Warunki i postanowienia – Promocja „$5,000,000 SUPERSIZE ME”

 1. Obowiązują wszystkie warunki i postanowienia 888poker.
 2. Pakiet nagród WSOP Las Vegas 2016 nie podlega zwrotowi i jest niezbywalny.
 3. Zdobywcy pakietu, którzy nie będą mogli wziąć udziału w turnieju głównym, nie otrzymają zwrotu pieniędzy.
 4. Nagrody nie można przekazać innemu graczowi.
 5. Zwycięzcy turnieju 888poker $5,000,000 Supersize ME wygrają pakiet „Supersize ME” o wartości 13.500$, który obejmuje: 5 noclegów (10-15 lipca) w pokoju o podwyższonym standardzie w Vdara Hotel w Las Vegas, transport z lotniska do hotelu limuzyną dla VIPów, wpisowe na $10,000 Main Event tournament (Event #68), 1500$ na podróż i wydatki (wpłacane bezpośrednio na konto gracza 888poker), zaproszenie na sesję powitalną 888poker oraz zestaw pokerowy 888Live. 888poker opłaci wszystkie opłaty wstępu i wpisowe bezpośrednio u organizatora turnieju oraz wszystkie wydatki związane z pobytem bezpośrednio w hotelach.
 6. Jeśli zwycięzca $5,000,000 Supersize ME Tournament będzie sklasyfikowany wśród 100 najlepszych graczy rankingu GPI w ostatnich 5 latach przed wygraniem pakietu „Supersize ME” o wartości 13.500$, w razie wygrania WSOP 2016 Main Event (Event #68) nie otrzyma on dodatkowego bonusu gotówkowego o wartości 5.000.000$ (pomimo bycia uprawnionym do otrzymania pakietu „Supersize ME” o wartości 13.500$). http://www.globalpokerindex.com/rankings/
 7. Jeśli zwycięzca $5,000,000 Supersize ME Tournament zajmie miejsce wśród 50 najlepszych graczy we wcześniejszym WSOP Vegas Main Event, w razie wygrania WSOP 2016 Main Event (Event #68) nie otrzyma on dodatkowego bonusu gotówkowego o wartości 5.000.000$ (pomimo bycia uprawnionym do otrzymania pakietu „Supersize ME” o wartości 13.500$). http://www.wsop.com/players/stats/
 8. Zdobywca pakietu będzie musiał informować przedstawiciela 888poker co 6 godzin o statusie swoich żetonów od momentu rozpoczęcia gry w turnieju WSOP.
 9. Członkowie uczestniczący w turnieju WSOP Las Vegas 2016 wyrażają zgodę na reprezentowanie 888poker, w tym na noszenie ubiorów firmowych 888poker w trakcie trwania całego turnieju (również podczas rozgrywki finałowej).
 10. Jeśli zdobywca pakietu „Supersize ME” o wartości 13.500$ wygra WSOP 2016 Main Event (Event #68), otrzyma on bonus gotówkowy o wartości 5.000.000$ od 888poker niezależnie od oficjalnej nagrody głównej dla zwycięzcy WSOP. Zwycięzca bonusu musi wyrazić zgodę na bycie ambasadorem 888poker przez 3 lata.
 11. Jeśli zdobywca pakietu wygra WSOP 2016 Main Event Mistrzostwa, otrzyma ona dodatkowy bonus gotówkowy o wartości 5.000.000$ od 888poker, od oficjalnej nagrody głównej dla zwycięzcy WSOP. Warunki wypłaty bonusu gotówkowego w wysokości 5.000.000$ przedstawiają się następująco: 3.000.000$ zostanie wypłacone 45 dni po zakończeniu gry przy stole finałowym Main Event, 1.000.000$ w marcu 2017 roku, a pozostały 1.000.000$ w marcu 2018 r.
 12. Caesars Interactive Entertainment Inc. i 888 poker nie będą odpowiedzialne za jakiekolwiek zobowiązania podatkowe związane z przyznaniem miejsca w turnieju WSOP Las Vegas 2016.
 13. Aby móc zagrać we WSOP Las Vegas 2016, uczestnicy muszą mieć ukończone 21 lat. Wszyscy uczestnicy turnieju będą musieli przedstawić dokument potwierdzający wiek (paszport lub inny odpowiedni dokument ze zdjęciem). Uczestnicy, którzy nie przedstawią dokumentu potwierdzającego wymagany wiek, zostaną wykluczeni z turnieju bez żadnej rekompensaty.
 14. Zdobywca pakietu, który nie będzie miał ukończone 21 lat w momencie rozpoczęcia turnieju WSOP Las Vegas 2016, nie będzie mógł wziąć udziału w turnieju WSOP Las Vegas 2016. Rekompensata pieniężna nie będzie możliwa.
 15. Uczestnicząc we WSOP Las Vegas 2016 Tournament z 888poker, gracz wyraża zgodę na użycie przez 888 poker oraz jego partnerów danych imiennych gracza oraz jego wizerunku w celach promocyjnych, bez żadnej dodatkowej rekompensaty z tego tytułu. Ponadto gracz zrzeka się wszelkich roszczeń względem 888poker i jego partnerów z tego tytułu.
 16. 888poker nie wyraża zgody na żadne umowy między graczami dotyczące eliminacji do turnieju, nie ponosząc z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 17. Jeżeli gracz pozostanie w WSOP Las Vegas 2016 przez więcej niż 5 dni, 888poker pokryje koszty związane z jego dodatkowym pobytem i zmianami w planie podróży. 888poker wybierze poziom i jakość tych usług wedle własnego uznania.
 18. W czasie trwania WSOP Las Vegas 2016 obowiązują ścisłe zasady dotyczące zachowań graczy, których nieprzestrzeganie może prowadzić do dyskwalifikacji. W przypadku gdy gracz biorący udział WSOP Las Vegas 2016 zostanie ukarany lub zdyskwalifikowany w wyniku nieprzestrzegania zasad ustanowionych przez organizatora turnieju, 888poker nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przystąpienie do turnieju ani nie udziela żadnej rekompensaty finansowej.
 19. Uczestnicząc w turnieju WSOP Las Vegas 2016 z 888poker, każdy uczestnik akceptuje wszystkie warunki i postanowienia dotyczące niniejszej promocji oraz przyznawania nagród.
 20. Obowiązują wszystkie zasady dotyczące oszustw i zmowy między graczami w serwisie 888poker. Jakakolwiek próba oszustwa spowoduje odebranie wygranej oraz dalsze sankcje ze strony działu ds. oszust w 888poker, w tym zamknięcie konta użytkownika w 888poker oraz dyskwalifikację w promocji.
 21. Zdobywcy pakietów nagród MUSZĄ POSIADAĆ WAŻNY PASZPORT I WIZĘ (JEŚLI BĘDZIE WYMAGANA). DOKUMENTY TE MUSZĄ BYĆ WAŻNE PRZEZ SZEŚĆ MIESIĘCY PO ZAKOŃCZENIU WSOP LAS VEGAS 2016. Zdobywcy pakietów są odpowiedzialni za uzyskanie wiz potrzebnych do podróży. 888poker nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli zwycięzca nie może odbyć podróży ze względu na brak odpowiednich dokumentów.
 22. Za zorganizowanie podróży na turniej oraz wykupienie ubezpieczenia podróżnego będą odpowiedzialni uczestnicy.
 23. 888poker nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zmiany lotów, pobytu lub jakichkolwiek spraw związanych z podróżą, jeśli gracz wybrał już środki podróży.
 24. 888poker nabył miejsce w turnieju WSOP Las Vegas 2016 od zewnętrznego dostawcy, w związku z czym nie jest odpowiedzialny za jakość produktu. Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń wobec 888poker pod tym względem.
 25. Uczestnicząc w promocji, każdy z graczy udziela 888poker prawo do podania jego lub jej danych osobistych wszelkim firmom zewnętrznym zapewniającym usługi związane z przyznaną nagrodą.
 26. Jeśli konto gracza pozostaje zamknięte lub gracz wprowadził samozawieszenie do czasu, gdy odbędzie się WSOP Las Vegas 2016, nie będzie on mógł otrzymać nagrody.
 27. Decyzje 888poker pozostają ostateczne we wszystkich sprawach związanych z przyznawaniem nagród oraz nie mogą być przedmiotem rewizji ani odwołań ze strony uczestników ani stron trzecich.
 28. Uczestnicząc w promocji, każdy z uczestników zwalnia 888poker, jego prawnych przedstawicieli, jednostki zależne, dyrektorów, pracowników i agentów, agencje i ich pracowników z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z promocji czy przyznania nagrody.
 29. Przed odebraniem nagrody zwycięzcy będą musieli podpisać oświadczenie o zwolnieniu od odpowiedzialności firm zewnętrznych zapewniających usługi związane z przyznaną nagrodą lub 888poker. 888poker lub firmy zewnętrzne zapewniające usługi związane z przyznaną nagrodą mogą wymagać, aby zwycięzcy podpisali dodatkowe dokumenty, zanim otrzymają nagrodę.
 30. Niniejsze warunki i postanowienia zostały sporządzone w języku angielskim. W przypadku rozbieżności znaczeń między wersją angielską i innymi wersjami językowymi wiążąca pozostaje wyłącznie wersja anglojęzyczna.
 31. 888poker zastrzega sobie prawo do anulowania udziału gracza w turniejach stacjonarnych (lub wycofania na nie zaproszenia), bez żadnej rekompensaty, jeśli jego konto jest przedmiotem dochodzenia lub zostało zamknięte/zablokowane. Dotyczy to między innymi oszustw, kwestii spornych lub wszelkich innych, ze strony gracza lub 888poker.
 32. Aby bonus o wartości 5.000.000$ był dostępny, w turnieju WSOP Main Event musi się zarejestrować minimum 6000 graczy.
     

Copyright 2002 - 2017 Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited., spółka zależna należąca w całości do 888 Holdings plc.
Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited jest spółką zarejestrowaną na Gibraltarze , który jest częścią Unii Europejskiej.
888 Holdings PLC jest spółką notowaną na London Stock Exchange.
Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited posiada licencje i zezwolenia na oferowanie usług w zakresie gier internetowych, według prawa Gibraltaru (licencje na gry zdalne o numerach 022 oraz 039), i nie udziela żadnych gwarancji co do legalności takich usług w innych państwach.
W Wielkiej Brytanii nasze usługi oferowane są przez 888 UK Limited, firmę zarejestrowaną na Gibraltarze oraz licencjonowaną i regulowaną przez Brytyjską Komisję ds. Hazardu.
Nasze usługi w państwach członkowskich Unii Europejskiej (z wyjątkiem państw, w których nasze usługi świadczone są na podstawie lokalnej licencji) oraz w państwach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu są obsługiwane przez Virtual Digital Services Limited, spółkę zarejestrowaną na Gibraltarze, który jest częścią Unii Europejskiej.
Virtual Digital Services Limited działa na podstawie licencji na gry wydanej zgodnie z prawem Gibraltaru.
W Irlandii nasze produkty związane z zakładami oferowane są przez 888 Ireland Limited, spółkę zarejestrowaną w Gibraltarze, która jest licencjonowana i regulowana przez irlandzkie władze podatkowe i celne.
Nasz adres: 601-701 Europort, Gibraltar.
Zachęcamy do odpowiedzialnej gry i wspieramy GamCare.