Warunki i postanowienia – promocja „WSOP 9ners Final Table”

 1. Poniżej przedstawiono warunki i postanowienia dotyczące promocji „WSOP 9ners Final Table Promotion” (dalej „Promocja”). Promocja organizowana jest przez firmę z grupy 888 (jak określono w warunkach korzystania www.888poker.com) („Organizator promocji”), operatora serwisu www.888poker.com (dalej „Serwis”). Udział w niniejszej promocji uznaje się za równoznaczny z pełną akceptacją poniższych przepisów.
 2. Obowiązują wszystkie Warunki i postanowienia dotyczące biletów turniejowych w 888poker.
 3. Promocja rozpocznie się w dniu 2/10/2016 i potrwa do 11/10/2016 („Okres promocji”). Niezależnie od powyższych postanowień Organizator promocji może zakończyć Promocję przed końcem Okresu promocji lub może go przedłużyć, zazwyczaj ze względu na nadużycia, ograniczony zasięg oferty lub błąd.
 4. W celu wzięcia udziału w Promocji uczestnicy muszą być zarejestrowani w Serwisie i posiadać nazwę użytkownika zarejestrowaną w Serwisie .
 5. Aby otrzymać pakiet nagród (zgodnie z definicją poniżej) na wyjazd na WSOP Las Vegas Final Table Main Event, gracz musi zająć jedno z czterech najwyższych miejsc w WSOP 9ners Final Table Tournament, organizowanym w Serwisie. Turniej odbędzie się w dniu 11/10/2016, zaczynając się o godz. 21:35 czasu GMT.
 6. WSOP Las Vegas Final Table Main Event odbędzie się w Penn and Teller Theater, mieszczącym się w Rio Hotel Las Vegas, w dniach 30/10/2016 – 02/11/2016.
 7. Aby wziąć udział w Promocji, gracze muszą zagrać w grę Trivia (dalej „gra Trivia”) na stronie 888 Poker w serwisie Facebook, od godz. 12:00 czasu GMT w dniu 02/10/2016 do godz. 16:00 czasu GMT w dniu 09/10/2016, i odpowiedzieć na wszystkie 8 pytań poprawnie.
 8. Gracze, którzy prawidłowo odpowiedzą na wszystkie 8 pytań w grze Trivia, otrzymają jeden bilet na WSOP 9ners Final Table Tournament. Bilet ten zostanie wysłany pocztą elektroniczną.
 9. Rejestracja w WSOP 9ners Final Table Tournament zostanie otwarta dwie godziny przed rozpoczęciem turnieju. Gracze muszą zarejestrować się w turnieju w sali pokerowej Serwisu, korzystając z danych na bilecie turniejowym dostarczonym w e-mailu.
 10. Gracz będzie mógł wejść do WSOP 9ners Final Table Tournament tylko raz.
 11. Miejsca w WSOP 9ners Final Table Tournament będą dostępne dla pierwszych 18.000 graczy zarejestrowanych w turnieju.
 12. Organizator może wysłać bilet na WSOP 9ners Final Table Tournament do godz. 23:59 czasu GMT w dniu 10/10/16. Dlatego prosimy regularnie sprawdzać pocztę.
 13. 4 najlepszych graczy na WSOP 9ners Final Table Tournament otrzyma pełny pakiet nagród, dzięki któremu będą mogli obejrzeć WSOP Las Vegas Final Table Main Event wraz z 2 znajomymi. Znajomi towarzyszący zwycięzcy również muszą być graczami zarejestrowanymi w Serwisie.
  • Pakiet nagród obejmuje:
  • (i) 3 przeloty powrotne w klasie ekonomicznej do Las Vegas z lotniska, które akceptuje Organizator promocji;
  • (ii) zakwaterowanie (1 pokój) dla 3 osób w Rio Hotel w Las Vegas, w dniach 30/10/2016- 1/11/2016 (godz. zameldowania w dniu 30/10/2016 to 15.00 czasu lokalnego w Las Vegas, godzina wymeldowania w dniu 2/11/2016 to 12.00 czasu lokalnego w Las Vegas;
  • (iii) 300$ na osobę; oraz
  • (iv) 3 bilety na oglądanie WSOP Las Vegas Final Table Main Event.
  • (razem „Pakiet nagród”)
 14. Pakiet nagród nie podlega zwrotowi i jest niezbywalny.
 15. Jeśli zdobywca pakietu nagród będzie niezdolny do udziału we WSOP Las Vegas Final Table Main Event, wartość pieniężna pakietu nie zostanie zwrócona, a jego/jej znajomi nie będą mogli wziąć udziału w WSOP Las Vegas Final Table Main Event.
 16. Dla uniknięcia wątpliwości, jeśli zdobywca pakietu nagród nie będzie mógł z jakiejkolwiek przyczyny uczestniczyć we WSOP Las Vegas Final Table Main Event, jego/jej przyjaciele nie będą uprawnieni do otrzymania jakiejkolwiek części pakietu nagród.
 17. Zdobywcy pakietu zostaną powiadomieni w ciągu około 72 godzin od wygrania WSOP 9ners Final Table Tournament.
 18. Ze zwycięzcami skontaktuje się zewnętrzna firma w celu ustalenia trasy i szczegółów zakwaterowania w ramach pakietu nagród.
 19. Aby wziąć udział w tej promocji, gracze muszą mieć co najmniej 21 lat lub osiągnąć wiek przyzwolenia prawnego do angażowania się w działania zaliczające się do usług w Serwisie, zgodnie z prawem jurysdykcji, której podlegają, w zależności od tego, który wiek jest wyższy ( „Pełnoletność”). Aby wziąć udział w promocji, wszyscy uczestnicy promocji będą zobowiązani do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich wiek (paszport lub inny ważny dokument ze zdjęciem), który zaakceptuje Organizator promocji.
 20. Znajomi towarzyszący zwycięzcy również muszą być pełnoletni i mogą zostać poproszeni o przedstawienie dokumentu potwierdzającego ich wiek (paszport lub inny ważny dokument ze zdjęciem), który zaakceptuje Organizator promocji.
 21. Uczestnicząc w Promocji gracze wyrażają zgodę na użycie przez Organizatora promocji oraz jego partnerów ich danych imiennych oraz wizerunku w celach promocyjnych, bez żadnej dodatkowej rekompensaty z tego tytułu. Tym samym zrzekają się wszelkich możliwych w tym sensie roszczeń w stosunku do Organizatora promocji oraz jego partnerów.
 22. Organizator promocji nie wyraża zgody na żadne umowy między graczami dotyczące eliminacji do turnieju, nie ponosząc z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 23. Podczas WSOP Las Vegas Final Table Main Event przestrzegane są surowe przepisy dotyczące zachowania gości i widzów, ustanowione przez organizatorów turnieju, WSOP i/lub firmy zewnętrzne. Nieprzestrzeganie tych przepisów grozi wyrzuceniem lub i/lub wykluczeniem z uczestnictwa w WSOP Las Vegas Final Table Main Event. Jeśli uczestnik i/lub jego/jej znajomi naruszą zasady określone przez organizatorów turnieju, WSOP i/lub firmy zewnętrzne, Organizator promocji nie poniesie żadnej odpowiedzialności za zaistniałą sytuację ani nie zapewni żadnego zwrotu nagrody.
 24. Obowiązują wszystkie zasady dotyczące oszustw i zmowy między graczami w Serwisie. Wszelkie działania prowadzące do oszustwa spowodują utratę Pakietu nagród przez zwycięzcę (jego/jej znajomi również nie będą mogli odbierać żadnej część Pakietu). Organizator promocji zastrzega sobie prawo do podjęcia dodatkowych działań wobec takiego gracza, które mogą obejmować między innymi zamknięcie konta gracza oraz zatrzymanie środków znajdujących się na jego koncie, a także wykluczenie z tej promocji.
 25. Jeśli gracz, który otrzymał Pakiet nagród, nie będzie mógł z niego skorzystać, a Organizator lub firma zewnętrzna działająca w jego imieniu dokona wiążących przygotowań w odniesieniu do Pakietu nagród, zwycięzca – na żądanie Organizatora promocji – zwróci mu wartość pieniężną dokonanych przez niego przygotowań.
 26. ZDOBYWCY PAKIETÓW I ICH ZNAJOMI MUSZĄ POSIADAĆ PASZPORTY WAŻNE PRZEZ CO NAJMNIEJ 6 MIESIĘCY PO ZAKOŃCZENIU WSOP LAS VEGAS FINAL TABLE MAIN EVENT I MUSZĄ SAMI ZADBAĆ O SWOJE DOKUMENTY I WIZY POTRZEBNE DO PODRÓŻY (JEŚLI SĄ WYMAGANE). ORGANIZATOR PROMOCJI NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, JEŚLI ZWYCIĘZCA NIE MOŻE ODBYĆ PODRÓŻY ZE WZGLĘDU NA BRAK ODPOWIEDNICH DOKUMENTÓW.
 27. Członkowie oraz ich znajomi podróżujący na WSOP Las Vegas Final Table Main Event są odpowiedzialni za organizowanie sobie podróży do Las Vegas.
 28. Zwycięzcy i ich znajomi będą odpowiedzialni za wykupienie ubezpieczenia podróżnego, które będzie między innymi obejmować ubezpieczenie medyczne oraz ubezpieczenie bagażu.
 29. Organizator promocji nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zmiany lotów, pobytu lub jakichkolwiek spraw związanych z podróżą, jeśli gracz wybrał już środki podróży dla siebie i znajomych.
 30. Organizator promocji nabył miejsce w turnieju WSOP Las Vegas Final Table Main Event od firmy zewnętrznej, w związku z czym nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za jego jakość, a gracz zrzeka się wszelkich możliwych w tym sensie roszczeń w stosunku do Organizatora promocji.
 31. Uczestnicząc w promocji, każdy z uczestników udziela Organizatorowi promocji prawo do podania jego lub jej danych osobistych wszelkim firmom zewnętrznym zapewniającym usługi związane z przyznaną nagrodą, w celu zapewnienia nagrody.
 32. Jeśli konto gracza jest zamknięte lub gracz włączył samozawieszenie do czasu rozpoczęcia WSOP Las Vegas Final Table Main Event, nie otrzyma on Pakietu nagród i utraci do niego prawo (a jego/jej znajomi nie będą mogli otrzymywać jakiejkolwiek części pakietu nagród).
 33. Decyzje Organizatora turnieju w odniesieniu do wszystkich spraw związanych z tą Promocją i/lub Pakietem nagród są ostateczne i wiążące.
 34. Uczestnicząc w promocji, każdy z uczestników zwalnia organizatora, jego prawnych przedstawicieli, jednostki zależne, dyrektorów, pracowników i agentów, agencje i ich pracowników z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z promocji czy przyznania Pakietu nagród.
 35. Każdy zdobywca Pakietu nagród oraz jego/jej znajomi mogą być zobowiązani do wypełnienia i podpisania dodatkowych dokumentów, które mogą obejmować między innymi zrzeczenie się ubezpieczenia z zewnętrznym dostawcą świadczącym usługi w odniesieniu do Pakietu nagród i/lub Organizatora promocji oraz jego partnerów przed dopuszczeniem do odebrana Pakietu nagród.
 36. Niniejsze warunki i postanowienia zostały sporządzone w języku angielskim. W przypadku rozbieżności znaczeń między wersją angielską i innymi wersjami językowymi wiążąca pozostaje wyłącznie wersja anglojęzyczna.
 37. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do anulowania udziału gracza w turniejach stacjonarnych (lub wycofania na nie zaproszenia), bez żadnej rekompensaty, jeśli jego konto jest przedmiotem dochodzenia lub zostało zamknięte/zablokowane. Obejmuje to między innymi takie przyczyny jak oszustwa i spory.
 38. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do anulowania, zmiany lub zawieszenia promocji w dowolnym momencie, jeżeli – w jego ocenie – promocja nie może być przeprowadzona zgodnie z ustaleniami.
 39. Organizator promocji może wycofać, zmienić lub zawiesić promocję w dowolnym czasie, w tym bez ograniczeń, jeżeli jest to wymagane ze względów bezpieczeństwa, w celu spełnienia obowiązujących przepisów prawa lub tam, gdzie Promocja nie może zostać przeprowadzona w sposób określony, w wyniku wyjątkowych okoliczności poza kontrolą Organizatora promocji.
 40. Zwycięzcy są zobowiązani do zapłacenia wszelkich podatków, które stosuje się w odniesieniu do otrzymania przez nich pakietu nagród.
 41. Wszelkie postanowienia w niniejszym dokumencie, których ważność jest wymagana również po zakończeniu lub wygaśnięciu niniejszej Promocji w celu osiągnięcia ich skutku, powinny zachować ważność do czasu, kiedy nie będą już potrzebne do osiągnięcia tego skutku.
 42. W promocji obowiązuje Umowa użytkownika Serwisu.
     

Copyright 2002 - 2017 Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited., spółka zależna należąca w całości do 888 Holdings plc.
Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited jest spółką zarejestrowaną na Gibraltarze , który jest częścią Unii Europejskiej.
888 Holdings PLC jest spółką notowaną na London Stock Exchange.
Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited posiada licencje i zezwolenia na oferowanie usług w zakresie gier internetowych, według prawa Gibraltaru (licencje na gry zdalne o numerach 022 oraz 039), i nie udziela żadnych gwarancji co do legalności takich usług w innych państwach.
W Wielkiej Brytanii nasze usługi oferowane są przez 888 UK Limited, firmę zarejestrowaną na Gibraltarze oraz licencjonowaną i regulowaną przez Brytyjską Komisję ds. Hazardu.
Nasze usługi w państwach członkowskich Unii Europejskiej (z wyjątkiem państw, w których nasze usługi świadczone są na podstawie lokalnej licencji) oraz w państwach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu są obsługiwane przez Virtual Digital Services Limited, spółkę zarejestrowaną na Gibraltarze, który jest częścią Unii Europejskiej.
Virtual Digital Services Limited działa na podstawie licencji na gry wydanej zgodnie z prawem Gibraltaru.
W Irlandii nasze produkty związane z zakładami oferowane są przez 888 Ireland Limited, spółkę zarejestrowaną w Gibraltarze, która jest licencjonowana i regulowana przez irlandzkie władze podatkowe i celne.
Nasz adres: 601-701 Europort, Gibraltar.
Zachęcamy do odpowiedzialnej gry i wspieramy GamCare.