Warunki i postanowienia – promocja „Spin your way to Vegas!”

 1. Poniżej znajdują się warunki i postanowienia dotyczące „Spin your way to Vegas” („Promocja”). Organizatorem promocji jest Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited („Organizator promocji”), właściciel i operator serwisu 888poker.
 2. Promocja rozpocznie się 22/05/16 i potrwa do 12/06/16 („Okres promocji”). Niezależnie od powyższych ustaleń, organizator promocji może, wedle własnego uznania, podjąć decyzję o zakończeniu promocji w dowolnym momencie.
 3. W promocji mogą wziąć udział tylko osoby, które ukończyły 18 lat. Organizator może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających wiek i tożsamość potencjalnych członków.
 4. Pracownicy organizatora, ich krewni oraz wszelkie osoby związane z organizatorem nie mogą wziąć udziału w promocji. Do krewnych, którzy nie są uprawnieni do wzięcia udziału w promocji, należą: żona/mąż, partner(-ka), rodzice, dzieci, rodzeństwo.
 5. Promocja jest dostępna tylko jednego konta, jednego domostwa oraz jednego terminala sieciowego.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania, zmiany lub zawieszenia promocji w dowolnym momencie, jeżeli – w jego ocenie – promocja nie może być przeprowadzona zgodnie z ustaleniami.
 7. Biorąc udział w promocji, jej uczestnicy wyrażają zgodę na warunki i postanowienia dotyczące promocji oraz przyznawania wszelkiego rodzaju nagród. Obowiązują one w połączeniu ze standardową umową licencyjną („EULA”) dla użytkowników serwisów obsługiwanych przez Grupę 888. W razie konfliktu między warunkami promocji a warunkami zawartymi w umowie licencyjnej użytkownika (EULA), wiążące pozostają warunki promocji.
 8. Decyzje organizatora promocji pozostają ostateczne we wszystkich sprawach związanych z przyznawaniem wszelkiego rodzaju nagród i nie mogą być podważane przez uczestników promocji ani jakiekolwiek osoby trzecie.
 9. Obowiązują wszystkie warunki i postanowienia 888poker.
 10. Obowiązują wszystkie warunki i postanowienia dotyczące biletów turniejowych w 888poker.
 11. Niniejsze warunki i postanowienia zostały sporządzone w języku angielskim. W przypadku rozbieżności znaczeń, między wersją angielską a innymi wersjami językowymi, wiążąca pozostaje wyłącznie wersja anglojęzyczna.
 12. Niniejsze warunki i postanowienia oraz wszelkie sprawy z nimi związane podlegają prawu Anglii i Walii oraz wyłącznej jurysdykcji Royal Courts of Justice, London, England.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania, zmiany lub zawieszenia promocji w dowolnym momencie, jeżeli – w jego ocenie – promocja nie może być przeprowadzona zgodnie z ustaleniami.
 14. Jeżeli wedle własnego uznania organizator stwierdzi, że dany uczestnik promocji naruszył niniejsze warunki i postanowienia, włączając w to wielokrotną rejestrację w promocji, lub w złej wierze wykonał jakiekolwiek inne działanie z nią związane, to zostanie on wykluczony z udziału w promocji, co oznacza, że nie będzie mógł wygrać w turniejach.
 15. Ze względu na przepisy prawne w poszczególnych krajach niektórzy gracze nie będą mogli skorzystać z promocji.

Dotychczasowi gracze

 1. Dotychczasowi gracze, którzy zarejestrowali się w 888poker przed rozpoczęciem promocji w dniu 22/05/16.
 2. Dotychczasowi członkowie, którzy dokonali przynajmniej jednej wpłaty w kasie, będą mogli wziąć udział w „codziennych misjach pokerowych”, aby uzyskać obroty w grze Vegas Roller.
  1. Gracze otrzymają swoją codzienną misję pokerową przez wyskakujące okienko w sali głównej 888poker na swoim komputerze lub telefonie.
  2. Po ukończeniu odpowiedniej codziennej misji gracz otrzyma e-mail lub w sali głównej 888poker pojawi się wyskakujące okienko z linkiem do gry Vegas Roller. Link do gry Vegas Roller zostanie rozesłany w ciągu 72 godzin.
  3. Za każde ukończenie codziennej misji pokerowej gracz otrzyma jeden obrót w grze Vegas Roller. Dziennie można otrzymać maksymalnie 10 obrotów.
  4. Pełne warunki misji zostały przedstawione w części „Codzienne misje pokerowe”.
  5. W okresie trwania Promocji dotychczasowi członkowie mogą otrzymywać dodatkowe oferty specjalne według uznania Organizatora.
 3. Użytkownicy, którzy jeszcze nie dokonali wpłaty, ale kwalifikują się do udziału w promocji, otrzymają obrót po dokonaniu pierwszej wpłaty na kwotę co najmniej 10$ i podaniu kodu promocyjnego VEGAS10 w okresie trwania promocji.

Nowo zarejestrowani gracze

 1. Obowiązują wszystkie Warunki i postanowienia dotyczące pakietów bonusowych za zarejestrowanie się.
 2. Nowi użytkownicy, którzy zarejestrują się w 888poker, otrzymają jeden darmowy obrót w grze Vegas Roller.
 3. Promocja rozpocznie się 16/05/16 i potrwa do 12/06/16 („Okres promocji”). Niezależnie od powyższych ustaleń, organizator promocji może, wedle własnego uznania, podjąć decyzję o zakończeniu promocji w dowolnym momencie.
 4. Oferta darmowego obrotu w grze Vegas Roller dla nowo zarejestrowanych członków traci ważność w dniu 12/06/16.
 5. Po dokonaniu pierwszej wpłaty na kwotę co najmniej 10$ – z wykorzystaniem kodu promocyjnego VEGAS10 w okresie promocji – uprawnieni członkowie otrzymają dodatkowy obrót w grze Vegas Roller.
 6. Oferta związana z wpłatą w celu otrzymania dodatkowego obrotu w grze Vegas Roller traci ważność w dniu 12/06/16.
 7. Niniejsza oferta związana z wpłatą zastępuje wszelkie inne oferty z bonusem powitalnym.
 8. Oferta związana z wpłatą przedstawiona powyżej jest ważna tylko dla nowych członków. Organizator zastrzega sobie prawo, wedle własnego uznania, do nieprzyznania nagrody członkom z powiązanymi kontami po zakręceniu przez nich bębnami w grze Vegas Roller.

Warunki codziennych misji pokerowych:

 1. W grze Vegas Roller gracze mogą wygrać do 10 obrotów dziennie, niezależnie od tego, ile ich misji ukończyli.
 2. Gracze otrzymają obrót w grze Vegas Roller za pośrednictwem e-maila lub wyskakującego okienka w sali głównej 888poker, w ciągu 72 godzin od ukończenia każdej misji.
 3. Za ukończenie każdej codziennej misji pokerowej przyznawany będzie tylko jeden obrót.
 4. Szanse i nagrody są wyszczególnione poniżej w części Vegas Roller.
 5. Dni liczone są od godz. 00:00 do 23:59 czasu GMT.
 6. Terminarz misji zostanie podany przez Organizatora promocji.
 7. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do wycofania, zmodyfikowania lub zawieszenia oferowanych misji.
 8. Misje są dostępne dla graczy, którzy dokonali jednej lub więcej wpłat w kasie 888poker.
 9. Po dokonaniu pierwszej wpłaty gracze mają prawo do wypełniania misji dopiero, gdy otrzymają odpowiednie komunikaty promocyjne, które zostaną wysłane w ciągu 48 godzin od ich pierwszej wpłaty.

Misja „Z określonymi rękami”:

 1. Aby wygrać obrót, gracze muszą wygrywać rozdania z konkretnymi kartami własnymi (ręce startowe) w danym dniu, jak podano w ofercie.
 2. Oferta dotyczy gier gotówkowych w Texas Hold’em na prawdziwe pieniądze, w tym gier gotówkowych SNAP z ciemnymi 5¢-10¢ lub wyżej oraz turniejów Sit & Go z wpisowym 3$ lub wyżej.
 3. Oferta nie dotyczy Freerolls ani gier Heads Up.
 4. Rundy gier gotówkowych, w których karty są rozdawane tylko 2 graczom, są traktowane jako rundy „Heads up” i są wyłączone z tej oferty.
 5. Zwycięska ręka zapewnia wygranie puli lub jej części po każdej rundzie licytacji. Może to być pojedynczy zdobywca całej puli, podział puli lub pula boczna.

Misja „Zagraj w turniejach”:

 1. Aby wygrać obrót, gracze muszą zagrać w określonej liczbie turniejów w ciągu danego dnia, jak podano w ofercie.
 2. Oferta dotyczy turniejów Multi-table oraz Sit & Go, w tym SNAP.
 3. Oferta dotyczy turniejów z wpisowym w wysokości 3$ lub więcej.
 4. Turnieje są liczone według czasu ich rozpoczęcia.
 5. Oferta nie dotyczy Freerolls ani turniejów Heads Up.
 6. „Gra w turnieju” liczona jest tylko wtedy, gdy gracz weźmie udział w przynajmniej jednym rozdaniu w turnieju.
 7. W przypadku gdy gracz weźmie udział w turnieju kończącym się po godz. 00:00 czasu GMT, otrzyma on obrót, który będzie liczony dla następnego dnia rozpoczętego o godzinie 00:00. Jeśli turniej skończy się przed 00:00, obroty będą liczone dla tego samego dnia, aż do godziny 00:00. „Czas zakończenia” odnosi się do czasu eliminacji gracza z turnieju.

Misja „Wygraj pewną liczbę rozdań”:

 1. Aby wygrać obrót, gracze muszą wygrać określoną liczbę rozdań w ciągu danego dnia, jak podano w ofercie.
 2. Oferta dotyczy tylko gier gotówkowych na prawdziwe pieniądze, w tym gier gotówkowych SNAP.
 3. Oferta dotyczy tylko gier gotówkowych z ciemnymi w wysokości 5¢-10¢ lub więcej.
 4. Oferta nie dotyczy gier gotówkowych Heads up.
 5. Zwycięska ręka zapewnia wygranie puli lub jej części w każdej rundzie licytacji. Może to być pojedynczy zdobywca całej puli, podział puli lub pula boczna.
 6. Zwycięska ręka nie musi odkrywać kart i może być liczona przed Flopem.

Misja „Zajmij miejsce in the money”:

 1. Aby wygrać obrót, gracze muszą zająć miejsce premiowane nagrodą (ang. „in the money”) w ciągu danego dnia, jak podano w ofercie.
 2. Oferta dotyczy turniejów Multi-table, w tym turniejów SNAP i Sit &Go.
 3. Oferta dotyczy turniejów z wpisowym w wysokości 3$ lub więcej.
 4. Oferta nie dotyczy Freerolls ani turniejów z liczbą graczy równą lub mniejszą niż 10.
 5. W „Turniejach zespołowych” liczeni są tylko gracze, które zajmą premiowane miejsca („in the money”), natomiast gracze, którzy korzystają wyłącznie z „wygranej zespołu” nie są liczeni.
 6. W turniejach Knock Out, jako premie „in the money” liczone są tylko wygrane z głównej puli nagród. Pieniądze wygrane tylko przez knockout nie są liczone.
 7. Zajęcie miejsca premiowanego nagrodą (in the money) liczone jest tylko wtedy, gdy gracz wygra część pieniędzy z puli nagród w turnieju. Wygrana liczona jest w promocji niezależnie od jej kwoty.
 8. W przypadku gdy gracz weźmie udział w turnieju kończącym się po godz. 00:00 czasu GMT, otrzyma on obrót, który będzie liczony dla następnego dnia rozpoczętego o godzinie 00:00. Jeśli turniej skończy się przed 00:00, obroty będą liczone dla tego samego dnia, aż do godziny 00:00. „Czas zakończenia” odnosi się do czasu eliminacji gracza z turnieju.

Vegas Roller

Szanse na wygranie każdej nagrody w Vegas Roller są następujące:

Nagroda Szanse
Bilet na $3,000 Vegas Rush Tournament 65%
3 X bilety na $3,000 Vegas Rush Tournament 30,9912%
Bilet na $8,000 Crazy Eights Package Tournament 4,0006%
Pakiet na $3,000 WSOP 2016 Crazy Eights 0,0079%
Pakiet na $12,500 WSOP 2016 Main Event Las Vegas 0,0003%
 1. W przypadku gdy w grze Vegas Roller i w wyskakującym okienku z „Gratulacjami” wyświetlone zostaną dwie różne nagrody, właściwą nagrodą będzie zawsze ta, która została podana w wiadomości w wyskakującym okienku. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności danych, prawidłowa nagroda będzie zawsze jednoznacznie określana na podstawie danych 888poker.
 2. W Vegas Roller gracze mogą wygrać następujące nagrody:
  • Pakiet o wartości 12.500$ na wyjazd na WSOP 2015 Main Event Las Vegas (zobacz warunki pakietu na WSOP Las Vegas poniżej).
  • Pakiet o wartości 3000$ na wyjazd na Crazy Eights WSOP Event Las Vegas (zobacz warunki pakietu WSOP Las Vegas poniżej).
  • Bilet na $3,000 Vegas Rush Tournament (zobacz warunki turniejów poniżej).
  • Bilet na $8,000 Crazy Eights Package Tournament (zobacz warunki turniejów poniżej).
 3. W okresie promocji 888poker przyzna 50 pakietów o wartości 3000$ oraz 5 pakietów o wartości 12.500$.
 4. W przypadku gdy liczba graczy, którzy wygrają pakiet przekroczy liczbę dostępnych pakietów, Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania tym graczom równoważnej wartości w gotówce.
 5. W przypadku wystąpienia problemów technicznych z grą Vegas Roller, Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania graczom biletu na codzienny $3,000 Vegas Rush Tournament tytułem odszkodowania, według własnego uznania.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji szans na wygranie każdej z nagród oraz samych nagród, a także do odwołania lub zmiany promocji według własnego uznania.
 7. Obroty w grze Vegas Roller tracą ważność w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości lub wyskakującego okienka z informacją o przyznanym obrocie.

Turnieje „Zagraj i wygraj wyjazd do Vegas”

W okresie promocji odbywać się będą następujące turnieje:

$3,000 Vegas Rush Tournament codziennie o godz. 00:05, 12:05 i 19:05 czasu GMT między 25/05/16 a 14/06/16
$8,000 Crazy Eights Package Tournaments W dniach 01/06/16, 08/06/16 i 15/06/16 o godz. 20:05 czasu GMT.
 1. Organizator promocji może wedle własnego uznania zmienić harmonogram turniejów.
 2. W turnieju $3,000 Vegas Rush Tournament oferowane są następujące nagrody: pula nagród o wartości 3000$ + 100 biletów na $8,000 Crazy Eights Package Tournament dla 100 najlepszych graczy.
 3. W turnieju $8,000 Crazy Eights Package Tournament oferowane są następujące nagrody: pula nagród o wartości 2000$ + 2 pakiety o wartości 3000$ na Crazy Eights WSOP Event in Las Vegas dla 2 najlepszych graczy.
 4. Do udziału we wszystkich turniejach wymagany jest bilet.
 5. W przypadku gdy gracz wygra więcej biletów, niż można wykorzystać w Vegas Roller, wszystkie bilety w nadmiarze zostaną uznane jako nie mające wartości.
 6. W każdej chwili organizator promocji może wedle własnego uznania podjąć decyzję o zakończeniu lub zmianie którejkolwiek z ofert prezentowanych w promocji.

Warunki i postanowienia dotyczące pakietów na wyjazd na WSOP 2016 Las Vegas

 1. Za pakiet na WSOP Las Vegas 2016 Main Event nie można uzyskać zwrotu pieniędzy.
 2. Zdobywcy pakietu, którzy nie będą mogli wziąć udziału w turnieju głównym, nie otrzymają zwrotu pieniędzy.
 3. Gracze mogą przekazać swoją nagrodę innemu graczowi, pod warunkiem że jest to członek 888poker, który dokonał przynajmniej jednej wpłaty na swoje konto i który będzie miał ukończone 21 lat, gdy rozpocznie się turniej WSOP Las Vegas 2016. Niezależnie od powyższych ustaleń, 888poker zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia takiego przekazania wedle własnego uznania.
 4. Gdy gracz, który zdobędzie nagrodę, nie będzie mógł jej przekazać innemu członkowi serwisu, zostanie ona usunięta.
 5. Pakiet o wartości 12.500$ obejmuje: 5 nocy (10-15 lipca) w Vdara Hotel Las Vegas, wpisowe na $10,000 Main Event tournament (Event 68), środki na podróż i wydatki o wartości 1500$ (przelewane bezpośrednio na konto gracza 888poker), zaproszenie na sesję powitalną 888poker oraz zestaw pokerowy 888live. 888poker opłaci wszystkie opłaty wstępu i wpisowe bezpośrednio u organizatora turnieju oraz wszystkie wydatki związane z pobytem bezpośrednio w hotelach.
 6. Pakiet o wartości 3000$ obejmuje: 4 noce (1-5 lipca) w Rio Hotel Las Vegas, wpisowe na turniej $888 Side Event (Event 54), środki na podróż i wydatki o wartości 1400$ (przelewane bezpośrednio na konto gracza 888poker), zaproszenie na sesję powitalną 888poker oraz zestaw pokerowy 888live. 888poker opłaci wszystkie opłaty wstępu i wpisowe bezpośrednio u organizatora turnieju oraz wszystkie wydatki związane z pobytem bezpośrednio w hotelach.
 7. Członkowie uczestniczący w turnieju WSOP Las Vegas 2016 wyrażają zgodę na reprezentowanie888poker , w tym na noszenie ubiorów firmowych 888poker w trakcie trwania całego turnieju (również podczas rozgrywki finałowej).
 8. Caesars Interactive Entertainment Inc i 888 poker nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek zobowiązania podatkowe związane z przyznaniem miejsca w turnieju WSOP Las Vegas 2016.
 9. Aby móc zagrać we WSOP Las Vegas 2016, uczestnicy muszą mieć ukończone 21 lat. Wszyscy uczestnicy turnieju będą musieli przedstawić dokument potwierdzający wiek (paszport lub inny odpowiedni dokument ze zdjęciem). Uczestnicy, którzy nie przedstawią takiego dokumentu, nie zostaną dopuszczeni do gry oraz nie otrzymają żadnej rekompensaty z tego tytułu.
 10. Zwycięzca pakietu, który nie będzie miał ukończone 21 lat w momencie rozpoczęcia turnieju WSOP Las Vegas 2016, nie będzie mógł wziąć udziału w turnieju WSOP Las Vegas 2016. W tym wypadku zwycięzca nie otrzyma żadnej rekompensaty finansowej, ale będzie mógł przekazać swoja nagrodę innemu graczowi, zgodnie z punktem 7. powyżej.
 11. Uczestnicząc w promocji, wyrażasz zgodę na użycie przez 888 poker oraz jego partnerów Twoich danych imiennych oraz wizerunku w celach promocyjnych, bez żadnej dodatkowej rekompensaty z tego tytułu. Tym samym zrzekasz się wszelkich możliwych w tym sensie roszczeń w stosunku do 888poker oraz jego partnerów.
 12. Jeżeli gracz pozostanie w WSOP Las Vegas 2016 przez więcej niż 5 dni, 888poker pokryje koszty związane z jego dodatkowym pobytem i zmianami w planie podróży. 888poker wybierze poziom i jakość tych usług wedle własnego uznania.
 13. Podczas WSOP Las Vegas 2016obowiązują surowe zasady dotyczące zachowania podczas gry, nieprzestrzeganie ich może zakończyć się dyskwalifikacją zawodnika. W przypadku gdy gracz biorący udział WSOP Las Vegas 2016 zostanie ukarany lub zdyskwalifikowany w wyniku nieprzestrzegania zasad ustanowionych przez organizatora turnieju, 888poker nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przystąpienie do turnieju ani nie udziela żadnej rekompensaty finansowej.
 14. Uczestnicząc w turnieju 888poker WSOP Las Vegas 2016, każdy gracz akceptuje wszystkie warunki i postanowienia dotyczące eliminacji oraz przyznawania nagród.
 15. Obowiązują wszystkie zasady 888poker dotyczące oszustw i zmowy między graczami. Jakakolwiek próba oszustwa spowoduje odebranie wygranej oraz dalsze sankcje ze strony działu ds. oszust w 888poker, w tym zamknięcie konta użytkownika w 888poker oraz dyskwalifikację w promocji.
 16. Zdobywcy pakietów MUSZĄ MIEĆ WAŻNY PASZPORT ORAZ WIZĘ (JEŚLI JEST POTRZEBNA). OBA DOKUMENTY MUSZĄ BYĆ WAŻNE PRZEZ CO NAJMNIEJ PÓŁ ROKU OD DATY WSOP LAS VEGAS 2016. Zwycięzcy są odpowiedzialni za uzyskanie wszelkich wiz potrzebnych do podróżowania. 888poker nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli zwycięzca nie może odbyć podróży ze względu na brak odpowiednich dokumentów.
 17. Uczestnicy będą musieli sami zorganizować swoją podróż na turniej i z powrotem oraz wykupić ubezpieczenie podróżne.
 18. 888poker nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zmiany lotów, pobytu lub jakichkolwiek spraw związanych z podróżą, jeśli gracz dokonał już rezerwacji związanych z podróżą.
 19. 888poker nabył miejsce w turnieju WSOP Las Vegas 2016 od zewnętrznego dostawcy, w związku z czym nie jest odpowiedzialny za jakość dostarczanych przez niego usług. Użytkownik wyraźnie zrzeka się wszelkich roszczeń wobec 888poker pod tym względem.
 20. Uczestnicząc w promocji, każdy z graczy udziela 888poker prawo do podania jego lub jej danych osobistych wszelkim firmom zewnętrznym zapewniającym usługi związane z przyznaną nagrodą.
 21. Jeśli konto gracza pozostaje zamknięte lub gracz wprowadził samozawieszenie do czasu, gdy odbędzie się WSOP Las Vegas 2016, nie będzie on mógł otrzymać nagrody.
 22. Decyzje 888poker pozostają ostateczne we wszystkich sprawach związanych z przyznawaniem nagród oraz nie mogą być przedmiotem rewizji ani odwołań ze strony uczestników ani stron trzecich.
 23. Uczestnicząc w promocji, każdy z uczestników zwalnia 888poker, jego prawnych przedstawicieli, jednostki zależne, dyrektorów, pracowników i agentów, agencje i ich pracowników z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z promocji czy przyznania nagrody.
 24. Przed odebraniem nagrody zwycięzcy będą musieli podpisać oświadczenie o zwolnieniu od odpowiedzialności firm zewnętrznych zapewniających usługi związane z przyznaną nagrodą lub 888poker. 888poker lub firmy zewnętrzne zapewniające usługi związane z przyznaną nagrodą mogą wymagać, aby zwycięzcy podpisali dodatkowe dokumenty, zanim otrzymają nagrodę.
 25. Niniejsze warunki i postanowienia zostały sporządzone w języku angielskim. W przypadku rozbieżności znaczeń, między wersją angielską a innymi wersjami językowymi, wiążąca pozostaje wyłącznie wersja anglojęzyczna.
 26. 888poker zastrzega sobie prawo do anulowania udziału gracza w turniejach stacjonarnych (lub wycofania na nie zaproszenia) bez żadnej rekompensaty, jeśli jego konto jest przedmiotem dochodzenia lub zostało zamknięte/zablokowane. Dotyczy to między innymi oszustw, kwestii spornych lub wszelkich innych, ze strony gracza lub 888poker, w dowolnej chwili.

Regulamin bonusów

Czym jest Regulamin bonusów w 888poker?

Regulamin bonusów 888poker stwierdza, że:
 1. Zgodnie z postanowieniami przedstawionymi poniżej oraz wedle uznania 888poker, nowi gracze otrzymują bonus powitalny 100% do 400$ w związku z pierwszą wpłatą na konto w 888poker. 888poker zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości przyznanych bonusów powitalnych do jednego bonusu na (i) dom lub (ii) komputer.
  W krajach, w których gracze otrzymują bonus w walutach innych niż USD, kwota ta jest określana na podstawie wysokości bonusu w dolarach, według bieżącego kursu wymiany.
 2. Wyrażenia „Bonus powitalny przy pierwszej wpłacie”, „Bonus przy pierwszej wpłacie”, „Bonus podwajający pierwszą wpłatę” oraz „Bonus startowy” odnoszą się do tego samego bonusu powitalnego.
Zasady i warunki przyznawania specjalnego bonusu powitalnego:
  1. Aby mieć prawo do bonusu będącego częścią specjalnej promocji o nazwie Bonus powitalny 100% do 400$ (nazywanej odtąd Promocją), gracz musi otworzyć nowe konto w serwisie 888poker oraz wpłacić kwotę równą lub większą niż wymagana kwota minimalna.
  2. Następnie bonus powitalny zostanie przekazany na konto gracza w ratach o wartości 10$ za każdym razem, gdy gracz zbierze 10 punktów bonusowych na każdy jeden 1$ z bonusu powitalnego. Na przykład: Dokonując pierwszej wpłaty o wartości 100$, otrzymasz bonus powitalny w oczekujących ratach o wartości 10$; za każde wygenerowane 100 punktów bonusowych, 10$ zostanie przelane na Twoje konto, do kwoty równej 100% Twojej pierwszej wpłaty = 100$
  3. Punkty bonusowe umożliwiają uwolnienie bonusów przez obstawianie zakładów. Punkty bonusowe gromadzone są tylko wtedy, gdy gracz ma aktywny bonus. Tak więc nowy warunek dodany wcześniej stanie się obowiązujący
  4. Punkty bonusowe można zdobywać:
   • Grając w gry pokerowe typu ring – odbierz 2 punkty bonusowe (w stosownych przypadkach) za każdego 1$ wniesionego w ramach prowizji rake.*
   • Grając w turniejach – odbierz 2 punkty bonusowe (w stosownych przypadkach) za każdego 1$ wniesionego w opłatach turniejowych.
   • Grając w gry w kasynie (przez konto pokerowe) - odbierz 1 punkt bonusowy (w stosownych przypadkach) za każde 10$ postawione w kasynie.

    * Pobrana prowizja rake oznacza kwotę wpłaconą jako rake w oparciu o procentowy udział w puli stołu. Na przykład: Jeżeli postawiono 25$ do puli 100$ (25%) a ze stołu pobrana została prowizja rake w wysokości 4$, to za wpłacony przez Ciebie 1$ prowizji rake (25%) otrzymasz 2 punkty bonusowe (w stosownych przypadkach).
  5. Bonus powitalny traci ważność po 90 dniach od dokonania pierwszej wpłaty.
  6. Gracze, którzy skorzystają z Promocji, nie będą mogli skorzystać z żadnej innej promocji związanej z pierwszą wpłatą.
  7. Gracze, którzy skorzystali z innej oferty związanej z pierwszą wpłatą, nie kwalifikują się do skorzystania z tej promocji, chyba że zaznaczono inaczej.
  8. Aby zdobyć inne bonusy, gracze mogą dokonywać dalszych wpłat, ale względem przyznania bonusu powitalnego pod uwagę będzie brana tylko pierwsza wpłata.
  9. 888poker przeleje wszystkie bonusy na konto gracza w ciągu 72 godzin od momentu uzyskania przez niego prawa do ich otrzymania.
  10. Warunki i postanowienia dotyczące Promocji należy odczytywać w powiązaniu z Umową użytkownika końcowego.
  11. Promocja jest ograniczona czasowo. 888poker zastrzega sobie prawo do jej odwołania w dowolnym momencie i wedle własnego uznania.
  12. Promocja rozpocznie się się 5 kwietnia 2011 r., a dokładna data jej zakończenia zostanie podana na stronie internetowej 888poker.com.
  13. Każdemu graczowi przysługuje jeden bonus powitalny. Graczom, którzy dokonali wpłaty w 888 lub posiadali konto w którymkolwiek z serwisów prowadzonych przez 888, nie przysługuje prawo do bonusu powitalnego przy pierwszej wpłacie.
  14. Gracze, którym zaoferowane zostanie narzędzie obliczeniowe 888poker w formularzu rejestracyjnym, będą uprawnieni do otrzymania tego narzędzia niezależnie od bonusu powitalnego, pod warunkiem dokonania wpłaty w ciągu 24 godzin od rejestracji.
 1. Niniejszy Regulamin bonusów odnosi się do wszystkich środków otrzymanych w ramach promocji lub wydarzeń promocyjnych (poza normalnymi wypłatami).
 2. Wszystkie zasady regulaminu wypłat i polityki prywatności w 888poker dotyczą wszystkich funduszy promocyjnych otrzymanych poza normalnymi wypłatami.
 3. Wszystkie bonusy dostępne od ręki (nieoczekujące na uwolnienie) można wypłacić dopiero, gdy zgromadzi się 2,5 punktu bonusowego na każdy 1$ z otrzymanej kwoty bonusu. Na przykład, gracz musi najpierw zgromadzić 25 punktów bonusowych, zanim będzie mógł wypłacić bonus o wartości 10$. Gdy wymóg ten zostanie spełniony, bonus i uzyskaną z niego wygraną będzie można wypłacić.
 4. 888poker zastrzega sobie prawo do zatrzymania bonusu na koncie gracza przy wypłacie środków.
 5. Wszystkie kwoty otrzymane w ramach bonusów i ofert promocyjnych oraz uzyskane za ich pomocą wygrane muszą spełnić wymagania związane z gromadzeniem punktów w 888poker w ciągu 30 dni od dnia, w którym zostały one przelane na konto gracza, lub w innym przedziale czasowym, określonym w opisie oferty. W przeciwnym razie dostępne bonusy i oferty promocyjne (a w niektórych przypadkach wygenerowane z nich wygrane), które nie zostały wykorzystane przez gracza w odpowiednim czasie, zostaną anulowane i usunięte z jego konta.
 6. Pomimo zawartych w umowie użytkownika postanowień dotyczących modyfikacji, 888poker zastrzega sobie prawo do wycofania, unieważnienia lub zmiany dowolnego bonusu lub oferty promocyjnej wedle własnego uznania i w wybranym przez siebie momencie.
 7. Wygrane uzyskane z bonusu, w całości lub częściowo, są wypłacane w następujący sposób: (i) płatność na konto gracza do kwoty zakładu opłaconego prawdziwymi środkami; (ii) płatność do portfela bonusowego gracza do kwoty zakładu opłaconego prawdziwymi środkami lub do kwoty, która była w portfelu gracza przed postawieniem zakładu, w zależności od tego, która z nich jest większa; oraz (iii) płatność pozostałej wygranej na prawdziwe konto gracza do gier pokerowych lub do portfela bonusowego, jeśli bonus ogólny został użyty w grach w kasynie.
 8. Twoje konto składa się zarówno z dostępnych środków (które można użyć w grach lub wypłacić zgodnie z regulaminem wypłat), jak i środków o ograniczonej dostępności (suma nieuwolnionych bonusów oraz powiązanych z nimi wygranych). Jeśli na swoim koncie posiadasz zarówno dostępne środki, jaki i środki o ograniczonej dostępności, przy następnym zakładzie wykorzystane zostaną najpierw te drugie. Dostępne środki zostaną użyte, gdy saldo środków o ograniczonej dostępności wyniesie zero. W przypadku obstawienia zakładów w grach w kasynie przy użyciu środków o ograniczonej dostępności i uzyskania wygranej, gracz otrzyma, w zależności od waluty konta, do 500$/500€/500£ w wygranych. Jeśli wygrana przekroczy kwotę $500/€500/£500, otrzyma on tylko $500/€500/£500.
 9. Wartość jackpotów nie wzrasta w wyniku zakładów postawionych przy wykorzystaniu zastrzeżonych środków, darmowych obrotów i bonusa FreePlay lub voucherów. Wartość jackpotów zwiększają tylko zakłady postawione przy użyciu dostępnych środków.
 10. Bonusy różnią się w zależności od oferty, w której są użyte, i można je wykorzystać w więcej niż jednej ofercie.
 11. Jeśli którekolwiek z obowiązujących warunków nie zostaną w pełni spełnione, wszystkie bonusy i oferty promocyjne oraz wszelkie wygrane uzyskane po ich postawieniu zostaną anulowane przy wypłacie.
 12. Jeśli kwota wpisowego nie zostanie zwrócona podczas anulowania/wygaśnięcia/usunięcia bonusu po wypłacie, bonus będzie miał status „Transakcja otwarta”. W czasie wykupienia wygrana zostanie rozprowadzona do bonusu w normalny sposób (tak jak gdyby nie stracił ważności/nie został anulowany/usunięty). Bonus zostanie unieważniony, gdy nie będzie na nim otwartych transakcji.
 13. Informujemy, że dodatkowa kwota bonusu przyznana w czasie kampanii lub promocji (bez względu na to, czy jest to część pierwotnego bonusu, czy oddzielna kwota) może wymagać zgromadzenia dodatkowych punktów w celu wypłaty tej kwoty i zgromadzonej wygranej.
 14. W przypadku gdy 888poker słusznie podejrzewa, że gracz w niewłaściwy sposób wykorzystuje lub próbuje wykorzystać przyznany bonus, 888poker zastrzega sobie prawo do: (i) zawieszenia członkostwa gracza w 888poker; (ii) zatrzymania środków zgromadzonych na koncie gracza; oraz (iii) zablokowania podejrzanemu graczowi dostępu do pokoju pokerowego w przyszłości.
 15. W przypadku uzasadnionych podejrzeń 888poker, że gracze działający w grupie próbują lub próbowali w niewłaściwy sposób wykorzystać dowolną ofertę bonusową, 888poker zastrzega sobie prawo do zablokowania wszystkich związanych ze sprawą kont oraz do zatrzymania znajdujących się na nich środków na czas nieokreślony.
 16. W razie usunięcia bonusu z konta zastrzegamy sobie prawo do usunięcia pełnej jego kwoty, łącznie z wygraną uzyskaną po jego postawieniu, niezależnie od zgromadzonych punktów dzięki temu bonusowi.
 17. Zakłady we wszystkich grach w 888casino przyczyniają się do spełnienia wymagań dotyczących obowiązkowych zakładów, ale niektóre w większym stopniu. Oto lista określająca, w jakim stopniu zakłady postawione w różnych rodzajach gier spełniają te wymagania:


 18. Udziały gier w spełnianiu wymagań dotyczących obowiązkowych zakładów
  Kategoria gry Udział gry
  Automaty i automaty video, Scratch Card, Keno, Race, Arcade, Dice oraz wszelkie inne gry niewymienione w tabeli 100%
  Wszystkie wersje Roulette, Pai Gow Poker, Caribbean Poker, Triple Card Poker oraz stolikowe gry pokerowe 20%
  Wszystkie wersje Blackjack, Live Blackjack, Hi-Lo, VideoPoker, Power Video Poker, Baccarat, Live Baccarat, Live Casino Hold'em i Live Roulette 10%
  Craps 5%
  Przykłady:
  • Postaw 500$ na automatach video, całe 500$ (100%) liczy się do wymagań dotyczących obowiązkowych zakładów.
  • Postaw 500$ na Roulette, 100$ (20%) liczy się do wymagań dotyczących obowiązkowych zakładów
 19. Wygrane uzyskane z bonusu można wypłacić po spełnieniu wymagań dotyczących obowiązkowych zakładów. Jeśli chcesz usunąć otrzymany bonus powitalny i wygraną uzyskaną po jego postawieniu ze swojego konta w celu wypłaty pierwszą wpłaty, skontaktuj się z naszym działem pomocy.
 20. Punkty bonusowe zgromadzone dzięki stawianiu zakładów niskiego ryzyka we wszystkich wersjach Wild Wheel, Roulette, Baccarat oraz Craps nie będą liczone jako zakłady spełniające wymagania Regulaminu bonusów w 888poker odnośnie wypłat. Zastrzegamy sobie prawo do zatrzymania każdej kwoty oprócz pierwotnej wpłaty gracza, jeśli bonus zostanie wykorzystany na wyżej wymienione gry.
 21. Poniżej znajdują się warunki i postanowienia dotyczące pakietu bonusowego przyznawanego po rejestracji.
 22. Warunki i postanowienia dotyczące biletów turniejowych (BT).
  1. Bilet turniejowy przyznawany jest graczowi jako rodzaj bonusu.
  2. Bilet turniejowy upoważnia do udziału w wybranych przez nas turniejach pokerowych lub turniejach Sit & Go.
  3. W każdej chwili możemy wedle własnego uznania zmienić turnieje, do których uprawnia dany bilet.
  4. Bilet turniejowy ma stałą wartość i można go wykorzystać tylko w tych turniejach, w których wpisowe jest równe jego wartości. Aby uniknąć wątpliwości, informujemy, że biletów turniejowych nie można wykorzystać w turniejach, w których wpisowe jest mniejsze od ich wartości.
  5. Gracz nie może wykorzystać biletu turniejowego do wykonania rebuy'u czy dodania żetonów do swojego stosu w czasie turnieju.
  6. Biletów turniejowych nie można: (i) wymienić na gotówkę; (ii) łączyć w celu uzyskania biletu o wyższej wartości; ani (iii) przekazywać innym graczom.
  7. Każdy przyznany bilet turniejowy będzie posiadał datę ważności. W razie przyznania go w ramach promocji straci ważność: (i) po zakończeniu promocji lub (ii) po przekroczeniu jego daty ważności, w zależności od tego, która z tych rzeczy wydarzy się pierwsza. Po utracie ważności biletu lub zakończeniu promocji gracz powinien natychmiast się go zrzec.
  8. Bilet turniejowy, przyznany na turniej anulowany przed rozpoczęciem, nie straci ważności, lecz będzie mógł być wykorzystany w innym wybranym przez nas turnieju, chyba że stwierdzono inaczej w warunkach promocji.
  9. W razie przyznania biletu na turniej anulowany po jego rozpoczęciu, gracz otrzyma taka samą rekompensatę, jaką otrzymują gracze, którzy zarejestrowali się w turnieju używając gotówki, chyba że stwierdzono inaczej w warunkach promocji.
 23. Warunki i postanowienia dotyczące darmowych obrotów i bonusu FreePlay:
  1. Wszystkie darmowe obroty i bonusy FreePlay przelane na konto gracza muszą zostać wykorzystane w ciągu 14 dni, niewykorzystane darmowe obroty i FreePlay zostaną usunięte z konta gracza.
  2. Wygrane uzyskane z darmowych obrotów i bonusu FreePlay traktowane są jako bonus i podlegają wszystkim zasadom korzystania z bonusów.
  3. Wygrane uzyskane z darmowych obrotów i bonusu FreePlay przyznawane są dopiero wtedy, gdy gracz wykorzysta wszystkie darmowe obroty playing lub bonus FreePlay.
  4. Wygrane uzyskane z darmowych obrotów i bonusu FreePlay podlegają ograniczeniom dotyczącym maksymalnej kwoty wygranych, określanej przez warunki i postanowienia promocji.
 24. Warunki i postanowienia dotyczące voucherów:
  1. Voucher może być przyznany jako rodzaj bonusu.
  2. Voucher można wykorzystać tylko do udziału w wybranej przez nas grze z jackpotem.
  3. Możemy w dowolnym momencie i według własnego uznania zmienić grę z jackpotem, na którą może być użyty voucher.
  4. Voucherów nie można: (i) (i) wymienić na gotówkę; (ii) łączyć w celu uzyskania vouchera o wyższej wartości; ani (iii) przekazywać innym graczom.
  5. Wszystkie vouchery przelane na konto gracza można wykorzystać: (i) w ciągu 14 dni od przelania na konto gracza; lub (ii) do wygaśnięcia data ważności danego vouchera. Wszystkie niewykorzystane vouchery zostaną usunięte z konta gracza po tym terminie.
  6. Gracze wykorzystujący voucher na grę z jackpotem, mają prawo do wygrania pełnego jackpota, a nie żadnej innej kwoty w stosunku do gry z jackpotem.
  7. Wygrana jackpota nie podlega żadnym wymaganiom dotyczącym obowiązkowych zakładów.
Ostatnia aktualizacja miała miejsce 1 sierpnia 2016 r
 
     

Copyright 2002 - 2017 Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited., spółka zależna należąca w całości do 888 Holdings plc.
Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited jest spółką zarejestrowaną na Gibraltarze , który jest częścią Unii Europejskiej.
888 Holdings PLC jest spółką notowaną na London Stock Exchange.
Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited posiada licencje i zezwolenia na oferowanie usług w zakresie gier internetowych, według prawa Gibraltaru (licencje na gry zdalne o numerach 022 oraz 039), i nie udziela żadnych gwarancji co do legalności takich usług w innych państwach.
W Wielkiej Brytanii nasze usługi oferowane są przez 888 UK Limited, firmę zarejestrowaną na Gibraltarze oraz licencjonowaną i regulowaną przez Brytyjską Komisję ds. Hazardu.
Nasze usługi w państwach członkowskich Unii Europejskiej (z wyjątkiem państw, w których nasze usługi świadczone są na podstawie lokalnej licencji) oraz w państwach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu są obsługiwane przez Virtual Digital Services Limited, spółkę zarejestrowaną na Gibraltarze, który jest częścią Unii Europejskiej.
Virtual Digital Services Limited działa na podstawie licencji na gry wydanej zgodnie z prawem Gibraltaru.
W Irlandii nasze produkty związane z zakładami oferowane są przez 888 Ireland Limited, spółkę zarejestrowaną w Gibraltarze, która jest licencjonowana i regulowana przez irlandzkie władze podatkowe i celne.
Nasz adres: 601-701 Europort, Gibraltar.
Zachęcamy do odpowiedzialnej gry i wspieramy GamCare.