: żona/mąż, partner(-ka), rodzice, dzieci, rodzeństwo.
 5. Oferta promocyjna dotyczy tylko jednego konta, jednego domostwa oraz jednego terminalu sieciowego.
 6. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do wycofania, zmodyfikowania lub zawieszenia promocji.
 7. Biorąc udział w promocji, jej uczestnicy wyrażają zgodę na warunki i postanowienia dotyczące promocji oraz przyznawania biletów turniejowych (BT). Warunki te obowiązują w połączeniu ze standardową umową licencyjną (EULA) dla użytkowników serwisów obsługiwanych przez Grupę 888. W razie konfliktu między warunkami promocji a warunkami zawartymi w umowie licencyjnej użytkownika EULA, wiążące pozostają warunki promocji.
 8. Decyzje Organizatora promocji są ostateczne we wszystkich sprawach związanych z przyznawaniem biletów turniejowych i nie mogą być przedmiotem rewizji ani odwołań ze strony uczestników ani stron trzecich.
 9. Obowiązują wszystkie warunki i postanowienia 888poker.
 10. Obowiązują wszystkie Warunki i postanowienia dotyczące biletów turniejowych 888poker.
 11. Niniejsze warunki i postanowienia zostały sporządzone w języku angielskim. W przypadku rozbieżności znaczeń między wersją angielską a innymi wersjami językowymi wiążąca pozostaje wyłącznie wersja anglojęzyczna.
 12. Niniejsze warunki i postanowienia oraz wszelkie sprawy z nimi związane podlegają prawu Anglii i Walii oraz wyłącznej jurysdykcji Royal Courts of Justice, London, England.
 13. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany daty zakończenia promocji oraz ilości turniejów w dowolnym momencie.
 14. Jeżeli wedle własnego uznania Organizator promocji stwierdzi, że dany uczestnik promocji naruszył niniejsze warunki i postanowienia, włączając w to wielokrotną rejestrację w promocji, lub w złej wierze wykonał jakiekolwiek inne działanie z nią związane, to zostanie on wykluczony z udziału w promocji, co oznacza, że nie będzie mógł wygrać w turniejach.
 15. Ze względu na przepisy prawne w poszczególnych krajach niektórzy gracze nie będą mogli skorzystać z promocji.

Gracze, którzy jeszcze nie dokonali wpłaty

 1. Obowiązują wszystkie Warunki i postanowienia dotyczące pakietów bonusowych dla nowych członków.
 2. Członkowie, którzy nie dokonali jeszcze wpłaty, otrzymają ofertę wpłaty 10$ lub więcej z kodem promocyjnym: SUPER10, dzięki któremu będą mogli otrzymać 3 bilety na Daily Super XL Qualifiers za pośrednictwem strony z promocjami i/lub banera w sali głównej 888poker.
 3. Wszystkie bilety na Daily Super XL Qualifiers stracą ważność w dniu 18/01/17.
 4. Bilety pojawią się na kontach graczy niezależnie od standardowego pakietu bonusowego (tylko w krajach, w których jest to możliwe).
 5. Oferta wpłaty w celu otrzymania biletów na Daily Super XL Qualifiers wygasa w dniu 17/01/17.
 6. Oferta ta dotyczy tylko pierwszej wpłaty gracza w kasie.
 7. Niezależnie od tej oferty gracz dokonujący pierwszej wpłaty otrzymuje pełny Pakiet powitalny.

Promocja

 1. W czasie trwania promocji 888poker będzie oferować turniej Daily Super XL Qualifier raz dziennie (dalej „Kwalifikacje”), w dniach 05/12/16 – 18/01/17, przed turniejami Super XL Series Main Events (dalej „Turnieje docelowe”).
 2. Najlepsi gracze w Kwalifikacjach wygrają wstęp na Turnieje docelowe.
 3. Turnieje docelowe (Super XL Series) będą odbywać się w dniach 19/01/17 – 29/01/17 i będą miały gwarantowaną łączną pulę nagród w wysokości 5.000.000$. Wszystkie turnieje docelowe można znaleźć w zakładce Super XL w programie 888poker.
 4. Aby wyświetlić pełny terminarz, w tym godziny rozpoczęcia Kwalifikacji, podział nagród oraz informacje na temat tego, które codzienne Kwalifikacje dotyczą którego Turnieju docelowego, kliknij tutaj.
 5. Zwycięzcy Kwalifikacji są automatycznie rejestrowani w odpowiednim Turnieju docelowym.
 6. Gracze, którzy są już zarejestrowani w określonym Turnieju docelowym, nie mogą zarejestrować się w powiązanych z nim Kwalifikacjach.
 7. Wstęp na wszystkie Kwalifikacje mają tylko gracze posiadający bilety.
 8. Wszyscy dotychczasowi członkowie, którzy zarejestrowali się przed rozpoczęciem promocji oraz dokonali co najmniej jednej wpłaty w kasie, otrzymają 2 darmowe bilety na Kwalifikacje po rozpoczęciu promocji, które należy odebrać za pośrednictwem linku promocyjnego przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez wyskakujące okienko w sali głównej 888poker
 9. Gracze będą mieli szansę na wygranie dodatkowych biletów, wypełniając codzienne misje pokerowe (patrz punkt Osobista misja pokerowa).
 10. Gracze będą mieli również szansę na wygranie dodatkowych biletów, grając w grę Wheel w programie 888poker.
 11. Wszystkie bilety na Kwalifikacje stracą ważność w dniu 18/01/17.
 12. Szczegóły dotyczące struktury i podziału nagród w turniejach Super XL Series mogą zostać zmienione w dowolnym momencie trwania Promocji, wedle uznania 888poker.

Osobiste misje pokerowe

 1. Aby otrzymać maksymalnie jeden dodatkowy bilet dziennie na codzienny Daily Super XL Qualifier, gracze muszą wypełnić osobistą misję pokerową. Informacje dotyczące osobistej misji pokerowej będą wysyłane pocztą elektroniczną oraz w wiadomościach w programie 888poker.
 2. Aby otrzymywać codzienne misje pokerowe, gracze, którzy nie dokonali jeszcze wpłaty w 888poker, muszą zagrać co najmniej w jednych codziennych Kwalifikacjach oraz dokonać pierwszej wpłaty w 888poker. Codzienna misja zostanie wysłana w ciągu 72 godzin od spełnienia tych dwóch warunków.
 3. Gracze, którzy dokonali co najmniej jednej wpłaty w 888poker, otrzymają swoją codzienną misję pokerową, gdy zagrają w co najmniej jednym codziennym Daily Super XL Qualifier. Codzienna misja zostanie wysłana w ciągu 72 godzin od spełnienia tego warunku.
 4. Indywidualna codzienna misja gracza nie zmieni się podczas trwania kampanii.
 5. Gracze otrzymają jeden dodatkowy bilet za każdy dzień, w którym wypełnią swoją misję.
 6. Gracze, którzy otrzymają misję dotyczącą gier gotówkowych, powinni pamiętać, że liczone są tylko rozdania po flopie w grach gotówkowych na prawdziwe pieniądze, z pobraną prowizją rake.
 7. Gracze, którzy otrzymają misję dotyczącą gry w turniejach, powinni pamiętać, że:
 8. Darmowe turnieje nie są liczone.
 9. Wpisowe z turniejów będą liczone od daty i czasu ich rozpoczęcia.
 10. Gracze otrzymają bilet na codzienny Daily Super XL Qualifier w ciągu 72 godzin od wypełnienia swojej osobistej misji pokerowej.
 11. Codzienna misja zaczyna się tego samego dnia, w którym gracz otrzyma e-mail z misją.
 12. Ostatni dzień, w którym gracze mogą wypełnić misję, to 16/01/17.
 13. Gracze mogą wygrać maksymalnie 1 bilet na Daily Super XL Qualifier dziennie.
 14. Osobistych misji pokerowych nie można zmieniać.
 15. Dni liczone są od godz. 00:00 do 23:59 czasu GMT.

Tabela rankingowa Super XL

 1. Aby uzyskać więcej informacji na temat tabeli rankingowej i struktury punktowej w Super XL, należy odwiedzić stronę: http://www.888poker.com/poker-promotions/888poker-leaderboard/how-it-works.htm.
 2. Tabelę rankingową można wyświetlić tutaj: https://www.888poker.com/poker-promotions/888poker-leaderboard/ po zakończeniu Turnieju docelowego w dniu 19/01/17.
 3. W przypadku gdy dwóch lub więcej graczy zgromadzi dokładnie taką samą liczbę punktów, nagroda zostanie podzielona po równo pomiędzy tych graczy.
 4. W przypadku gdy dwóch lub więcej graczy dojdzie do 18. miejsca, w Champion of Champions Tournament wystąpią dodatkowi gracze.
 5. Nagrody przyznawane przez Tabelę rankingową Super XL zostaną przyznane w ciągu 7 dni od dnia zakończenia turnieju Champion of Champions.
 6. W promocji Tabela rankingowa Super XL oraz Champion of Champions nie mogą wziąć udział gracze z następujących krajów, wedle uzania 888poker: Belgia, Bułgaria, Dania, Francja, Gujana Francuska, Polinezja Francuska, Francuskie Terytoria Południowe, Grenlandia, Włochy, Portugalia, Rumunia, Republika Południowej Afryki, Hiszpania. 888poker zastrzega sobie prawo do włączenia dodatkowych krajów do listy wykluczeń powyżej, jeśli będzie to konieczne.
 7. Gracze z miejsc 1-50 w Tabeli rankingowej Super XL otrzymają nagrody. Pełna lista nagród za miejsca 1-50 w Tabeli rankingowej Super XL jest następująca:
  miejsce Nagroda
  1-18 Miejsce w Champion of Champions Tournament
  19-50 Bilet turniejowy o wartości 55$
 8. Gracze z miejsc 1 -18 w Tabeli rankingowej Super XL wygrają miejsca w Champion of Champions Tournament, który odbędzie się w dniu 31/01/17 o godz. 18:00 czasu GMT.
 9. Pełna lista nagród dla Champion of Champions Tournament jest następująca:
  Miejsce Nagroda
  1st WSOP Main Event package (valued at $12,500)
  2nd WSOP Crazy 8's package (valued at $3,000) + $1,050 Main Event qualifier ticket
  3rd WSOP Crazy 8's package (valued at $3,000)
  4-5 $600 tournament ticket
  6-18 $160 tournament ticket

Pakiety na WSOP 2017 Las Vegas

 1. Pakiety na WSOP Las Vegas 2017 Main Event nie podlegają zwrotowi.
 2. Zdobywcy pakietu, którzy nie będą mogli wziąć udziału w turnieju głównym, nie otrzymają zwrotu pieniędzy.
 3. Gracze mogą przekazać swoją nagrodę innemu graczowi, pod warunkiem że jest to członek 888poker, który dokonał przynajmniej jednej wpłaty na swoje konto i który będzie miał ukończone 21 lat, gdy rozpocznie się turniej WSOP Las Vegas 2017. Niezależnie od powyższych ustaleń, 888poker zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia takiego przekazania wedle własnego uznania.
 4. Gdy gracz, który zdobędzie nagrodę, nie będzie mógł jej przekazać innemu członkowi serwisu, zostanie ona usunięta.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące pakietu o wartości 12.500$ na WSOP Main Event w Las Vegas zostaną przedstawione w późniejszym terminie.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące pakietu o wartości 3000$ na WSOP Side Event w Las Vegas zostaną przedstawione w późniejszym terminie.
 7. W przypadku gdy 888poker nie będzie mogło zapewnić któregokolwiek pakietu na WSOP, zwycięzcy otrzymają ekwiwalent pieniężny.
 8. Uczestnicząc w imprezie, członkowie wyrażają zgodę na reprezentowanie 888poker na WSOP Las Vegas 2017, w ramach którego są zobowiązani do noszenia strojów firmowych 888poker przez cały czas trwania imprezy (w tym przy stole finałowym).
 9. 888 poker nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek zobowiązania podatkowe związane z przyznaniem miejsca w turnieju WSOP Las Vegas 2017.
 10. Aby móc zagrać we WSOP Las Vegas 2017, uczestnicy muszą mieć ukończone 21 lat. Wszyscy uczestnicy turnieju będą musieli przedstawić dokument potwierdzający wiek (paszport lub inny odpowiedni dokument ze zdjęciem). Uczestnicy, którzy nie przedstawią takiego dokumentu, nie zostaną dopuszczeni do gry oraz nie otrzymają żadnej rekompensaty z tego tytułu.
 11. Zdobywca pakietu, który nie będzie miał ukończone 21 lat w momencie rozpoczęcia turnieju WSOP Las Vegas 2017, nie będzie mógł wziąć udziału w turnieju WSOP Las Vegas 2017. Rekompensata pieniężna nie będzie możliwa, ale zwycięzca będzie mógł przekazać swoją nagrodę innemu graczowi zgodnie z punktem 3 powyżej.
 12. Uczestnicząc w promocji, wyrażasz zgodę na użycie przez 888poker oraz jego partnerów Twoich danych imiennych oraz wizerunku w celach promocyjnych, bez żadnej dodatkowej rekompensaty z tego tytułu. Tym samym zrzekasz się wszelkich możliwych w tym sensie roszczeń w stosunku do 888poker oraz jego partnerów.
 13. Podczas WSOP Las Vegas 2017 obowiązują surowe zasady dotyczące zachowania podczas gry, nieprzestrzeganie ich może zakończyć się dyskwalifikacją zawodnika. W przypadku gdy gracz biorący udział we WSOP Las Vegas 2017 zostanie ukarany lub zdyskwalifikowany w wyniku nieprzestrzegania zasad ustanowionych przez organizatora turnieju, 888poker nie poniesie żadnej odpowiedzialności za jego przystąpienie do turnieju ani nie udzieli żadnej rekompensaty finansowej.
 14. Uczestnicząc w turnieju 888poker WSOP Las Vegas 2017, każdy gracz akceptuje wszystkie warunki i postanowienia dotyczące niniejszej promocji oraz przyznawania nagród.
 15. Obowiązują wszystkie zasady 888poker dotyczące oszustw i zmowy między graczami. Jakakolwiek próba oszustwa spowoduje odebranie wygranej oraz dalsze sankcje ze strony działu ds. oszust w 888poker, w tym zamknięcie konta użytkownika w 888poker oraz dyskwalifikację w promocji.
 16. Zdobywcy pakietów MUSZĄ MIEĆ WAŻNY PASZPORT ORAZ VISA (JEŚLI JEST POTRZEBNA). OBA DOKUMENTY MUSZĄ BYĆ WAŻNE PRZEZ CO NAJMNIEJ PÓŁ ROKU OD DATY WSOP LAS VEGAS 2017. Zwycięzcy są odpowiedzialni za uzyskanie wszelkich wiz potrzebnych do podróżowania. 888poker nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli zwycięzca nie może odbyć podróży ze względu na brak odpowiednich dokumentów.
 17. Za zorganizowanie podróży na turniej oraz wykupienie ubezpieczenia podróżnego będą odpowiedzialni uczestnicy.
 18. Uczestnicząc w promocji, każdy z graczy udziela 888poker prawo do podania jego lub jej danych osobistych wszelkim firmom zewnętrznym zapewniającym usługi związane z przyznaną nagrodą.
 19. Jeśli konto gracza pozostaje zamknięte lub gracz wprowadził samozawieszenie do czasu, gdy odbędzie się WSOP Las Vegas 2017, nie będzie on mógł otrzymać nagrody.
 20. Decyzje 888poker pozostają ostateczne we wszystkich sprawach związanych z przyznawaniem nagród oraz nie mogą być przedmiotem rewizji ani odwołań ze strony uczestników ani stron trzecich.
 21. Uczestnicząc w promocji, każdy z uczestników zwalnia 888poker, jego prawnych przedstawicieli, jednostki zależne, dyrektorów, pracowników i agentów, agencje i ich pracowników z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z promocji czy przyznania nagrody.
 22. Przed odebraniem nagrody zwycięzcy będą musieli podpisać oświadczenie o zwolnieniu od odpowiedzialności firm zewnętrznych zapewniających usługi związane z przyznaną nagrodą lub 888poker. 888poker lub firmy zewnętrzne zapewniające usługi związane z przyznaną nagrodą mogą wymagać, aby zwycięzcy podpisali dodatkowe dokumenty, zanim otrzymają nagrodę.
 23. 888poker zastrzega sobie prawo do anulowania udziału gracza w turniejach stacjonarnych (lub wycofania na nie zaproszenia), bez żadnej rekompensaty, jeśli jego konto jest przedmiotem dochodzenia lub zostało zamknięte/zablokowane. Dotyczy to między innymi oszustw, kwestii spornych lub wszelkich innych, ze strony gracza lub 888poker.

Regulamin bonusów

Czym jest Regulamin bonusów w 888poker?

Regulamin bonusów przyznawanych w 888poker stwierdza, że:
 1. Zgodnie z postanowieniami przedstawionymi poniżej oraz wedle uznania 888poker, nowi gracze otrzymują bonus powitalny 100% do 400$ w związku z pierwszą wpłatą na konto w 888poker. 888poker zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości przyznanych bonusów powitalnych do jednego bonusu na (i) dom lub (ii) komputer.
  W krajach, w których gracze otrzymują bonus w walutach innych niż USD, kwota ta jest określana na podstawie wysokości bonusu w dolarach, według bieżącego kursu wymiany.
 2. Wyrażenia „Bonus powitalny przy pierwszej wpłacie”, „Bonus przy pierwszej wpłacie”, „Bonus podwajający pierwszą wpłatę” oraz „Bonus startowy” odnoszą się do tego samego bonusu powitalnego.
Warunki i postanowienia dotyczące przyznawania specjalnego bonusu powitalnego:
  1. Aby mieć prawo do bonusu będącego częścią specjalnej promocji o nazwie Bonus powitalny 100% do 400$ (nazywanej odtąd Promocją), gracz musi otworzyć nowe konto w serwisie 888poker oraz wpłacić kwotę równą lub większą niż wymagana kwota minimalna.
  2. Następnie bonus powitalny zostanie przekazany na konto gracza w ratach o wartości 10$ za każdym razem, gdy gracz zbierze 10 punktów bonusowych na każdy jeden 1$ z bonusu powitalnego. Na przykład: Dokonując pierwszej wpłaty o wartości 100$, otrzymasz bonus powitalny w oczekujących ratach o wartości 10$; za każde wygenerowane 100 punktów bonusowych, 10$ zostanie przelane na Twoje konto, do kwoty równej 100% Twojej pierwszej wpłaty = 100$
  3. Punkty bonusowe umożliwiają uwolnienie bonusów przez obstawianie zakładów. Punkty bonusowe gromadzone są tylko wtedy, gdy gracz ma aktywny bonus.
  4. Punkty bonusowe można zdobywać:
   • Grając w gry pokerowe typu ring – odbierz 2 punkty bonusowe (w stosownych przypadkach) za każdego 1$ wniesionego w ramach prowizji rake.*
   • Grając w turniejach – odbierz 2 punkty bonusowe (w stosownych przypadkach) za każdego 1$ wniesionego w opłatach turniejowych.
   • Grając w gry w kasynie (przez konto pokerowe) - odbierz 1 punkt bonusowy (w stosownych przypadkach) za każde 10$ postawione w kasynie.

    * Pobrana prowizja rake oznacza kwotę wpłaconą jako rake w oparciu o procentowy udział w puli stołu. Na przykład: Jeżeli postawiono 25$ do puli 100$ (25%) a ze stołu pobrana została prowizja rake w wysokości 4$, to za wpłacony przez Ciebie 1$ prowizji rake (25%) otrzymasz 2 punkty bonusowe (w stosownych przypadkach).
  5. Bonus powitalny traci ważność po 90 dniach od dokonania pierwszej wpłaty.
  6. Gracze, którzy skorzystają z Promocji, nie będą mogli skorzystać z żadnej innej promocji związanej z pierwszą wpłatą.
  7. Gracze, którzy skorzystali z innej oferty związanej z pierwszą wpłatą, nie kwalifikują się do skorzystania z tej promocji, chyba że zaznaczono inaczej.
  8. Aby zdobyć inne bonusy, gracze mogą dokonywać dalszych wpłat, ale względem bonusu powitalnego pod uwagę będzie brana tylko pierwsza wpłata.
  9. 888poker przekaże wszystkie bonusy na konto gracza w ciągu 72 godzin od momentu uzyskania przez niego prawa do ich otrzymania.
  10. Warunki i postanowienia dotyczące Promocji należy odczytywać w powiązaniu z Umową użytkownika końcowego.
  11. Promocja jest ograniczona czasowo. 888poker zastrzega sobie prawo do jej odwołania w dowolnym momencie i wedle własnego uznania.
  12. Promocja rozpocznie się się 5 kwietnia 2011 r., a dokładna data jej zakończenia zostanie podana na stronie internetowej 888poker.com.
  13. Każdemu graczowi przysługuje jeden bonus powitalny. Graczom, którzy dokonali wpłaty w 888 lub posiadali konto w którymkolwiek z serwisów prowadzonych przez 888, nie przysługuje prawo do bonusu powitalnego przy pierwszej wpłacie.
  14. Gracze, którym zaoferowane zostanie narzędzie obliczeniowe 888poker w formularzu rejestracyjnym, będą uprawnieni do otrzymania tego narzędzia niezależnie od bonusu powitalnego, pod warunkiem dokonania wpłaty w ciągu 24 godzin od rejestracji.
 1. Niniejszy Regulamin bonusów odnosi się do wszystkich środków otrzymanych w ramach promocji lub wydarzeń promocyjnych (poza normalnymi wypłatami).
 2. Wszystkie zasady regulaminu wypłat i polityki prywatności w 888poker dotyczą wszystkich funduszy promocyjnych otrzymanych poza normalnymi wypłatami.
 3. Wszystkie bonusy dostępne od ręki (nieoczekujące na uwolnienie) można wypłacić dopiero, gdy zgromadzi się 2,5 punktu bonusowego na każdy 1$ z otrzymanej kwoty bonusu. Na przykład, gracz musi najpierw zgromadzić 25 punktów bonusowych, zanim będzie mógł wypłacić bonus o wartości 10$. Gdy wymóg ten zostanie spełniony, bonus i uzyskana z niego wygrana będzie dostępna do wypłaty.
 4. 888poker zastrzega sobie prawo do zatrzymania bonusu na koncie gracza przy wypłacie środków.
 5. Wszystkie kwoty otrzymane w ramach bonusów i ofert promocyjnych oraz uzyskane za ich pomocą wygrane muszą spełnić wymagania związane z gromadzeniem punktów w 888poker w ciągu 30 dni od dnia, w którym zostały one przelane na konto gracza, lub w innym przedziale czasowym, określonym w opisie oferty. W przeciwnym razie dostępne bonusy i oferty promocyjne (a w niektórych przypadkach wygenerowane z nich wygrane), które nie zostały wykorzystane przez gracza w odpowiednim czasie, zostaną anulowane i usunięte z jego konta.
 6. Pomimo zawartych w umowie użytkownika postanowień dotyczących modyfikacji, 888poker zastrzega sobie prawo do wycofania, unieważnienia lub zmiany dowolnego bonusu lub oferty promocyjnej wedle własnego uznania i w wybranym przez siebie momencie.
 7. Wygrane uzyskane z bonusu, w całości lub częściowo, są wypłacane w następujący sposób: (i) płatność na konto gracza do kwoty zakładu opłaconego prawdziwymi środkami; (ii) płatność do portfela bonusowego gracza do kwoty zakładu opłaconego prawdziwymi środkami lub do kwoty, która była w portfelu gracza przed postawieniem zakładu, w zależności od tego, która z nich jest większa; oraz (iii) płatność pozostałej wygranej na prawdziwe konto gracza do gier pokerowych lub do portfela bonusowego, jeśli bonus ogólny został użyty w grach w kasynie.
 8. Dla bonusów błyskawicznych przyznawanych jako procent wpłaty, do momentu spełnienia wymagań dotyczących obowiązkowych zakładów obowiązują następujące ograniczenia dotyczące wpłaty wykorzystanej do aktywacji bonusu:
  • Jeżeli kwota bonusu (i powiązanej z nim wygranej) jest taka sama lub większa niż pierwotna kwota bonusu, gracz może wycofać swoją wpłatę, ale bonus (i powiązana z nim wygrana) zostaną anulowane.
  • Jeżeli kwota bonusu (i powiązanej z nim wygranej) jest mniejsza niż pierwotna kwota bonusu (ale większa od zera), gracz może wycofać swoją wpłatę, ale kwota utracona z kwoty bonusu zostanie potrącona z kwoty wycofywanej wpłaty, a bonus (i powiązana z nim wygrana) zostaną anulowane.
  • Jeżeli gracz postawił i stracił cały bonus, to nie może on wycofać wpłaty, dopóki nie zostaną spełnione wymagania dotyczące obowiązkowych zakładów. Jednak wszelkie wygrane wynikające z zakładów postawionych za wpłacone środki można wypłacić przed spełnieniem wymagań dotyczących obowiązkowych zakładów.
 9. Na koncie użytkownika znajdują się dwa rodzaje środków: środki dostępne (które można wykorzystać w grach lub wypłacić zgodnie z Regulaminem wypłat) oraz środki o ograniczonej dostępności (łączna kwota środków bonusowych, w stosunku do których nie wypełniono jeszcze wymagań dotyczących obowiązkowych zakładów, a także wszelkie związane z nimi wygrane). Jeśli na swoim koncie posiadasz zarówno dostępne środki, jaki i środki o ograniczonej dostępności, przy następnym zakładzie wykorzystane zostaną najpierw te drugie. Dostępne środki zostaną użyte, gdy saldo środków o ograniczonej dostępności wyniesie zero. W przypadku obstawienia zakładów w grach w kasynie przy użyciu środków o ograniczonej dostępności i uzyskania wygranej, gracz otrzyma, w zależności od waluty konta, do 500$/500€/500£ w wygranych. Jeśli wygrana przekroczy kwotę 500$/500€/500£, otrzyma on tylko 500$/500€/500£.
 10. Wartość jackpotów nie wzrasta w wyniku zakładów postawionych przy wykorzystaniu zastrzeżonych środków, darmowych obrotów, bonusu FreePlay lub voucherów jackpotów. Wartość jackpotów zwiększają tylko zakłady postawione przy użyciu dostępnych środków.
 11. Bonusy różnią się w zależności od oferty, w której są użyte, i można je wykorzystać w więcej niż jednej ofercie.
 12. Jeśli którekolwiek z obowiązujących warunków nie zostaną w pełni spełnione, wszystkie bonusy i oferty promocyjne oraz wszelkie wygrane uzyskane po ich postawieniu zostaną anulowane przy wypłacie.
 13. Jeśli kwota wpisowego nie zostanie zwrócona podczas anulowania/wygaśnięcia/usunięcia bonusu po wypłacie, bonus będzie miał status „Transakcja otwarta”. W czasie wykupienia wygrana zostanie rozprowadzona do bonusu w normalny sposób (tak jak gdyby nie stracił ważności/nie został anulowany/usunięty). Bonus zostanie unieważniony, gdy nie będzie na nim otwartych transakcji.
 14. Informujemy, że dodatkowa kwota bonusu przyznana w czasie kampanii lub promocji (bez względu na to, czy jest to część pierwotnego bonusu, czy oddzielna kwota) może wymagać zgromadzenia dodatkowych punktów w celu wypłaty tej kwoty i zgromadzonej wygranej.
 15. W przypadku gdy 888poker słusznie podejrzewa, że gracz w niewłaściwy sposób wykorzystuje lub próbuje wykorzystać przyznany bonus, 888poker zastrzega sobie prawo do: (i) zawieszenia członkostwa gracza w 888poker; (ii) zatrzymania środków zgromadzonych na koncie gracza; oraz (iii) zablokowania podejrzanemu graczowi dostępu do pokoju pokerowego w przyszłości.
 16. W przypadku uzasadnionych podejrzeń ze strony 888poker, że gracze działający w grupie próbują lub próbowali w niewłaściwy sposób wykorzystać dowolną ofertę bonusową, 888poker zastrzega sobie prawo do zablokowania wszystkich związanych ze sprawą kont oraz do zatrzymania znajdujących się na nich środków na czas nieokreślony.
 17. W razie usunięcia bonusu z konta zastrzegamy sobie prawo do usunięcia pełnej jego kwoty, łącznie z wygraną uzyskaną po jego postawieniu, niezależnie od zgromadzonych punktów dzięki temu bonusowi.
 18. Zakłady we wszystkich grach w 888casino przyczyniają się do spełnienia wymagań dotyczących obowiązkowych zakładów, ale niektóre w większym stopniu. Oto lista określająca, w jakim stopniu zakłady postawione w różnych rodzajach gier spełniają te wymagania:


 19. Udziały gier w spełnianiu wymagań dotyczących obowiązkowych zakładów
  Kategoria gry Udział gry
  Automaty i automaty video, Scratch Card, Keno, Race, Arcade, Dice oraz wszelkie inne gry niewymienione w tabeli 100%
  Wszystkie wersje Roulette, Pai Gow Poker, Caribbean Poker, Triple Card Poker oraz stolikowe gry pokerowe 20%
  Wszystkie wersje Blackjack, Live Blackjack, Hi-Lo, VideoPoker, Power Video Poker, Baccarat, Live Baccarat, Live Casino Hold'em i Live Roulette 10%
  Craps 5%
  Przykłady:
  • Postaw 500$ na automatach video, całe 500$ (100%) liczy się do wymagań dotyczących obowiązkowych zakładów.
  • Postaw 500$ na ruletkę, 100$ (20%) liczy się do wymagań dotyczących obowiązkowych zakładów
 20. Wygrane uzyskane z bonusu można wypłacić po spełnieniu wymagań dotyczących obowiązkowych zakładów. Jeśli chcesz usunąć otrzymany bonus powitalny i wygraną uzyskaną po jego postawieniu ze swojego konta w celu wypłaty pierwszą wpłaty, skontaktuj się z naszym działem pomocy.
 21. Punkty bonusowe zgromadzone dzięki stawianiu zakładów niskiego ryzyka we wszystkich wersjach Wild Wheel, Roulette, Baccarat oraz Craps nie będą liczone jako zakłady spełniające wymagania Regulaminu bonusów w 888poker odnośnie wypłat. Zastrzegamy sobie prawo do zatrzymania każdej kwoty oprócz pierwotnej wpłaty gracza, jeśli bonus zostanie wykorzystany na wyżej wymienione gry.
 22. Poniżej znajdują się warunki i postanowienia dotyczące pakietu bonusowego przyznawanego po rejestracji.
 23. Warunki i postanowienia dotyczące biletów turniejowych (BT).
  1. Bilet turniejowy przyznawany jest graczowi jako rodzaj bonusu.
  2. Bilet turniejowy upoważnia do udziału w wybranych przez nas turniejach pokerowych lub turniejach Sit & Go.
  3. W każdej chwili możemy wedle własnego uznania zmienić turnieje, do których uprawnia dany bilet.
  4. Bilet turniejowy ma stałą wartość i można go wykorzystać tylko w tych turniejach, w których wpisowe jest równe jego wartości. Aby uniknąć wątpliwości, informujemy, że biletów turniejowych nie można wykorzystać w turniejach, w których wpisowe jest mniejsze od ich wartości.
  5. Gracz nie może wykorzystać biletu turniejowego do wykonania rebuy'u czy dodania żetonów do swojego stosu w czasie turnieju.
  6. Biletów turniejowych nie można: (i) wymienić na gotówkę; (ii) łączyć w celu uzyskania biletu o wyższej wartości; ani (iii) przekazywać innym graczom.
  7. Każdy przyznany bilet turniejowy będzie posiadał datę ważności. W razie przyznania go w ramach promocji straci ważność: (i) po zakończeniu promocji lub (ii) po przekroczeniu jego daty ważności, w zależności od tego, która z tych rzeczy wydarzy się pierwsza. Po utracie ważności biletu lub zakończeniu promocji gracz powinien natychmiast się go zrzec.
  8. Bilet turniejowy, przyznany na turniej anulowany przed rozpoczęciem, nie straci ważności, lecz będzie mógł być wykorzystany w innym wybranym przez nas turnieju, chyba że stwierdzono inaczej w warunkach promocji.
  9. W razie przyznania biletu na turniej anulowany po jego rozpoczęciu, gracz otrzyma taka samą rekompensatę, jaką otrzymują gracze, którzy zarejestrowali się w turnieju używając gotówki, chyba że stwierdzono inaczej w warunkach promocji.
 24. Warunki i postanowienia dotyczące darmowych obrotów i bonusu FreePlay:
  1. Wszystkie darmowe obroty i FreePlay przelane na konto gracza muszą być wykorzystane w ciągu 14 dni. Niewykorzystane darmowe obroty i FreePlay zostaną usunięte z konta.
  2. Wygrane uzyskane z darmowych obrotów i FreePlay traktowane są jako bonus i podlegają wszystkim warunkom korzystania z bonusów, w tym warunkom dotyczącym obowiązkowych zakładów.
  3. Wygrane uzyskane z darmowych obrotów i FreePlay przyznawane są dopiero wtedy, gdy gracz wykorzysta wszystkie darmowe obroty lub FreePlay.
  4. Darmowe obroty i FreePlay podlegają ograniczeniom dotyczącym maksymalnej ilości wygranych, określonym w warunki promocji.
 25. Warunki i postanowienia dotyczące voucherów na grę z jackpotem:
  1. Voucher na grę z jackpotem przyznawany jest graczowi jako rodzaj bonusu.
  2. Voucher na grę z jackpotem upoważnia do udziału w wybranej przez nas grze z jackpotem.
  3. W każdej chwili możemy wedle własnego uznania zmienić grę z jackpotem, do której uprawnia dany voucher.
  4. Voucherów na grę z jackoptem nie można: (i) (i) wymienić na gotówkę; (ii) łączyć w celu uzyskania vouchera o wyższej wartości; ani (iii) przekazywać innym graczom.
  5. Wszystkie vouchery na grę z jackpotem przelane na konto gracza muszą zostać wykorzystane: (i) w ciągu 14 dni od przelania na konto gracza; lub (ii) do wygaśnięcia data ważności danego vouchera na grę z jackpotem. Niewykorzystane vouchery zostaną usunięte z konta gracza.
  6. Graczom wykorzystującym vouchery na grę z jackpotem przysługuje tylko wygrana z jackpotem, a nie żadne inne nagrody związane z grą z jackpotem.
  7. Jackpot wygrany przy wykorzystaniu vouchera na grę z jackpotem nie podlega żadnym wymaganiom dotyczącym obowiązkowych zakładów.
  8. Wszystkie wygrane jackpota podlegają przepisom określonym w Warunkach korzystania z usługi, w tym między innymi tym, które odnoszą się do wygranych z jackpotem i weryfikacji wygranej gracza
 26. Niniejsze warunki i postanowienia zostały sporządzone w języku angielskim. W przypadku rozbieżności znaczeń, między wersją angielską a innymi wersjami językowymi, wiążąca pozostaje wyłącznie wersja anglojęzyczna.
Ostatnia aktualizacja miała miejsce 1 września 2016 r.
 
     

Copyright 2002 - 2017 Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited., spółka zależna należąca w całości do 888 Holdings plc.
Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited jest spółką zarejestrowaną na Gibraltarze , który jest częścią Unii Europejskiej.
888 Holdings PLC jest spółką notowaną na London Stock Exchange.
Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited posiada licencje i zezwolenia na oferowanie usług w zakresie gier internetowych, według prawa Gibraltaru (licencje na gry zdalne o numerach 022 oraz 039), i nie udziela żadnych gwarancji co do legalności takich usług w innych państwach.
W Wielkiej Brytanii nasze usługi oferowane są przez 888 UK Limited, firmę zarejestrowaną na Gibraltarze oraz licencjonowaną i regulowaną przez Brytyjską Komisję ds. Hazardu.
Nasze usługi w państwach członkowskich Unii Europejskiej (z wyjątkiem państw, w których nasze usługi świadczone są na podstawie lokalnej licencji) oraz w państwach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu są obsługiwane przez Virtual Digital Services Limited, spółkę zarejestrowaną na Gibraltarze, który jest częścią Unii Europejskiej.
Virtual Digital Services Limited działa na podstawie licencji na gry wydanej zgodnie z prawem Gibraltaru.
W Irlandii nasze produkty związane z zakładami oferowane są przez 888 Ireland Limited, spółkę zarejestrowaną w Gibraltarze, która jest licencjonowana i regulowana przez irlandzkie władze podatkowe i celne.
Nasz adres: 601-701 Europort, Gibraltar.
Zachęcamy do odpowiedzialnej gry i wspieramy GamCare.